Ōe Kenzaburō (Q80095)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
日本作家(1935-2023) 中文 (已轉換拼寫)
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Ōe Kenzaburō
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Kenzaburō Ōe
  Japanese writer and Nobel Laureate
  • Ōe Kenzaburō
  • Oe Kenzaburo
  • Kenzaburo Oe
  • Kenzaburou Oue

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  sèng-pia̍t 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  tô͘ 閩南語
  媒體說明 繁體中文
  Kenzaburō Ōe 2012. aastal (愛沙尼亞文)
  時間點 繁體中文
  2012
  1 chăng-kō̤
  kok-che̍k 閩南語
  0 chăng-kō̤
  大江 健三郎 (日文)
  0 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
  Kenzaburō 英文
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  Ōe 英文
  0 chăng-kō̤
  日語假名 繁體中文
  おおえ けんざぶろう
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 3 2021
  chhut-sì 閩南語
  31 1 1935
  8 chăng-kō̤
  IMDb識別碼 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 10 2015
  載於 繁體中文
  網路推理小說資料庫 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  大江健三郎
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Discogs 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Kenzaburo Oe
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Kenzaburō Ōe
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Kenzaburó Óe
  載於 繁體中文
  Babelio 英文
  主體名為 繁體中文
  Kenzaburo Oé
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Kenzaburo Oe
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  kòe-sin 閩南語
  3 3 2023
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  3 3 2023
  載於 繁體中文
  日本新聞 中文 (已轉換拼寫)
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  死因 繁體中文
  衰老 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  大江光 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  推斷依據 繁體中文
  大江光 中文 (已轉換拼寫)
  chhin-chhek 閩南語
  伊丹十三 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  舅子 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  伊丹萬作 中文 (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  岳父 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  池內萬作 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  外甥或姪子 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  母語 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  Sió-soat-ka 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  散文家 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  Iáⁿ-chok-ka 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  大學教員 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  科幻作家 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 3 2023
  工作領域 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 3 2023
  僱主 繁體中文
  普林斯顿大学 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  柏林自由大學 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  2013
  0 chăng-kō̤
  主要作品 繁體中文
  個人的體驗 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  萬延元年的足球隊 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  文化運動 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  成員屬於 繁體中文
  美國文理科學院 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  類型 繁體中文
  受影響自 繁體中文
  Jean-Paul Sartre 閩南語
  1 chăng-kō̤
  所獲獎項 繁體中文
  芥川龍之介獎 繁體中文
  時間點 繁體中文
  1958
  得獎作品 繁體中文
  Prize Stock 英文
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  芥川賞受賞者一覧 (2023年7月現在) (日文)
  檢索日期 繁體中文
  14 12 2023
  時間點 繁體中文
  1964
  0 chăng-kō̤
  谷崎潤一郎獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1967
  1 chăng-kō̤
  野間文藝獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1973
  0 chăng-kō̤
  讀賣文學賞 繁體中文
  時間點 繁體中文
  1983
  0 chăng-kō̤
  大佛次郎獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1983
  0 chăng-kō̤
  川端康成文學獎 繁體中文
  時間點 繁體中文
  1984
  0 chăng-kō̤
  伊藤整文學獎 繁體中文
  時間點 繁體中文
  1990
  1 chăng-kō̤
  日本文化勳章 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1994
  0 chăng-kō̤
  時間點 繁體中文
  1994
  獎金 繁體中文
  7,000,000 Sôi-diēng krona
  獲獎理由 繁體中文
  som med poetisk kraft skapar en imaginär värld, där liv och myt förtätas till en skakande bild av människans belägenhet i nutiden (瑞典文)
  who with poetic force creates an imagined world, where life and myth condense to form a disconcerting picture of the human predicament today (英文)
  2 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  Kenzaburo Oe (英文)
  檢索日期 繁體中文
  14 12 2023
  出版者 繁體中文
  標題 繁體中文
  The Nobel Prize amounts (英文)
  檢索日期 繁體中文
  14 12 2023
  出版者 繁體中文
  朝日獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1994
  0 chăng-kō̤
  格林扎納·卡佛文學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1996
  0 chăng-kō̤
  榮譽軍團司令 繁體中文
  時間點 繁體中文
  22 5 2002
  2 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  Novelist Oe inducted into France's Legion of Honor (英文)
  出版日期 繁體中文
  22 5 2002
  檢索日期 繁體中文
  13 3 2023
  標題 繁體中文
  大江健三郎氏 写真特集 (日文)
  提名或入圍獎項 繁體中文
  國際書人獎 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  2016
  得獎作品 繁體中文
  擁有特性 繁體中文
  共享資源分類 繁體中文
  Kenzaburō Ōe
  1 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:大江健三郎 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  6 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 3 2021
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  21 3 2020
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 10 2021
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  4 4 2014
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  CANTIC ID 英文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 10 2018
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  4 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 10 2021
  主體名為 繁體中文
  Ōe, Kenzaburō
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 10 2021
  主體名為 繁體中文
  Ōe, Kenzaburō, 1935-2023
  4 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  22 1 2018
  載於 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  18 2 2023
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  RILM ID 英文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 3 2023
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  主體名為 繁體中文
  Ōe, Kenzaburō
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  15 10 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  IdRef識別碼 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 8 2015
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  AlloCiné人物編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  亞馬遜作者編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  CCAB ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CONOR.BG ID 英文
  0 chăng-kō̤
  CONOR.SR ID 英文
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Ōe, Kenzaburō
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Kenzaburo Oe
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  主體名為 繁體中文
  Ōe Kenzaburō
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Europeana實體 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  12 12 2019
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  Goodreads作者編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  ОЭ
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  IMDb識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  ISFDB作者索引碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  Kallías ID 英文
  0 chăng-kō̤
  KANTO ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  KINENOTE人物編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  0 chăng-kō̤
  Last.fm編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2021
  節目檔案個人ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  客體表述為 繁體中文
  Oe Kenzaburo
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  MutualArt藝術家ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  棄用原因 繁體中文
  棄用標識符值 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  開放圖書館 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Oe, Kenzaburo, 1935-2023
  0 chăng-kō̤
  PM20 文件夾編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Prabook ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  SHARE目錄作者ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  Mix'n'match 中文 (已轉換拼寫)
  TMDb人物編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  The Movie Database 繁體中文
  IMDb識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  知乎話題識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  大江健三郎
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  健三郞 Kenzaburō 健三郎, けんさぶろう, Kensaburō, Kensaburô, Kensaburo, Kensaburou, けんざぶろう, Kenzaburô, Kenzaburo, Kenzaburou Ōe (大江) aka おおえ, Ôe, Oe, Ooe (31 Jan 1935 - 3 Mar 2023)
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi