જોસેફ ફૂરિયર (Q8772)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ફ્રેંચ ગણિતશાસ્ત્રી અને વૈજ્ઞાનિક
 • ફુરિયર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જોસેફ ફૂરિયર
ફ્રેંચ ગણિતશાસ્ત્રી અને વૈજ્ઞાનિક
 • ફુરિયર
અંગ્રેજી
Joseph Fourier
French mathematician and physicist (1768 – 1830)
 • Jean-Baptiste Joseph Fourier

વિધાનો

Fourier2.jpg
૧,૬૧૯ × ૨,૦૪૮; ૧.૮૮ MB
Gravure de [[Julien Léopold Boilly]] (ફ્રેન્ચ)
૧ સંદર્ભ
Jean-Baptiste Joseph Fourier (ફ્રેન્ચ)
૧ સંદર્ભ
Jean-Baptiste Joseph Fourier (ફ્રેન્ચ)
૦ સંદર્ભ
Jean-Baptiste અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Joseph અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Fourier અંગ્રેજી
Russian અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
noble title અંગ્રેજી
૨૧ માર્ચ 1768Gregorian
૧૩ સંદર્ભો
SNAC અંગ્રેજી
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
named as અંગ્રેજી
Jean-Baptiste Joseph Fourier
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Jean Baptiste Joseph Fourier
GeneaStar અંગ્રેજી
GeneaStar person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
Roglo અંગ્રેજી
Roglo person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
Genealogics અંગ્રેજી
genealogics.org person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Jean-Baptiste Joseph Fourier
Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
named as અંગ્રેજી
baron FOURIER
BIU Santé person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
Auxerre અંગ્રેજી
Kingdom of France અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
Фурье Жан Батист Жозеф
૨૮ સપ્ટેમ્બર 2015
૧૬ મે 1830Gregorian
૧૨ સંદર્ભો
SNAC અંગ્રેજી
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
named as અંગ્રેજી
Jean-Baptiste Joseph Fourier
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Jean Baptiste Joseph Fourier
Roglo અંગ્રેજી
Roglo person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
Genealogics અંગ્રેજી
genealogics.org person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Jean-Baptiste Joseph Fourier
Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
named as અંગ્રેજી
baron FOURIER
BIU Santé person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Joseph Fourier
૨ સંદર્ભો
section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
Фурье Жан Батист Жозеф
૨૮ સપ્ટેમ્બર 2015
Père Lachaise Cemetery અંગ્રેજી
Grave of Fourier (Père-Lachaise, division 18)
burial plot reference અંગ્રેજી
18
Père-Lachaise - Division 18 - Joseph Fourier 01.jpg
૩,૪૫૬ × ૫,૧૮૪; ૧૦.૮૯ MB
૦ સંદર્ભ
કોઇ કિંમત નથી
૦ સંદર્ભ
writing language અંગ્રેજી
French અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
archaeologist અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
engineer અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
African studies અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
archaeology અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
mathematical physics અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
École normale supérieure અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
inferred from અંગ્રેજી
Category:University of Grenoble faculty અંગ્રેજી
Académie Française અંગ્રેજી
૧૪ ડિસેમ્બર 1826Gregorian
૧૬ મે 1830Gregorian
Victor Cousin અંગ્રેજી
Académie Nationale de Médecine અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
doctoral student અંગ્રેજી
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Giovanni Plana અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Claude-Louis Navier અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
work location અંગ્રેજી
French અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Signature de Joseph Fourier.jpg
૭૨૯ × ૨૯૯; ૧૬ KB
Signature de Joseph Fourier (ફ્રેન્ચ)
Fourier series અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Fourier transform અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
heat equation અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
archives at અંગ્રેજી
Archives nationales અંગ્રેજી
inventory number અંગ્રેજી
F/1bI/160/11
level of description અંગ્રેજી
dossier અંગ્રેજી
Officer of the Legion of Honour અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) અંગ્રેજી
section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
Фурье Жан Батист Жозеф
૦ સંદર્ભ
Armenian Soviet Encyclopedia અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
statement is subject of અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
statement is subject of અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Obalky knih.cz અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
on focus list of Wikimedia project અંગ્રેજી
copyright status as a creator અંગ્રેજી
copyrights on works have expired અંગ્રેજી
determination method અંગ્રેજી
100 years after author's death અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Jean Baptiste Joseph Fourier
૧ સંદર્ભ
Joseph Fourier
૦ સંદર્ભ
Category:Joseph Fourier અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

CANTIC ID અંગ્રેજી
Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CiNii author ID (books) અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nationale Thesaurus voor Auteurs ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PLWABN ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR.SI ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
IdRef ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
Regensburg Classification અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Academic Tree ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Académie française member ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
American Academy in Rome ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Angelicum ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BHF author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BHL creator ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Fourier, Jean Baptiste Joseph, baron, 1768-1830
૧ સંદર્ભ
BIU Santé person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bridgeman artist ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
CTHS person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
De Agostini ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
École normale alumnus ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
edition humboldt digital ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Interlingual Index ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Léonore ID અંગ્રેજી
LH/2784/149
૦ સંદર્ભ
MacTutor biography ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
MR Author ID અંગ્રેજી
Museo Galileo authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Trove ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLP ID (unique) અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NNDB people ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Online PWN Encyclopedia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Premiers préfets ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
named as અંગ્રેજી
Fourier
૦ સંદર્ભ
University of Barcelona authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Uppsala University Alvin ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Vatican Library ID (former scheme) અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Visuotinė lietuvių enciklopedija ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
zbMATH author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
genealogics.org person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
GeneaStar person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Geni.com profile ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Roglo person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiTree person ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
named as અંગ્રેજી
Jean-Joseph Fourier (21 Mar 1768 - certain 16 May 1830)
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો