થૉમસ ઍડિસન (Q8743)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American inventor and businessmanઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
થૉમસ ઍડિસન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Thomas Alva Edison
  American inventor and businessman
  • Thomas A. Edison
  • Thomas Edison
  • Edison Thomas Alva

  વિધાનો

  Thomas Edison2-crop.jpg
  ૧,૩૩૬ × ૧,૬૭૦; ૮૨૫ KB
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૮ ઓક્ટોબર 1931
  ૭ સંદર્ભો
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Эдисон Томас Алва
  ૨૮ સપ્ટેમ્બર 2015
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Thomas Edison
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Thomas Alva Edison
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Thomas A. Edison
  Charles Edisonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theodore Miller Edisonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Marion Estelle Edison Oeserઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Madeleine Edison Sloaneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  named asઅંગ્રેજી
  A Trip to Mars
  Letterboxd film IDઅંગ્રેજી
  Royal Swedish Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American Philosophical Societyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy of Sciences of the USSRઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Russian Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Commander of the Legion of Honourઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Benjamin Franklin Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Matteucci Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rumford Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  John Scott Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  New Jersey Hall of Fameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Franklin Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Inventors Hall of Fameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Navy Distinguished Service Medalઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Albert Medalઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Edward Longstreth Medalઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  owner ofઅંગ્રેજી
  Edison Studiosઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Thomas Edisonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ACAB-1 / Edison, Thomas Alvaઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Edison, Thomas Alva
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Эдисон Томас Алва
  volumeઅંગ્રેજી
  29 : Чаган — Экс-ле-Бен
  page(s)અંગ્રેજી
  566—567
  author name stringઅંગ્રેજી
  Г. К. Цверава
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Ottův slovník naučnýઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  Léonore IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Artsy artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Musée d'Orsay artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Te Papa person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Inventors Hall of Fame IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bridgeman artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Photographers' Identities Catalog IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  ૯૭
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૭૦
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Biblioteca Nacional de México IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American National Biography IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Grace's Guide IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Letterboxd actor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો