मुहम्मद इब्न् मूसा अल्-ख्वारिज्मी (Q9038)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
9th century Persian mathematician, astronomer and geographer आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
मुहम्मद इब्न् मूसा अल्-ख्वारिज्मी
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Al-Khwarizmi
  9th century Persian mathematician, astronomer and geographer
  • Al-Khwārizmī
  • Abū ʿAbdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
  • Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī

  आचार्यदेशीयानि

  चित्र हिन्दी
  Al-Khwarizmi portrait.jpg
  ३४० × ४९१;१३३ KB
  १ उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  नागरिकता हिन्दी
  १ उल्लेखः
  محمد بن موسی خوارزمی (अऱबिक्)
  १ उल्लेखः
  Mohammed आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  अज्ञात मूल्य
  latest date आङ्ग्लभाषा
  799
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Scientific Biography आङ्ग्लभाषा
  लेखक हिन्दी
  Gerald J. Toomer आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Al-Khwārizmī, Abū Ja’far Muhammad Ibn Mūsā (अज्ञात भाषा:)
  795
  sourcing circumstances आङ्ग्लभाषा
  circa आङ्ग्लभाषा
  ४ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  German National Library आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Biographical Encyclopedia of Astronomers आङ्ग्लभाषा
  लेखक हिन्दी
  Sonja Brentjes आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Khwārizmī: Muḥammad ibn Mūsā al‐Khwārizmī (अज्ञात भाषा:)
  कहा गया हिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archive आङ्ग्लभाषा
  लेखक हिन्दी
  John O'Connor आङ्ग्लभाषा
  Edmund Robertson आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi (अज्ञात भाषा:)
  १५ अक्टोबर् 2015
  846
  sourcing circumstances आङ्ग्लभाषा
  circa आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  German National Library आङ्ग्लभाषा
  १५ अक्टोबर् 2015
  अज्ञात मूल्य
  earliest date आङ्ग्लभाषा
  848
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Scientific Biography आङ्ग्लभाषा
  लेखक हिन्दी
  Gerald J. Toomer आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Al-Khwārizmī, Abū Ja’far Muhammad Ibn Mūsā (अज्ञात भाषा:)
  850
  sourcing circumstances आङ्ग्लभाषा
  circa आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Biographical Encyclopedia of Astronomers आङ्ग्लभाषा
  लेखक हिन्दी
  Sonja Brentjes आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Khwārizmī: Muḥammad ibn Mūsā al‐Khwārizmī (अज्ञात भाषा:)
  कहा गया हिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archive आङ्ग्लभाषा
  लेखक हिन्दी
  John O'Connor आङ्ग्लभाषा
  Edmund Robertson आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi (अज्ञात भाषा:)
  बग़दाद हिन्दी
  १ उल्लेखः
  ३० डिसेम्बर् 2014
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  व्यवसाय हिन्दी
  गणितज्ञ हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  geographer आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  दार्शनिक हिन्दी
  १ उल्लेखः
  अनुवादक हिन्दी
  ० उल्लेखः
  astrologer आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  इतिहासकार हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  बीजगणित हिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  culture आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  निवास हिन्दी
  बग़दाद हिन्दी
  १ उल्लेखः
  धर्म हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  time period आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  New Encyclopedic Dictionary आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia project आङ्ग्लभाषा
  copyright status as a creator आङ्ग्लभाषा
  copyrights on works have expired आङ्ग्लभाषा
  applies to jurisdiction आङ्ग्लभाषा
  worldwide आङ्ग्लभाषा
  determination method आङ्ग्लभाषा
  100 years after author's death आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
  ० उल्लेखः
  Commons Creator page आङ्ग्लभाषा
  Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
  ० उल्लेखः
  Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
  ० उल्लेखः
  Category:Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NORAF ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Canadiana NCF ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie (GND) ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  EGAXA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  RERO ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  SELIBR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  H̱uwārizmī, Muḥammad ibn Mūsā al- (0780-0850 ; Astronome et mathematicien.) الخوارزمي, محمد إبن موسى (عالم رياضيات وفلك)
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  American Academy in Rome ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BHCL ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  BHCL UUID आङ्ग्लभाषा
  Biblioteca Iglesia Nacional Española en Roma ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biographical Encyclopedia of Astronomers ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bridgeman artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CERL Thesaurus ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  CERL Thesaurus आङ्ग्लभाषा
  Comic Vine ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  French Vikidia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  General Diamond Catalogue ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MacTutor biography ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Mirabile author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Museo Galileo authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLP ID (unique) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Online PWN Encyclopedia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Quora topic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Schoenberg Database of Manuscripts name ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SEARCH on line catalogue ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Svenska Institutet i Rom ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  TDV İslam Ansiklopedisi ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Vatican Library ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  zbMATH author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q9038&oldid=1494742488" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्