അബു മിന (Q9278)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
town, monastery complex and Christian pilgrimage center in Late Antique Egypt. WHS#90ഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
അബു മിന
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Abu Mena
  town, monastery complex and Christian pilgrimage center in Late Antique Egypt. WHS#90
  • Abu Mina

  പ്രസ്താവനകൾ

  Saint Menasഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  30°50'27.78"N, 29°39'48.56"E
  1 സ്രോതസ്സ്

  Identifiers

  World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Digital Atlas of the Roman Empire IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  FAST IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  National Library of Israel IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Trismegistos Geo IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Orthodox Encyclopedia IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q9278&oldid=921578830" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്