मुहम्मद इब्न् मूसा अल्-ख्वारिज्मी (Q9038)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
9th century Persian mathematician, astronomer and geographerअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
मुहम्मद इब्न् मूसा अल्-ख्वारिज्मी
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Al-Khwarizmi
  9th century Persian mathematician, astronomer and geographer
  • Al-Khwārizmī
  • Abū ʿAbdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
  • Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  1983 CPA 5426 (1).png
  ७३५ × ९८५;१.२७ MB
  media legendअंग्रेज़ी
  Al-Chorezmí na sovětské známce (चेक)
  Sello emitido el 6 de septiembre de 1983 en la Unión Soviética conmemorando el aniversario n.º 1200 (aproximado) del matemático persa. (स्पेनी)
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  محمد بن موسی خوارزمی (अरबी)
  १ उल्लेखः
  Mohammedअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  अज्ञात मूल्य
  latest dateअंग्रेज़ी
  799
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Dictionary of Scientific Biographyअंग्रेज़ी
  लेखकहिन्दी
  Gerald J. Toomerअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Al-Khwārizmī, Abū Ja’far Muhammad Ibn Mūsā (अज्ञात भाषा)
  780
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  circaअंग्रेज़ी
  ४ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  German National Libraryअंग्रेज़ी
  कहा गयाहिन्दी
  Biographical Encyclopedia of Astronomersअंग्रेज़ी
  लेखकहिन्दी
  Sonja Brentjesअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Khwārizmī: Muḥammad ibn Mūsā al‐Khwārizmī (अज्ञात भाषा)
  कहा गयाहिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
  लेखकहिन्दी
  John O'Connorअंग्रेज़ी
  Edmund Robertsonअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi (अज्ञात भाषा)
  ख़ीवाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  846
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  circaअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  German National Libraryअंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  earliest dateअंग्रेज़ी
  848
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Dictionary of Scientific Biographyअंग्रेज़ी
  लेखकहिन्दी
  Gerald J. Toomerअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Al-Khwārizmī, Abū Ja’far Muhammad Ibn Mūsā (अज्ञात भाषा)
  850
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  circaअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Biographical Encyclopedia of Astronomersअंग्रेज़ी
  लेखकहिन्दी
  Sonja Brentjesअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Khwārizmī: Muḥammad ibn Mūsā al‐Khwārizmī (अज्ञात भाषा)
  कहा गयाहिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
  लेखकहिन्दी
  John O'Connorअंग्रेज़ी
  Edmund Robertsonअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi (अज्ञात भाषा)
  बग़दादहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ३० डिसेम्बर् 2014
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  व्यवसायहिन्दी
  गणितज्ञहिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  geographerअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  दार्शनिकहिन्दी
  १ उल्लेखः
  अनुवादकहिन्दी
  ० उल्लेखः
  astrologerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  इतिहासकारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  बीजगणितहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  cultureअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  निवासहिन्दी
  बग़दादहिन्दी
  १ उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  time periodअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
  ० उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
  ० उल्लेखः
  Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
  ० उल्लेखः
  Category:Muhammad ibn Musa al-Khwarizmiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  New Encyclopedic Dictionaryअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Vatican Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NORAF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  CANTIC IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Nacional de España IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nationale Thesaurus voor Auteurs IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  RERO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IdRef IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  French Vikidia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHCL IDअंग्रेज़ी
  Bridgeman artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL Thesaurus IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  CERL Thesaurusअंग्रेज़ी
  Comic Vine IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्टोबर् 2013
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MacTutor biography IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Mirabile author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLA Trove IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  TDV İslam Ansiklopedisi IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  zbMATH author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q9038&oldid=1192883530" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्