ભુપેન હજારિકા (Q855128)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય ગીતકાર, કવિ, દિગ્દર્શક અને સંગીતકાર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ભુપેન હજારિકા
ભારતીય ગીતકાર, કવિ, દિગ્દર્શક અને સંગીતકાર
  અંગ્રેજી
  Bhupen Hazarika
  Indian singer, poet, director and composer

   વિધાનો

   ૮ સપ્ટેમ્બર 1926Gregorian
   ૨ સંદર્ભો
   Discogsઅંગ્રેજી
   Discogs artist IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Bhupen Hazarika
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   music directorઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   voiceઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Bhupen Hazarika
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers