Sun Bûn (Q8573)

Ùi Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
中華民國國父 繁體中文
 • Sun Tiong-san
 • Sun E̍k-sian
siu-kái
Gí-giân Chhiam-tiâu Soat-bêng ia̍h kiò
Bân-lâm-gú
Sun Bûn
Iáu-boē tēng-gī biâu-su̍t
 • Sun Tiong-san
 • Sun E̍k-sian
英文
Sun Yat-sen
Chinese physician, politician and revolutionary (1866-1925)
 • Sun Yixian
 • Yixian
 • Sun Yi Xian
 • Sun I-hsien
 • Sun Wen
 • Zhongshan
 • Sun Yat Sen
 • Sun Zhongshan

Biâu-su̍t

2 chham-khó
載於 繁體中文
data.bnf.fr 繁體中文
檢索日期 繁體中文
10 10 2015
圖片 繁體中文
Sunyatsen1.jpg
1,059 × 1,462; 714 KB
0 chham-khó
4 chham-khó
載於 繁體中文
整合規範文檔 繁體中文
檢索日期 繁體中文
9 4 2014
載於 繁體中文
data.bnf.fr 繁體中文
檢索日期 繁體中文
10 10 2015
載於 繁體中文
0 chham-khó
0 chham-khó
母語人名 繁體中文
孫逸仙 (中文)
名字 繁體中文
 中文 (已轉換拼寫)
0 chham-khó
德明 中文 (已轉換拼寫)
客體角色 繁體中文
譜名 中文 (已轉換拼寫)
0 chham-khó
帝象 中文 (已轉換拼寫)
客體角色 繁體中文
乳名 中文 (已轉換拼寫)
0 chham-khó
明德 中文 (已轉換拼寫)
客體角色 繁體中文
表字 繁體中文
0 chham-khó
載之 中文 (已轉換拼寫)
客體角色 繁體中文
表字 繁體中文
0 chham-khó
日新 中文 (已轉換拼寫)
客體角色 繁體中文
 繁體中文
洗名 中文 (已轉換拼寫)
0 chham-khó
逸仙 中文 (已轉換拼寫)
客體角色 繁體中文
 繁體中文
洗名 中文 (已轉換拼寫)
0 chham-khó
中山 中文 (已轉換拼寫)
客體角色 繁體中文
 繁體中文
化名 繁體中文
0 chham-khó
姓氏 繁體中文
1 chham-khó
載於 繁體中文
中山 繁體中文
客體角色 繁體中文
化名 繁體中文
0 chham-khó
12 11 1866格里曆
8 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
454
載於 繁體中文
data.bnf.fr 繁體中文
檢索日期 繁體中文
10 10 2015
IMDb編號 繁體中文
檢索日期 繁體中文
15 10 2015
載於 繁體中文
社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
SNAC方舟編碼 繁體中文
命名為 繁體中文
Sun Yat-sen
檢索日期 繁體中文
9 10 2017
載於 繁體中文
Find A Grave 繁體中文
Find a Grave編號 繁體中文
命名為 繁體中文
Sun Yat-Sen
檢索日期 繁體中文
9 10 2017
InPhO ID 英文
命名為 繁體中文
Sun Yat-Sen
檢索日期 繁體中文
9 10 2017
載於 繁體中文
命名為 繁體中文
Sun Yat-sen
檢索日期 繁體中文
9 10 2017
翠亨村 中文 (已轉換拼寫)
國家 繁體中文
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
454
12 3 1925格里曆
9 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
486
載於 繁體中文
 繁體中文
14
頁碼 繁體中文
339
載於 繁體中文
data.bnf.fr 繁體中文
檢索日期 繁體中文
10 10 2015
IMDb編號 繁體中文
檢索日期 繁體中文
15 10 2015
載於 繁體中文
社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
SNAC方舟編碼 繁體中文
命名為 繁體中文
Sun Yat-sen
檢索日期 繁體中文
9 10 2017
載於 繁體中文
Find A Grave 繁體中文
Find a Grave編號 繁體中文
命名為 繁體中文
Sun Yat-Sen
檢索日期 繁體中文
9 10 2017
InPhO ID 英文
命名為 繁體中文
Sun Yat-Sen
檢索日期 繁體中文
9 10 2017
載於 繁體中文
命名為 繁體中文
Sun Yat-sen
檢索日期 繁體中文
9 10 2017
2 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
14
頁碼 繁體中文
339
載於 繁體中文
毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
 繁體中文
Dramatis Personae
頁碼 繁體中文
639
死亡方式 繁體中文
自然死亡 繁體中文
0 chham-khó
死因 繁體中文
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
14
頁碼 繁體中文
339
墓地 繁體中文
中山陵 繁體中文
孫達成 中文 (已轉換拼寫)
0 chham-khó
楊太君 中文 (已轉換拼寫)
0 chham-khó
兄弟姊妹 繁體中文
孫眉 繁體中文
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
454
配偶 繁體中文
盧慕貞 繁體中文
始於 繁體中文
26 5 1884格里曆
終於 繁體中文
1915
結束原因 繁體中文
陳粹芬 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
始於 繁體中文
1891
終於 繁體中文
1906
0 chham-khó
淺田春 繁體中文
始於 繁體中文
1897
終於 繁體中文
1902
0 chham-khó
大月薰 繁體中文
始於 繁體中文
1905
終於 繁體中文
1906
0 chham-khó
始於 繁體中文
25 10 1915格里曆
終於 繁體中文
12 3 1925格里曆
結束原因 繁體中文
孫科 繁體中文
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
23
頁碼 繁體中文
544
孫婉 繁體中文
0 chham-khó
宮川富美子 繁體中文
0 chham-khó
孫娫 中文 (已轉換拼寫)
1 chham-khó
推斷依據 繁體中文
孫娫 中文 (已轉換拼寫)
子女數目 繁體中文
5
0 chham-khó
0 chham-khó
1 chham-khó
載於 繁體中文
data.bnf.fr 繁體中文
檢索日期 繁體中文
10 10 2015
書寫語言 繁體中文
0 chham-khó
籍貫 繁體中文
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
哲學家 繁體中文
擔任職務 繁體中文
始於 繁體中文
7 4 1921格里曆
終於 繁體中文
21 2 1923格里曆
取代對象 繁體中文
無數值
後繼者 繁體中文
無數值
0 chham-khó
中華民國大總統 繁體中文
取代對象 繁體中文
無數值
後繼者 繁體中文
始於 繁體中文
1 1 1912格里曆
終於 繁體中文
13 2 1912格里曆
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
12
頁碼 繁體中文
277
所屬組織 繁體中文
洪門 繁體中文
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
462
就讀學校 繁體中文
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
455
普納荷學校 繁體中文
終於 繁體中文
1883
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
455
意奧蘭尼學校 繁體中文
終於 繁體中文
1882
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
455
始於 繁體中文
1887
終於 繁體中文
1892
2 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
455
 繁體中文
1
頁碼 繁體中文
10
博濟醫學堂 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
始於 繁體中文
1886
終於 繁體中文
1887
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
455
居住地 繁體中文
始於 繁體中文
6-goe̍h 1896格里曆
終於 繁體中文
7-goe̍h 1896格里曆
1 chham-khó
 繁體中文
2
頁碼 繁體中文
29
始於 繁體中文
1 10 1896格里曆
終於 繁體中文
2 10 1896格里曆
1 chham-khó
 繁體中文
2
頁碼 繁體中文
30
工作地點 繁體中文
1 chham-khó
載於 繁體中文
整合規範文檔 繁體中文
檢索日期 繁體中文
2 4 2015
所屬政黨 繁體中文
中國同盟會 繁體中文
1 chham-khó
載於 繁體中文
 繁體中文
20
頁碼 繁體中文
463
信仰 繁體中文
公理會 繁體中文
軍銜 繁體中文
大元帥 繁體中文
1 chham-khó
軍事衝突 繁體中文
0 chham-khó
記載於 繁體中文
共享資源圖庫 繁體中文
Sun Yat-sen
1 chham-khó
Sun Yat-sen
0 chham-khó
共享資源分類 繁體中文
Sun Yat-sen
0 chham-khó
話題主分類 繁體中文
分類:孫中山 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
0 chham-khó

識別碼

VcBA ID 英文
1 chham-khó
BanQ作者編號 繁體中文
1 chham-khó
BIBSYS識別碼 繁體中文
1 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
NLI編號 繁體中文
0 chham-khó
0 chham-khó
NUKAT索引碼 繁體中文
0 chham-khó
PLWABN記錄編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
RERO編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
1 chham-khó
Libris-URI 英文
1 chham-khó
載於 繁體中文
圖書館資訊系統 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
出版日期 繁體中文
26 3 2018
檢索日期 繁體中文
24 8 2018
0 chham-khó
0 chham-khó
Angelicum ID 英文
0 chham-khó
ArhivX LOD 英文
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
Facebook帳號 繁體中文
0 chham-khó
Freebase標識 繁體中文
1 chham-khó
載於 繁體中文
Freebase數據轉儲 繁體中文
出版日期 繁體中文
28 10 2013
Google塗鴉 繁體中文
0 chham-khó
GTAA ID 英文
0 chham-khó
0 chham-khó
ILI ID 英文
0 chham-khó
IMDb編號 繁體中文
0 chham-khó
InPhO ID 英文
0 chham-khó
0 chham-khó
Larousse ID 英文
0 chham-khó
1 chham-khó
載於 繁體中文
檢索日期 繁體中文
21 12 2018
MutualArt藝術家ID Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
NE.se ID 英文
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
NNDB 繁體中文
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
OpenPlaques主題ID 繁體中文
0 chham-khó
作品數量 簡體中文 (已轉換拼寫)
121
命名為 繁體中文
Sun, Yat-sen
1 chham-khó
古騰堡作者編號 中文 (已轉換拼寫)
0 chham-khó
Quora主題編號 繁體中文
0 chham-khó
SNAC方舟編碼 繁體中文
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
BAV編號 繁體中文
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
0 chham-khó
 
siu-kái
siu-kái
  siu-kái
  siu-kái
  siu-kái
  siu-kái
   siu-kái
    siu-kái
     siu-kái