थॉमस एडिसन (Q8743)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
अमरीकन वैज्ञानिकहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
थॉमस एडिसन
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Thomas Alva Edison
  American inventor and businessman
  • Thomas A. Edison
  • Thomas Edison
  • Edison Thomas Alva

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Thomas Edison2-crop.jpg
  १,३३६ × १,६७०;८२५ KB
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Thomas Alva Edison (अंग्रेज़ी)
  Thomasअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  1
  Alvaअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  2
  Edisonअंग्रेज़ी
  जन्म तिथिहिन्दी
  ११ फरवरी 1847Gregorian
  ७ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Edison
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Alva Edison
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas A. Edison
  ९ अक्तूबर 2017
  Milanअंग्रेज़ी
  १८ अक्तूबर 1931
  ७ उल्लेखाः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Эдисон Томас Алва
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  २८ सितम्बर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Edison
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Alva Edison
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas A. Edison
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  West Orangeअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Эдисон Томас Алва
  २७ फरवरी 2017
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Mary Stilwellअंग्रेज़ी
  Mina Millerअंग्रेज़ी
  संतानहिन्दी
  Charles Edisonअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Theodore Miller Edisonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Thomas Alva Edison Jr.अंग्रेज़ी
  Marion Estelle Edison Oeserअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Madeleine Edison Sloaneअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Marionअंग्रेज़ी
  Williamअंग्रेज़ी
  व्यवसायहिन्दी
  lighting designerअंग्रेज़ी
  अभियन्ताहिन्दी
  का सदस्यहिन्दी
  American Philosophical Societyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy of Sciences of the USSRअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Commander of the Legion of Honourअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Grammy Trustees Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1977
  Benjamin Franklin Medalअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Matteucci Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1887
  ० उल्लेखः
  Rumford Prizeअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1895
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1908
  ० उल्लेखः
  John Scott Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1889
  ० उल्लेखः
  New Jersey Hall of Fameअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2008
  ० उल्लेखः
  Franklin Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1915
  ० उल्लेखः
  Congressional Gold Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1928
  ० उल्लेखः
  National Inventor Hall of Fameअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Navy Distinguished Service Medalअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Legion of Honourअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Albert Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1892
  १ उल्लेखः
  Edward Longstreth Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1899
  १ उल्लेखः
  Cooper Unionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  अमेरिकीहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  धर्महिन्दी
  देववादहिन्दी
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Thomas Alva Edison Signature.svg
  २७८ × ७१;८ KB
  owner ofअंग्रेज़ी
  Edison Studiosअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Thomas Alva Edison
  ० उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Thomas Alva Edison
  ० उल्लेखः
  Thomas Edison
  १ उल्लेखः
  Category:Thomas Edisonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ACAB-1 / Edison, Thomas Alvaअंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Edison, Thomas Alva
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Эдисон Томас Алва
  volumeअंग्रेज़ी
  29 : Чаган — Экс-ле-Бен
  page(s)अंग्रेज़ी
  566—567
  author name stringअंग्रेज़ी
  Г. К. Цверава
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Ottův slovník naučnýअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  permanent duplicated itemअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  Léonore IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  reason for deprecationअंग्रेज़ी
  former IMDb character pageअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Alemannic Wikipediaअंग्रेज़ी
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ६ अगस्त 2015
  Artsy artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Musée d'Orsay artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  Project Gutenberg ebook IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Te Papa person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  National Inventors Hall of Fame IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academic Tree IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bridgeman artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Photographers' Identities Catalog IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  ९७
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  ७०
  ० उल्लेखः
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Google Doodleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Nacional de México IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American National Biography IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Grace's Guide IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Encyclopedia of Science Fiction IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  US National Archives Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q8743&oldid=808569863" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः