पारासेल्सस् (Q83428)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Swiss physician and alchemistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
पारासेल्सस्
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Paracelsus
  Swiss physician and alchemist
  • Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim
  • Philip von Hohenheim
  • Theophrastus Bombastus von Hohenheim
  • Theophrast von Hohenheim

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Paracelsus.jpg
  २,८०२ × ३,७३७;२.६३ MB
  Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim (जर्मन)
  १ उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (जर्मन)
  ० उल्लेखः
  Philippusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Aureolusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Theophrastusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bombast von Hohenheimअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १० नवम्बर 1493
  Einsiedelnअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २४ सितम्बर 1541
  place of deathअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  place of burialअंग्रेज़ी
  Tomb of Paracelsusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  image of graveअंग्रेज़ी
  Grabmal für Paracelsus.jpg
  ६८३ × १,०२४;२२२ KB
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Wilhelm Bombast von Hohenheimअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मातृ भाषाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  physician writerअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  astrologerअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  theologianअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  भेषजज्ञहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कीमियाहिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  University of Baselअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  University of Ferraraअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Baselअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  lifestyleअंग्रेज़ी
  रहस्यवादहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Swiss peopleअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Czech Wikisourceअंग्रेज़ी
  Regensburg Classificationअंग्रेज़ी
  BF 4375
  ० उल्लेखः
  Paracelsus
  ० उल्लेखः
  Paracelsus
  ० उल्लेखः
  Category:Paracelsusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Ottův slovník naučnýअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Yuzhakov Big Encyclopediaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Allgemeine Deutsche Biographieअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  HDS IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Alemannic Wikipediaअंग्रेज़ी
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sandrart.net person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EMLO person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  HelveticArchives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academic Tree IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Catholic Encyclopedia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Isidore IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IMSLP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kaiserhof IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Unz Review author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DBNL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PRDL Author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHL creator IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Paracelsus, 1493-1541
  १ उल्लेखः
  २ जून 2018
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  Entomologists of the World IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Herder Encyclopedia author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LBT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Angelicum author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q83428&oldid=792140483" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः