पर्सी बिश शेली (Q93343)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
English Romantic poet आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
पर्सी बिश शेली
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  English Romantic poet
  • Percy Byssche Shelley
  • Percy Shelley
  • Shelli Persi Bish

  आचार्यदेशीयानि

  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  चित्र हिन्दी
  Percy Bysshe Shelley by Alfred Clint.jpg
  २,४०० × २,९४८;५८८ KB
  १ उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  २४ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  नागरिकता हिन्दी
  १ जनवरी 1801Gregorian
  end cause आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Percy Bysshe Shelley (आङ्ग्लभाषा)
  ० उल्लेखः
  Percy आङ्ग्लभाषा
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  1
  १ उल्लेखः
  १३ आगस्ट् 2015
  Bysshe आङ्ग्लभाषा
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  2
  ० उल्लेखः
  Shelley आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Shelley baronets आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Burke's Peerage आङ्ग्लभाषा
  जन्म तिथि हिन्दी
  ४ आगस्ट् 1792Gregorian
  १६ उल्लेखाः
  २४ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC ARK ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  The Peerage person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  International Music Score Library Project आङ्ग्लभाषा
  IMSLP ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Discogs आङ्ग्लभाषा
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Internet Speculative Fiction Database आङ्ग्लभाषा
  Internet Speculative Fiction Database author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Babelio आङ्ग्लभाषा
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  कहा गया हिन्दी
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature आङ्ग्लभाषा
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature NILF ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  कहा गया हिन्दी
  GeneaStar आङ्ग्लभाषा
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  कहा गया हिन्दी
  Roglo आङ्ग्लभाषा
  Roglo person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  कहा गया हिन्दी
  Archivio Storico Ricordi आङ्ग्लभाषा
  ३ डिसेम्बर् 2020
  Archivio Storico Ricordi person ID आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  जन्म स्थान हिन्दी
  होर्शैम हिन्दी
  ५ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  PoemHunter.com आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Fragment: Is It That In Some Brighter Sphere - Poem by Percy Bysshe Shelley (आङ्ग्लभाषा)
  कहा गया हिन्दी
  PoemHunter.com आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Fragment: Satan Broken Loose - Poem by Percy Bysshe Shelley (आङ्ग्लभाषा)
  कहा गया हिन्दी
  PoemHunter.com आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  The Boat On The Serchio - Poem by Percy Bysshe Shelley (आङ्ग्लभाषा)
  कहा गया हिन्दी
  Archivio Storico Ricordi आङ्ग्लभाषा
  ३ डिसेम्बर् 2020
  Archivio Storico Ricordi person ID आङ्ग्लभाषा
  ८ जुलै 1822Gregorian
  १५ उल्लेखाः
  २४ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC ARK ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  The Peerage person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  International Music Score Library Project आङ्ग्लभाषा
  IMSLP ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Discogs आङ्ग्लभाषा
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Internet Speculative Fiction Database आङ्ग्लभाषा
  Internet Speculative Fiction Database author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Babelio आङ्ग्लभाषा
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  कहा गया हिन्दी
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature आङ्ग्लभाषा
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature NILF ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  कहा गया हिन्दी
  GeneaStar आङ्ग्लभाषा
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  कहा गया हिन्दी
  Roglo आङ्ग्लभाषा
  Roglo person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  कहा गया हिन्दी
  Archivio Storico Ricordi आङ्ग्लभाषा
  ३ डिसेम्बर् 2020
  Archivio Storico Ricordi person ID आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  Lerici आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Portico View from Porto Venere (आङ्ग्लभाषा)
  २० अक्टोबर् 2012
  title of broader work आङ्ग्लभाषा
  The Palladian Traveler (आङ्ग्लभाषा)
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Archivio Storico Ricordi आङ्ग्लभाषा
  ३ डिसेम्बर् 2020
  Archivio Storico Ricordi person ID आङ्ग्लभाषा
  मौत का कारण हिन्दी
  दुर्घटना हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  Protestant Cemetery, Rome आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  image of grave आङ्ग्लभाषा
  पिता हिन्दी
  Timothy Shelley आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  माता हिन्दी
  Elizabeth Pilford आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  सहोदर हिन्दी
  Helen Shelley आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  Margaret Shelley आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  John Shelley आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  जीवन साथी हिन्दी
  Mary Shelley आङ्ग्लभाषा
  place of marriage आङ्ग्लभाषा
  St Mildred, Bread Street आङ्ग्लभाषा
  ३० डिसेम्बर् 1816Gregorian
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  2
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  The Peerage person ID आङ्ग्लभाषा
  ७ आगस्ट् 2020
  Harriet Westbrook आङ्ग्लभाषा
  1813
  1816
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  1
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  The Peerage person ID आङ्ग्लभाषा
  ७ आगस्ट् 2020
  संतान हिन्दी
  Ianthe Eliza Shelley आङ्ग्लभाषा
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Ianthe Eliza Shelley आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  Charles Bysshe Shelley आङ्ग्लभाषा
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Charles Bysshe Shelley आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  William Shelley आङ्ग्लभाषा
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  William Shelley आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  Percy Florence Shelley आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  Clara Everina Shelley आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Clara Everina Shelley आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  Clara Shelley आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Clara Shelley आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  writing language आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  व्यवसाय हिन्दी
  भाषाविद हिन्दी
  ० उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  लेखक हिन्दी
  Michael Mewshaw आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Hampstead High (आङ्ग्लभाषा)
  १ मार्च् 1998
  १२ एप्रिल् 2021
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  अनुवादक हिन्दी
  १ उल्लेखः
  नाटककार हिन्दी
  ० उल्लेखः
  उपन्यासकार हिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  प्रवृत्ति हिन्दी
  ० उल्लेखः
  owner of आङ्ग्लभाषा
  Shelley's guitar आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  मातृसंस्था हिन्दी
  University College, Oxford आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  निवास हिन्दी
  Elan Valley आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  lifestyle आङ्ग्लभाषा
  शाकाहार हिन्दी
  ० उल्लेखः
  जातीय समूह हिन्दी
  अंग्रेज़ हिन्दी
  १ उल्लेखः
  हस्ताक्षर हिन्दी
  Percy Bysshe Shelley signature.jpg
  ७२२ × २८१;२९ KB
  १ उल्लेखः
  Ozymandias आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Love's Philosophy आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  poem on beauty of clouds हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Prometheus Unbound आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शैली हिन्दी
  romantic poetry आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  influenced by आङ्ग्लभाषा
  जॉन मिल्टन हिन्दी
  ० उल्लेखः
  ओविद हिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  William Godwin आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Adam Weishaupt आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Pedro Calderón de la Barca आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  depicted by आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Dictionary of National Biography, 1885–1900 आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  Shelley, Percy Bysshe (DNB00) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Desktop Encyclopedic Dictionary आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia project आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  copyright status as a creator आङ्ग्लभाषा
  copyrights on works have expired आङ्ग्लभाषा
  applies to jurisdiction आङ्ग्लभाषा
  worldwide आङ्ग्लभाषा
  determination method आङ्ग्लभाषा
  100 years after author's death आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Percy Bysshe Shelley
  ० उल्लेखः
  Commons Creator page आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  ० उल्लेखः
  Percy Bysshe Shelley
  ० उल्लेखः
  Category:Percy Bysshe Shelley आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  artist files at आङ्ग्लभाषा
  Frick Art Reference Library आङ्ग्लभाषा

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BNMM authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vatican Library VcBA ID आङ्ग्लभाषा
  BAnQ author ID आङ्ग्लभाषा
  BIBSYS ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  National Library of Norway आङ्ग्लभाषा
  National Library of Brazil ID आङ्ग्लभाषा
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Canadiana NCF ID आङ्ग्लभाषा
  DBC author ID आङ्ग्लभाषा
  RISM ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ४ उल्लेखाः
  आयात किया हिन्दी
  कहा गया हिन्दी
  German National Library आङ्ग्लभाषा
  Deutsche Biographie ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Deutsche Biographie आङ्ग्लभाषा
  EGAXA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ELNET ID आङ्ग्लभाषा
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SBN author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Union List of Artist Names ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  National Library of Korea ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  National Library of Korea आङ्ग्लभाषा
  LNB ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Russia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NSK ID आङ्ग्लभाषा
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Koninklijke Bibliotheek आङ्ग्लभाषा
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  Portuguese National Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  SELIBR ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Belarusian Wikipedia आङ्ग्लभाषा
  CONOR.SI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Flemish Public Libraries ID आङ्ग्लभाषा
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Alexander Turnbull Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Angelicum ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Archive Site Trinity College Cambridge ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Archives at Yale names ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Archivio Storico Ricordi person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Ben Yehuda author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BiblioNet author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Franco Serantini ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque de la Pléiade ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  British Museum person or institution ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BVMC person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Carnegie Hall agent ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CERL Thesaurus ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  CERL Thesaurus आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  CoBiS author ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  Collective Biographies of Women ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.BG ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.SR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Curran Index contributor ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Cyprus University of Technology ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  DAHR artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ६ आगस्ट् 2015
  Electronic Enlightenment ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Europeana entity आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  २५ डिसेम्बर् 2019
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  Frick Art Reference Library Photoarchive ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  General Diamond Catalogue ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Goodreads author ID आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  २७ सेप्टेम्बर् 2020
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  number of subscribers आङ्ग्लभाषा
  ९९१
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  GTAA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  HDS ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hyperion Records person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IDU person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Virtual Study of Theatre Institute आङ्ग्लभाषा
  १३ आगस्ट् 2020
  ० उल्लेखः
  IMSLP ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Interlingual Index ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Internet Speculative Fiction Database author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  KANTO ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Krugosvet article आङ्ग्लभाषा
  LBT person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Les Archives du Spectacle Person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Liber Liber author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  LibriVox author ID आङ्ग्लभाषा
  LiederNet author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Romania ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Portrait Gallery (London) person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLP ID (unique) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  openMLOL author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Orlando author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Poetry Archive poet ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Poetry Foundation ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Poetry In Voice poet ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Mix'n'match आङ्ग्लभाषा
  Poets.org poet ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Pontificia Università della Santa Croce ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Projekt Gutenberg-DE ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Quora topic ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  क्वोरा हिन्दी
  RA Collections ID आङ्ग्लभाषा
  18641
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Mix'n'match आङ्ग्लभाषा
  Rekhta author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RGALI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Royal Academy new identifier आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RPO poet ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RSL ID (person) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Runeberg author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SNAC ARK ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Spenserians person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Svenska Institutet i Rom ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Swedish Literature Bank Author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  The Encyclopedia of Science Fiction ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Mix'n'match आङ्ग्लभाषा
  The Top Tens ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Theatricalia person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Trading Card Database person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Treccani ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Treccani's Enciclopedia Italiana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  UK National Archives ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Union Catalog of Armenian Libraries authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Unione Romana Biblioteche Scientifiche ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Autoritats UB आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2020
  Vatican Library ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature NILF ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WBPLN author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WordNet 3.1 Synset ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Kindred Britain ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Roglo person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  The Peerage person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Percy Bysshe Shelley
  १ उल्लेखः
  ७ आगस्ट् 2020
  WeRelate person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WikiTree person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q93343&oldid=1418061686" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्