એરિક શ્મિટ (Q92747)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
software engineer, businessmanઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
એરિક શ્મિટ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Eric Schmidt
  software engineer, businessman
  • Eric E. Schmidt
  • Eric Emerson Schmidt

  વિધાનો

  Eric E Schmidt, 2005 (looking left).jpg
  ૨,૦૪૮ × ૩,૦૭૨; ૧.૭૪ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Eric Emerson Schmidt (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Eric Emerson Schmidt (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Ericઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Schmidtઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  computer engineeringઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Academy of Engineeringઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IEEE Founders Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Blacksburgઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Athertonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  White Americanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Lentapediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Шмидт, Эрик (રશિયન)
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો