લૂઈ બ્રેઈલ (Q93182)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
inventor of braille, a system of reading and writing used by people who are blind or visually impairedઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
લૂઈ બ્રેઈલ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Louis Braille
  inventor of braille, a system of reading and writing used by people who are blind or visually impaired
  • Braille

  વિધાનો

  Braille.jpg
  ૩૮૪ × ૩૯૭; ૨૫ KB
  Portrait vum Louis Braille (લક્ઝેમબર્ગિશ)
  ૧ સંદર્ભ
  Kingdom of Franceઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Louis Braille (ફ્રેન્ચ)
  ૦ સંદર્ભ
  Louisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૪ જાન્યુઆરી 1809Gregorian
  ૪ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Louis Braille
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Louis Braille
  ૧ સંદર્ભ
  Stuart L. Shapiroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૬ જાન્યુઆરી 1852Gregorian
  ૪ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Louis Braille
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Louis Braille
  Coupvrayઅંગ્રેજી
  ૧૦ જાન્યુઆરી 1852Gregorian
  ૧ સંદર્ભ
  Braille's tomb in the Pantheon.jpg
  ૯૪૧ × ૮૩૭; ૧૫૬ KB
  ૦ સંદર્ભ
  organistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Catholicismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  medical conditionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  pipe organઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Louis Braille
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Svensk uppslagsbokઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Брайль Луи
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Catholic Encyclopedia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો