सेर्गे आइसेन्स्टाइन (Q8003)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Soviet filmmaker आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
सेर्गे आइसेन्स्टाइन
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Sergei Eisenstein
  Soviet filmmaker
  • Sergei M. Eisenstein
  • Sergei Mikhailovich Eisenstein
  • Sergei Mikhailovich Eizenshtein
  • Sergej Eisenstein
  • Sergeiĭ Mikhaiĭlovich Aiĭzenshtaiĭn
  • Sergey Mikhaylovich Eisenstein
  • Sergej Michail Eisenstein
  • Sergej Michajlovic Ejzenstejn
  • Sergeij Eisenstein
  • Sergei Eizenshtein

  आचार्यदेशीयानि

  चित्र हिन्दी
  Sergei Eisenstein 03.jpg
  १,०७४ × १,६००;१९८ KB
  media legend आङ्ग्लभाषा
  Eisenstein a Sant Petersburg en la dècada de 1910 (कातालान)
  १ उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  ६ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Museum of Modern Art online collection आङ्ग्लभाषा
  Museum of Modern Art artist ID आङ्ग्लभाषा
  ४ डिसेम्बर् 2019
  नागरिकता हिन्दी
  १ उल्लेखः
  सोवियत संघ हिन्दी
  १ उल्लेखः
  reason for deprecation आङ्ग्लभाषा
  anachronism आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Museum of Modern Art online collection आङ्ग्लभाषा
  Museum of Modern Art artist ID आङ्ग्लभाषा
  ४ डिसेम्बर् 2019
  birth name आङ्ग्लभाषा
  Сергей Михайлович Эйзенштейн (रष्यदेशीय भाषा:)
  ० उल्लेखः
  Sergey आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Eisenstein आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  १० जनवरी 1898Julian
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Great Russian Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Эзенштейн Сер­гей Ми­хай­ло­вич (रष्यदेशीय भाषा:)
  २९ सेप्टेम्बर् 2019
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  २२ जनवरी 1898Gregorian
  ५ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  RKDartists आङ्ग्लभाषा
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sergei Mikhailovich Eisenstein
  २९ सेप्टेम्बर् 2019
  कहा गया हिन्दी
  Encyclopædia Britannica Online आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sergey Eisenstein
  २९ सेप्टेम्बर् 2019
  कहा गया हिन्दी
  Discogs आङ्ग्लभाषा
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Сергей Эйзенштейн
  २९ सेप्टेम्बर् 2019
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sergej Mihajlovič Èjzenštejn
  कहा गया हिन्दी
  Proleksis Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sergej Mihajlovič Ejzenštejn
  जन्म स्थान हिन्दी
  रीगा हिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  १० डिसेम्बर् 2014
  कहा गया हिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Эйзенштейн Сергей Михайлович
  २७ फेब्रवरी 2017
  ११ फेब्रवरी 1948
  ९ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Эйзенштейн Сергей Михайлович
  २७ फेब्रवरी 2017
  कहा गया हिन्दी
  Encyclopædia Britannica Online आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sergey Mikhaylovich Eisenstein
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sergei Mikhailovich Eisenstein
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  filmportal.de आङ्ग्लभाषा
  Filmportal ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sergej M. Eisenstein
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Discogs आङ्ग्लभाषा
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Сергей Эйзенштейн
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sergej Eisenstein
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sergei Eisenstein
  ९ अक्टोबर् 2017
  २३ जुलै 1948
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Library of Congress Authorities आङ्ग्लभाषा
  २५ जनवरी 2020
  २ उल्लेखाः
  ३० डिसेम्बर् 2014
  कहा गया हिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Эйзенштейн Сергей Михайлович
  २७ फेब्रवरी 2017
  मौत का कारण हिन्दी
  natural causes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Novodevichy Cemetery आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  पिता हिन्दी
  Mikhail Eisenstein आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जीवन साथी हिन्दी
  Pera Atasheva आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  व्यवसाय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  आविष्कारक हिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  पटकथा लेखक हिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  छायाकार हिन्दी
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Category:Soviet cinematographers आङ्ग्लभाषा
  २४ जून् 2019
  प्रारूपकार हिन्दी
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Museum of Modern Art online collection आङ्ग्लभाषा
  Museum of Modern Art work ID आङ्ग्लभाषा
  ४ डिसेम्बर् 2019
  फोटोग्राफर हिन्दी
  ० उल्लेखः
  मातृसंस्था हिन्दी
  १ उल्लेखः
  academic degree आङ्ग्लभाषा
  Doktor Nauk in History of art आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  work location आङ्ग्लभाषा
  सोवियत संघ हिन्दी
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Commons Creator page आङ्ग्लभाषा
  १३ फेब्रवरी 2018
  work period (start) आङ्ग्लभाषा
  1924
  १ उल्लेखः
  work period (end) आङ्ग्लभाषा
  1945
  १ उल्लेखः
  धर्म हिन्दी
  नास्तिकता हिन्दी
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Arabic Wikiquote आङ्ग्लभाषा
  हस्ताक्षर हिन्दी
  Sergej Eisenstein (signature).png
  १०९ × ३६;४ KB
  ० उल्लेखः
  participant in आङ्ग्लभाषा
  documenta 6 आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  October: Ten Days That Shook the World आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  शैली हिन्दी
  socialist realism आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Stalin Prize आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1941
  1946
  १ उल्लेखः
  Order of Lenin आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1939
  ० उल्लेखः
  Order of the Badge of Honour आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Эйзенштейн Сергей Михайлович
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Commons Creator page आङ्ग्लभाषा
  Sergei Eisenstein
  १ उल्लेखः
  Sergei Eisenstein
  ० उल्लेखः
  Category:Sergei Eisenstein आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia project आङ्ग्लभाषा
  has works in the collection आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Museum of Modern Art online collection आङ्ग्लभाषा
  Museum of Modern Art work ID आङ्ग्लभाषा
  ४ डिसेम्बर् 2019
  related category आङ्ग्लभाषा
  Category:Films directed by Sergei Eisenstein आङ्ग्लभाषा
  का हिन्दी
  film, directed by this person आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  copyright status as a creator आङ्ग्लभाषा
  copyrights on works have expired आङ्ग्लभाषा
  applies to jurisdiction आङ्ग्लभाषा
  countries with 70 years pma or shorter आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १७ मार्च् 2020
  based on heuristic आङ्ग्लभाषा
  70 years after author's death आङ्ग्लभाषा

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १३ जुलै 2015
  BNMM authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BIBSYS ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  EGAXA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SBN author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Union List of Artist Names ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Korea ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  National Library of Russia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  SELIBR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  CONOR.SI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AllMovie person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Artnet artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Artsy artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BHCL ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  BiblioNet author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BNB person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bridgeman artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Christie's creator ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  cinematografo.it name or company ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  CoBiS author ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  ČSFD person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  De Agostini ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Decine21 person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  e-archiv.li ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Elonet person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Encyclopedia of Modern Ukraine ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Filmportal ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ एप्रिल् 2016
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  Google Doodle आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia de la Música ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Interlingual Index ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Invaluable.com person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  KINENOTE person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Kinopoisk person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Larousse ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Latvian National Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Le Delarge ID आङ्ग्लभाषा
  Les Archives du Spectacle Person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MovieMeter director ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Museum of Modern Art artist ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  MutualArt artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Muziekweb performer ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Romania ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Media Database person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  openMLOL author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Photographers' Identities Catalog ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PM20 folder ID आङ्ग्लभाषा
  number of works आङ्ग्लभाषा
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible online आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Ejzenstejn, Sergej Michajlovic
  ० उल्लेखः
  PORT person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Pontificia Università della Santa Croce ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Rotten Tomatoes ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Runeberg author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Swedish Film Database person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Treccani ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  UK National Archives ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  French Vikidia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  Geni.com profile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WikiTree person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IDU person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Virtual Study of Theatre Institute आङ्ग्लभाषा
  २८ आगस्ट् 2020
  IDU theatre name unique ID आङ्ग्लभाषा
  39356
  CONOR.BG ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.SR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Museo Galileo authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SAPA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BHCL UUID आङ्ग्लभाषा
  WordNet 3.1 Synset ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Franco Serantini ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q8003&oldid=1370835694" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्