सत्यजित राय (Q8873)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
भारतीय लेखक, कवि, संगीतकार, गीतकार, फिल्म निर्माताहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
सत्यजित राय
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Satyajit Ray
  Indian author, poet, composer, lyricist, filmmaker
  • Manik Da

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Satyajit Ray in New York (cropped).jpg
  ३९३ × ५२५;५३ KB
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  नागरिकताहिन्दी
  १४ आगस्ट् 1947
  ० उल्लेखः
  १५ आगस्ट् 1947
  ० उल्लेखः
  সত্যজিত রায় (बंगाली)
  १ उल्लेखः
  সত্যজিৎ রায় (बंगाली)
  १ उल्लेखः
  सत्यजीतहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Rayअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  २ मे 1921Gregorian
  ७ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Benezit Dictionary of Artistsअंग्रेज़ी
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Satyajit Ray
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Satyajit Ray
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Satyajit Ray
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Satyajit Ray
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Satyajit Ray
  ९ अक्टोबर् 2017
  100A, Garpar Roadअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २३ एप्रिल् 1992
  ७ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Satyajit Ray
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Satyajit Ray
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Satyajit Ray
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Satyajit Ray
  ९ अक्टोबर् 2017
  २ उल्लेखाः
  शीर्षकहिन्दी
  Modernity, Globality, Sexuality, and the City (अंग्रेज़ी)
  subtitleअंग्रेज़ी
  A Reading of Indian Cinema (अंग्रेज़ी)
  volumeअंग्रेज़ी
  2
  issueअंग्रेज़ी
  1
  page(s)अंग्रेज़ी
  35–58
  Indiana University Pressअंग्रेज़ी
  पिताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Sandip Rayअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मातृ भाषाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  writing languagesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  पत्रकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  गीतकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  children's writerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  painterअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  छायाकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  film criticअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Category:Indian film criticsअंग्रेज़ी
  २० जून् 2019
  influenced byअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  John Fordअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Commander of the Legion of Honourअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1987
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Golden Lionअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1957
  for workअंग्रेज़ी
  अपराजितोहिन्दी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1958
  for workअंग्रेज़ी
  जलसाघरहिन्दी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1958
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAFTA Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1958
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sutherland Trophyअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1959
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAFTA Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1959
  for workअंग्रेज़ी
  अपराजितोहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1961
  for workअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  Films Division of Indiaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1960
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1962
  for workअंग्रेज़ी
  अभियानहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Silver Bear for Best Directorअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1964
  for workअंग्रेज़ी
  महानगरहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Silver Bear for Best Directorअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1965
  for workअंग्रेज़ी
  चारुलताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Bodil Award for Best American Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1967
  for workअंग्रेज़ी
  अपराजितोहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Bodil Award for Best American Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1967
  for workअंग्रेज़ी
  नायकहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Bodil Award for Best American Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1969
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1970
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1972
  for workअंग्रेज़ी
  द इनर आइहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Golden Bearअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1973
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1977
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Filmfare Critics Award for Best Movieअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1978
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1978
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1981
  for workअंग्रेज़ी
  सदगतिहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Golden Lionअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1982
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1991
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1992
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1958
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Commandeur des Arts et des Lettres‎अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Ananda Puraskarअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  nominated forअंग्रेज़ी
  BAFTA Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1958
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAFTA Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1959
  for workअंग्रेज़ी
  अपराजितोहिन्दी
  ० उल्लेखः
  BAFTA Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1962
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bodil Award for Best American Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1967
  for workअंग्रेज़ी
  अपराजितोहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Bodil Award for Best American Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1969
  for workअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Ballygunge Government High Schoolअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निवासहिन्दी
  ० उल्लेखः
  work period (start)अंग्रेज़ी
  1950
  १ उल्लेखः
  work period (end)अंग्रेज़ी
  1991
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  ० उल्लेखः
  filmographyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  IPA transcriptionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Satyajit Ray
  १ उल्लेखः
  Category:Satyajit Rayअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.czअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी
  related categoryअंग्रेज़ी
  Category:Films directed by Satyajit Rayअंग्रेज़ी
  काहिन्दी
  film, directed by this personअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  CANTIC IDअंग्रेज़ी
  Biblioteca Nacional de España IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Deutsche Biographie IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  National Library of Korea Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Russia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IdRef IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Awards Database nominee IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMovie person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Banglapedia (English version) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bibliopoche author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BookBrainz author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Carnegie Hall agent IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Ciné-Ressources person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Danish National Filmography person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Decine21 person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Elonet person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Europeana entityअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १२ डिसेम्बर् 2019
  १ उल्लेखः
  २८ अक्टोबर् 2013
  Geni.com profile IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Goodreads author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Google Doodleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hoopla artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  KINENOTE person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Kinopoisk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Metacritic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MovieMeter director IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Museum of Modern Art artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MutualArt artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Muziekweb performer IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NLA Trove IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Media Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Photographers' Identities Catalog IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PRELIB person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Rotten Tomatoes IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Scope.dk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Songkick artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Swedish Film Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Encyclopedia of Science Fiction IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  The Numbers person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Autoritats UBअंग्रेज़ी
  १ एप्रिल् 2020
  Unz Review author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q8873&oldid=1189007168" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्