તાજ મહેલ (Q9141)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આગ્રા, ભારતમાં આવેલ પ્રસિદ્ધ કબર, સાત અજાયબીમાંની એક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
તાજ મહેલ
આગ્રા, ભારતમાં આવેલ પ્રસિદ્ધ કબર, સાત અજાયબીમાંની એક
  અંગ્રેજી
  Taj Mahal
  marble mausoleum in Agra, India

   વિધાનો

   ताज महल (હિન્દી)
   ૧ સંદર્ભ
   تاج محل (ઉર્દૂ)
   ૧ સંદર્ભ
   تاج محل (ફારસી)
   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   Taj Mahal original name was Tejo Mahalaya, Ancient Siva Temple built in 1155 AD (અંગ્રેજી)
   ૨૫ ફેબ્રુઆરી 2018

   27°10'27"N, 78°2'32"E
   ૧ સંદર્ભ
   commissioned byઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   material usedઅંગ્રેજી
   marbleઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Ustad Ahmad Lahauriઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Iranian architectureઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Islamic architectureઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   visitors per yearઅંગ્રેજી
   ૭૦,૦૦,૦૦૦
   ૦ સંદર્ભ
   ૭૩ મીટર
   ૦ સંદર્ભ
   Category:Taj Mahalઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   inferred fromઅંગ્રેજી

   Identifiers

   ASI Monument IDઅંગ્રેજી
   N-UP-A28
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   GeoNames IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   GeoNamesઅંગ્રેજી
   CONA IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Structurae structure IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   number of subscribersઅંગ્રેજી
   ૧,૮૨,૦૫૪
   ૧ સંદર્ભ
   TripAdvisor IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BabelNet IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   BabelNetઅંગ્રેજી
   FAST IDઅંગ્રેજી
   Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   SUDOCઅંગ્રેજી
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૨૨ ફેબ્રુઆરી 2018
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   SUDOCઅંગ્રેજી
   ૨૨ ફેબ્રુઆરી 2018
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   ULAN IDઅંગ્રેજી
   Klexikon article IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો