શાહરૂખ ખાન (Q9535)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કલાકાર
 • કિંગખાન
 • શાહ રૂખ ખાન
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
શાહરૂખ ખાન
કલાકાર
 • કિંગખાન
 • શાહ રૂખ ખાન
અંગ્રેજી
Shahrukh Khan
Indian actor, producer and television personality
 • King Khan
 • King of Romance

વિધાનો

Shah Rukh Khan graces the launch of the new Santro.jpg
૩૬૯ × ૫૨૯; ૧૫૬ KB
૦ સંદર્ભ
Shahrukh Khan (અંગ્રેજી)
૧ સંદર્ભ
Khanઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
inferred fromઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
cinematographyઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
work period (start)અંગ્રેજી
1988
૧ સંદર્ભ
ShahRukh Khan Sgnature transparent.png
૨૯૮ × ૧૦૭; ૧૫ KB
૦ સંદર્ભ
voiceઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
owner ofઅંગ્રેજી
Kolkata Knight Ridersઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧.૭૦ મીટર
૦ સંદર્ભ

Identifiers

CANTIC-IDઅંગ્રેજી
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
TED speaker IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
The Numbers person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
Munzinger IBAઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Instagram usernameઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Songkick artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bollywood Hungama person IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Discogs artist IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
TMDb person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Cinemagia actor IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો