सिकन्दर महान (Q8409)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
King of Macedonअंग्रेज़ी
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
सिकन्दर महान
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Alexander the Great
  King of Macedon
  • Alexander III of Macedon
  • Alexander
  • Iskander
  • Eskandar
  • Sikandar
  • Alexander of Macedonia
  • Alexander III
  • Great Alexander
  • 356-323 B.C. Alexander

  आचार्यदेशीयानि

  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Dictionary of African Biographyअंग्रेज़ी
  नागरिकताहिन्दी
  Macedoniaअंग्रेज़ी
  Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας (प्राचीन यूनानी)
  ० उल्लेखः
  Alexanderअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  फैरोहिन्दी
  १ उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  २० जुलाई 356 BCE
  १ उल्लेखः
  पेलाहिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Alexander of Macedon, 356–323 B.C.: a historical biography (अंग्रेज़ी)
  १० जून 323 BCE
  ० उल्लेखः
  place of deathअंग्रेज़ी
  बाबिलहिन्दी
  ० उल्लेखः
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  नशाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  place of burialअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  कहा गयाहिन्दी
  माताहिन्दी
  Olympiasअंग्रेज़ी
  ३ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  कहा गयाहिन्दी
  कहा गयाहिन्दी
  सहोदरहिन्दी
  Europa of Macedonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Philip III of Macedonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Caranusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cleopatra of Macedonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cynaneअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Thessalonike of Macedonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  रुखसानाहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Parysatis IIअंग्रेज़ी
  322 BCEGregorian
  321 BCEGregorian
  ० उल्लेखः
  Stateira IIअंग्रेज़ी
  322 BCEGregorian
  321 BCEGregorian
  २ उल्लेखाः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Stateira IIअंग्रेज़ी
  partnerअंग्रेज़ी
  Barsineअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Heracles of Macedonअंग्रेज़ी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  illegitimate childअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  familyअंग्रेज़ी
  Argead dynastyअंग्रेज़ी
  व्यवसायहिन्दी
  ० उल्लेखः
  military leaderअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  king of Macedonअंग्रेज़ी
  323 BCE
  influenced byअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  present in workअंग्रेज़ी
  Vows of the Peacockअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  student ofअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  A Short History of Astronomyअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Ancient History Encyclopedia: Aristotle (अंग्रेज़ी)
  Ancient Macedoniansअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  military rankअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Wars of Alexander the Greatअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  owner ofअंग्रेज़ी
  Bucephalusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  time periodअंग्रेज़ी
  Macedoniaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  mountअंग्रेज़ी
  Bucephalusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Alexander the Great
  ० उल्लेखः
  Alexander the Great
  १ उल्लेखः
  Category:Alexander the Greatअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  1911 Encyclopædia Britannicaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  EB-11 / Alexander III.अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Orthodox Theological Encyclopediaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Infernal Dictionary, 6th ed.अंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Encyclopedic Lexiconअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Sytin Military Encyclopediaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Parallel Livesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  Alexandros 10 (Pauly-Wissowa)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  permanent duplicated itemअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Bibliothèque nationale de Franceअंग्रेज़ी
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sandrart.net person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Iconclass notationअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Nomisma IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  TLG author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Rodovid IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  WeRelate person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Science Museum people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RA Collections IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Collective Biographies of Women IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  general catalog of BnFअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  २५ नवम्बर 2017
  ARLIMA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LBT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Royal Academy new identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Te Papa person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BALaT image IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LAC IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PACTOLS thesaurus IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dharma Drum Buddhist College person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
   
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q8409&oldid=808400392" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः