ઋષભ દેવ (Q9429)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
First Tirthankara of Jainismઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઋષભ દેવ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Rishabhanatha
  First Tirthankara of Jainism
  • Ādinātha
  • Rishabha dev
  • Rushabhnath
  • Rishabha
  • Adinatha
  • Ikshvaku

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  human who may be fictionalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Photo of lord adinath bhagwan at kundalpur.JPG
  ૪,૩૨૦ × ૩,૨૪૦; ૪.૮૯ MB
  Image of Rishabhanatha at Kundalpur pilgrimage site in Madhya Pradesh, India (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Mount Kailashઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  familyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  asceticઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Digambara monkઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧,૫૦૦±૧ મીટર
  ૦ સંદર્ભ
  Rishabhanatha
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો