આદમ સ્મિથ (Q9381)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Scottish moral philosopher and political economistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
આદમ સ્મિથ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Adam Smith
  Scottish moral philosopher and political economist

   વિધાનો

   AdamSmith.jpg
   ૧,૪૫૬ × ૨,૧૭૩; ૧.૧ MB
   ૧ સંદર્ભ
   Kingdom of Great Britainઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Adam Smith (અંગ્રેજી)
   ૧ સંદર્ભ
   Adamઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Smithઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧૭ જુલાઇ 1790Gregorian
   ૭ સંદર્ભો
   SNACઅંગ્રેજી
   SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Adam Smith
   Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Adam Smith
   ISFDB author IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Adam Smith
   Babelioઅંગ્રેજી
   Babelio author IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Adam Smith
   InPhO IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Adam Smith
   Canongate Kirkyardઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Margaret Douglasઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   કોઇ કિંમત નથી
   ૦ સંદર્ભ
   economicsઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ethicsઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   University of Glasgowઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Royal Society of Edinburghઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   doctoral advisorઅંગ્રેજી
   Francis Hutchesonઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   inferred fromઅંગ્રેજી
   Francis Hutchesonઅંગ્રેજી
   deismઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Adam Smith signature 1783.svg
   ૫૮૫ × ૮૯; ૫૩ KB
   ૧ સંદર્ભ
   Adam Smith (philosopher)
   ૦ સંદર્ભ
   Category:Adam Smithઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   described by sourceઅંગ્રેજી
   section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
   Смит Адам
   ૦ સંદર્ભ
   statement is subject ofઅંગ્રેજી
   Smith, Adam (DNB00)અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   inferred fromઅંગ્રેજી
   Smith, Adam (DNB00)અંગ્રેજી
   statement is subject ofઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   BnF IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   CANTIC-IDઅંગ્રેજી
   OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BIBSYS IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   NNDB people IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SELIBR IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   LibriVox author IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CERL IDઅંગ્રેજી
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BNE IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   BVMC person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Goodreads author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Spenserians person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   InPhO IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   WikiTree person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   openMLOL author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Electronic Enlightenment IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BNA authority IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Treccani IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   NE.se IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   PM20 folder IDઅંગ્રેજી
   number of worksઅંગ્રેજી
   ૪૧
   number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Christie's creator IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   RA Collections IDઅંગ્રેજી
   16391
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CONOR IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ISFDB author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   UK National Archives IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BNB person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Herder Encyclopedia author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Babelio author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   LBT person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Angelicum author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Krugosvet articleઅંગ્રેજી
   PhilPapers topicઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો