ટિમ્બક્ટુ (Q9427)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
city in Maliઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ટિમ્બક્ટુ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Timbuktu
  city in Mali
  • Tombouctou
  • Tumbutu
  • Timbuctoo
  • Timbuktoo

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  Timbuktu Mosque Sankore.jpg
  ૩૨૦ × ૨૪૦; ૨૮ KB
  ૧ સંદર્ભ
  Tombouctou (ફ્રેન્ચ)
  ૧ સંદર્ભ
  Tombouctou (ફ્રેન્ચ)
  ૧ સંદર્ભ
  Azawadઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Azawadઅંગ્રેજી

  16°46'23.999"N, 2°59'57.998"W
  ૧ સંદર્ભ
  populationઅંગ્રેજી
  ૫૪,૪૫૩
  ૧ સંદર્ભ
  DBpediaઅંગ્રેજી
  ૩૫,૩૩૦
  ૧ સંદર્ભ
  UTC±00:00અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Saintesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Château-Chinon (Ville)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hay-on-Wyeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૪,૭૮૯ હેક્ટર
  ૧ સંદર્ભ
  Niger saharan medieval trade routes.PNG
  ૮૧૭ × ૩૨૬; ૨૬૩ KB
  Antiguas rutas comerciales transaharianas (c. 1400) (સ્પેનિશ)
  Commons maps categoryઅંગ્રેજી
  Maps of Timbuktu
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Timbuktuઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  category of associated peopleઅંગ્રેજી
  Category:People from Timbuktuઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  category for people born hereઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  category for people who died hereઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  (ii)અંગ્રેજી
  (iv)અંગ્રેજી
  (v)અંગ્રેજી
  Djinguereber Mosqueઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GeoNames IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  GeoNamesઅંગ્રેજી
  DMOZ IDઅંગ્રેજી
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  YSO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  mapping relation typeઅંગ્રેજી
  exact matchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો