पर्सी बिश शेली (Q93343)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
English Romantic poetअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
पर्सी बिश शेली
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Percy Bysshe Shelley
  English Romantic poet

   आचार्यदेशीयानि

   चित्रहिन्दी
   Percy Bysshe Shelley by Alfred Clint.jpg
   २,४०० × २,९४८;५८८ KB
   १ उल्लेखः
   लिंगहिन्दी
   पुरुषहिन्दी
   ३ उल्लेखाः
   नागरिकताहिन्दी
   १ जनवरी 1801Gregorian
   end causeअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Percyअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   Shelley baronetsअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   जन्म तिथिहिन्दी
   ४ अगस्त 1792Gregorian
   ९ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find A Graveअंग्रेज़ी
   Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   The Peerageअंग्रेज़ी
   The Peerage person IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   IMSLP IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Discogsअंग्रेज़ी
   Discogs artist IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
   ISFDB author IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Babelioअंग्रेज़ी
   Babelio author IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   ८ जुलाई 1822Gregorian
   ८ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find A Graveअंग्रेज़ी
   Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   The Peerageअंग्रेज़ी
   The Peerage person IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   IMSLP IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Discogsअंग्रेज़ी
   Discogs artist IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
   ISFDB author IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Babelioअंग्रेज़ी
   Babelio author IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ९ अक्तूबर 2017
   manner of deathअंग्रेज़ी
   दुर्घटनाहिन्दी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   place of burialअंग्रेज़ी
   Protestant Cemeteryअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   image of graveअंग्रेज़ी
   पिताहिन्दी
   Timothy Shelleyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   सहोदरहिन्दी
   Helen Shelleyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Margaret Shelleyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   जीवन साथीहिन्दी
   Mary Shelleyअंग्रेज़ी
   place of marriageअंग्रेज़ी
   St Mildred, Bread Streetअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   संतानहिन्दी
   Percy Florence Shelleyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   BnF IDअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   व्यवसायहिन्दी
   linguistअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   अनुवादकहिन्दी
   १ उल्लेखः
   नाटककारहिन्दी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   movementअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   शैलीहिन्दी
   Romantic poetryअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   influenced byअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ओविदहिन्दी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   William Godwinअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Adam Weishauptअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Pedro Calderòn de la Barcaअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   University Collegeअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   निवासहिन्दी
   Elan Valleyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   lifestyleअंग्रेज़ी
   शाकाहारहिन्दी
   ० उल्लेखः
   अंग्रेज़हिन्दी
   १ उल्लेखः
   धर्महिन्दी
   नास्तिकताहिन्दी
   ० उल्लेखः
   हस्ताक्षरहिन्दी
   Autograph Percy Bysshe Shelley.jpg
   १०२ × ३५;४४ KB
   १ उल्लेखः
   Ozymandiasअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   owner ofअंग्रेज़ी
   Shelley's guitarअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Percy Bysshe Shelley
   ० उल्लेखः
   Commons Creator pageअंग्रेज़ी
   Percy Bysshe Shelley
   ० उल्लेखः
   Percy Bysshe Shelley
   ० उल्लेखः
   Category:Percy Bysshe Shelleyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   का विषयहिन्दी
   ० उल्लेखः
   का विषयहिन्दी
   Shelley, Percy Bysshe (DNB00)अंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः

   Identifiers

   ISNI (ISO 27729)हिन्दी
   १ उल्लेखः
   BnF IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   SELIBR IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
   PTBNP IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ULAN IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BAV IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BNE IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   २८ अक्तूबर 2013
   CANTIC-IDअंग्रेज़ी
   OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   EGAXA IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SBN author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   RKDartists IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Discogs artist IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   ६ अगस्त 2015
   Open Library IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NILF author idअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   HDS IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   CERL IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   People Australia IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   FAST IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NNDB people IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   DBNL author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Les Archives du Spectacle Person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BVMC person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Spenserians person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   LibriVox author IDअंग्रेज़ी
   UK National Archives IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Kindred Britain IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   WikiTree person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Theatricalia person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Quora topic IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   क्वोराहिन्दी
   ० उल्लेखः
   openMLOL author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   Electronic Enlightenment IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BNA authority IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   WeRelate person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   RA Collections IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   Mix'n'matchअंग्रेज़ी
   Collective Biographies of Women IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   Carnegie Hall agent IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   CONOR IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   IMSLP IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Runeberg author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Royal Academy new identifierअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   WBPLN author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   The Peerage person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Swedish Literature Bank AuthorIDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ISFDB author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Poetry Foundation IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   The Encyclopedia of Science Fiction IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   Mix'n'matchअंग्रेज़ी
   Poetry Archive poet IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Babelio author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   RPO poet IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Poetry In Voice poet IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   Mix'n'matchअंग्रेज़ी
   GTAA IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Bibliothèque de la Pléiade IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   LBT person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Angelicum author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Libris-URIअंग्रेज़ी
   Goodreads author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
    
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q93343&oldid=792800793" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः