આદમ સ્મિથ (Q9381)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Scottish moral philosopher and political economist (1723-1790) અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
આદમ સ્મિથ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Adam Smith
  Scottish moral philosopher and political economist (1723-1790)

   વિધાનો

   AdamSmith.jpg
   ૧,૪૫૬ × ૨,૧૭૩; ૧.૧ MB
   Retrat d'Adam Smith per un artista desconegut, conegut com el "retrat de Muir" en honor a la família que en va ser propietària. sborro sui cani (કતલાન)
   ૦ સંદર્ભ
   Great Britain અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Adam Smith (અંગ્રેજી)
   ૧ સંદર્ભ
   Adam અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Smith અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૫ જૂન 1723Julian
   ૫ જૂન 1723Gregorian
   ૩ સંદર્ભો
   The Peerage person ID અંગ્રેજી
   Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   ૧૭ જુલાઇ 1790Gregorian
   ૧૦ સંદર્ભો
   SNAC અંગ્રેજી
   SNAC ARK ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   Find a Grave અંગ્રેજી
   Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   Babelio અંગ્રેજી
   Babelio author ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   BD Gest' અંગ્રેજી
   BD Gest' author ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   The Peerage person ID અંગ્રેજી
   InPhO ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   Canongate Kirkyard અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   અજાણી કિંમત
   ૧ સંદર્ભ
   The Peerage અંગ્રેજી
   Margaret Douglas અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   The Peerage અંગ્રેજી
   કોઇ કિંમત નથી
   ૦ સંદર્ભ
   writing language અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   economics અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ethics અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   economic theory અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   economic liberalism અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Royal Society of Edinburgh અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   professorship અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Legum Doctor અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   doctoral advisor અંગ્રેજી
   Francis Hutcheson અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   inferred from અંગ્રેજી
   Francis Hutcheson અંગ્રેજી
   deism અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Adam Smith signature 1783.svg
   ૫૮૫ × ૮૯; ૫૩ KB
   ૧ સંદર્ભ
   Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) અંગ્રેજી
   section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
   Смит Адам
   ૦ સંદર્ભ
   statement is subject of અંગ્રેજી
   Smith, Adam (DNB00) અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   inferred from અંગ્રેજી
   Smith, Adam (DNB00) અંગ્રેજી
   statement is subject of અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   statement is subject of અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Obalky knih.cz અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Granat Encyclopedic Dictionary અંગ્રેજી
   statement is subject of અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   statement is subject of અંગ્રેજી
   Smith, Adam અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   inferred from અંગ્રેજી
   Smith, Adam અંગ્રેજી
   Encyclopædia Britannica 11th edition અંગ્રેજી
   statement is subject of અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Nuttall Encyclopædia અંગ્રેજી
   stated as અંગ્રેજી
   Smith, Adam
   ૦ સંદર્ભ
   copyright status as a creator અંગ્રેજી
   copyrights on works have expired અંગ્રેજી
   determination method અંગ્રેજી
   100 years or more after author's death અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Adam Smith (philosopher)
   ૦ સંદર્ભ
   Category:Adam Smith અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   BNMM authority ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NORAF ID અંગ્રેજી
   CANTIC ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Greece ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SBN author ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Smith, Adam <1723-1790>
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Korea ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NKCR AUT ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Libraries Australia ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   PLWABN ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SELIBR ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   CONOR.SI ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   IdRef ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
   Academic Tree ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Academy of Athens authority ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   American Academy in Rome ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Angelicum ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Archives at Yale names ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ArhivX LOD અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ASE person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Babelio author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BD Gest' author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BHCL UUID અંગ્રેજી
   Biblioteca Franco Serantini ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BNB person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   British Museum person or institution ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BVMC person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Christie's creator ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Classiques des sciences sociales ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   CoBiS author ID અંગ્રેજી
   CONOR.SR ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   De Agostini ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Smith, Adam
   ૦ સંદર્ભ
   Den Store Danske ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Dodis ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Econlib person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Electronic Enlightenment ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopaedia Herder person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Europeana entity અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Evene ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   Gazetteer for Scotland person ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   ૦ સંદર્ભ
   General Diamond Catalogue ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Goodreads author ID અંગ્રેજી
   ૨૭ સપ્ટેમ્બર 2020
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith
   number of subscribers અંગ્રેજી
   ૧,૧૪૬
   ૦ સંદર્ભ
   Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   gravsted.dk ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   InPhO ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Interlingual Index ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Internet Encyclopedia of Philosophy ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   IxTheo authority ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Japan Search name ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Kallías ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   KBpedia ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Krugosvet article અંગ્રેજી
   LBT person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   LibriVox author ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Montreux Jazz Festival person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Museo Galileo authority ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Wales Authority ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   NBM authority ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NE.se ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NLA Trove people ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NLP ID (old) અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NNDB people ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Online Books Page author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Online PWN Encyclopedia ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   openMLOL author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   OpenPlaques subject ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   PhilPapers topic અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   PM20 folder ID અંગ્રેજી
   number of works અંગ્રેજી
   ૪૧
   number of works accessible online અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Smith, Adam
   ૦ સંદર્ભ
   Pontifical University of Salamanca ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Projekt Gutenberg-DE author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quora અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   RA Collections ID અંગ્રેજી
   16391
   ૧ સંદર્ભ
   Mix'n'match અંગ્રેજી
   RationalWiki ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SNAC ARK ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Spenserians person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   symogih.org ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Treccani ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Smith, Adam
   ૧ સંદર્ભ
   Treccani's Dizionario di Filosofia ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Smith, Adam
   ૦ સંદર્ભ
   Treccani's Dizionario di Storia ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Smith, Adam
   ૦ સંદર્ભ
   Treccani's Enciclopedia Italiana ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   UK National Archives ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   Visuotinė lietuvių enciklopedija ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   WordNet 3.1 Synset ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Zhihu topic ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Geni.com profile ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Peerage person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   WikiTree person ID અંગ્રેજી
   named as અંગ્રેજી
   Adam Smith (5 Jun 1723 - certain 17 Jul 1790)
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો