કૅટરિના કૈફ (Q9550)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
British Indian film actress and modelઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કૅટરિના કૈફ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Katrina Kaif
  British Indian film actress and model
  • Katrina Turquotte

  વિધાનો

  Katrina Kaif promoting Bharat in 2019.jpg
  ૪૮૨ × ૬૮૦; ૨૪૬ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Katrina Kaif (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  Kaifઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Isabelle Kaifઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  2003
  ૧ સંદર્ભ
  Katrina Kaif filmographyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Katrina Kaif
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KINENOTE person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Deutsche Synchronkartei actor-IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો