कनेक्टिकट् (Q779)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
state of the United States of Americaअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
कनेक्टिकट्
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Connecticut
  state of the United States of America
  • CT
  • Connecticut, United States
  • State of Connecticut

  आचार्यदेशीयानि

  contiguous United Statesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  चित्रहिन्दी
  Connecticut in United States.svg
  १,१८१ × ७३१;२.२२ MB
  १ उल्लेखः
  ९ जनवरी 1788Gregorian
  देशी लेबलहिन्दी
  State of Connecticut (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  nicknameअंग्रेज़ी
  The Constitution State (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  short nameअंग्रेज़ी
  Connecticut Riverअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  demonymअंग्रेज़ी
  Connecticuter (अंग्रेज़ी)
  Connecticutian (अंग्रेज़ी)
  मूल्य नहीं
  ० उल्लेखः
  motto textअंग्रेज़ी
  Qui transtulit sustinet (लैटिन)
  ० उल्लेखः
  देशहिन्दी
  १ उल्लेखः
  archINFORM ID (locations)अंग्रेज़ी
  कहा गयाहिन्दी
  ArchINFORMअंग्रेज़ी
  ६ अगस्त 2018
  राजधानीहिन्दी
  ० उल्लेखः

  41°36'N, 72°42'W
  coordinates of geographic centerअंग्रेज़ी

  41°37'18.840"N, 72°43'38.280"W
  directionsअंग्रेज़ी
  1.1 mi (1.8 km) east of East Berlin (अंग्रेज़ी)
  coordinates of northernmost pointअंग्रेज़ी

  42°3'2.2"N, 73°25'57.0"W
  ० उल्लेखः
  geoshapeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Mount Frissellअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  lowest pointअंग्रेज़ी
  Long Island Soundअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  office held by head of governmentअंग्रेज़ी
  Governor of Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dannel Malloyअंग्रेज़ी
  ५ जनवरी 2011
  ० उल्लेखः
  Government of Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Connecticut General Assemblyअंग्रेज़ी
  Connecticut House of Representativesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  highest judicial authorityअंग्रेज़ी
  Connecticut Supreme Courtअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पूर्वगामीहिन्दी
  Connecticut Colonyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  populationअंग्रेज़ी
  ३५,७४,०९७
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १ अप्रैल 2010
  ३४,०५,५६५
  point in timeअंग्रेज़ी
  2000
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  ३२,८७,११६
  point in timeअंग्रेज़ी
  1990
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  ३१,०७,५७६
  point in timeअंग्रेज़ी
  1980
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  ३०,३१,७०९
  point in timeअंग्रेज़ी
  1970
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  २५,३५,२३४
  point in timeअंग्रेज़ी
  1960
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  २०,०७,२८०
  point in timeअंग्रेज़ी
  1950
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  १७,०९,२४२
  point in timeअंग्रेज़ी
  1940
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  १६,०६,९०३
  point in timeअंग्रेज़ी
  1930
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  १३,८०,६३१
  point in timeअंग्रेज़ी
  1920
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  ११,१४,७५६
  point in timeअंग्रेज़ी
  1910
  determination methodअंग्रेज़ी
  जनगणनाहिन्दी
  ३५,९०,८८६
  point in timeअंग्रेज़ी
  2015
  determination methodअंग्रेज़ी
  demographic balanceअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Fairfield Countyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hartford Countyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Litchfield Countyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Middlesex Countyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  New Haven Countyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  New London Countyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Tolland Countyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Windham Countyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  water as percent of areaअंग्रेज़ी
  १२.६५ प्रतिशत
  १५२ मान
  १ उल्लेखः
  located in time zoneअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  America/New_Yorkअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Constitution of Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  pronunciation audioअंग्रेज़ी
  En-us-Connecticut.ogg
  १.४ s;१७ KB
  १ उल्लेखः
  क्षेत्रहिन्दी
  १४,३५७.० वर्ग किलोमीटर
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  DBpediaअंग्रेज़ी
  Connecticut in United States (zoom).svg
  १,१८१ × ७३१;२.३९ MB
  ० उल्लेखः
  ध्वजहिन्दी
  flag of Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Flag of Connecticut.svg
  ५९४ × ४५९;१२५ KB
  ० उल्लेखः
  कुल चिह्नहिन्दी
  Seal of Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  प्रतीकहिन्दी
  Seal of Connecticut.svg
  ४१८ × ५३७;१०२ KB
  १ उल्लेखः
  official symbolअंग्रेज़ी
  Turdus migratoriusअंग्रेज़ी
  object has roleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bannerconnecticut.jpg
  ३,१५० × ४५०;३३५ KB
  ० उल्लेखः
  Connecticut
  ० उल्लेखः
  Connecticut
  ० उल्लेखः
  Portal:Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  category of associated peopleअंग्रेज़ी
  Category:People from Connecticutअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  category for people born hereअंग्रेज़ी
  Category:Births in Connecticutअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  category for people who died hereअंग्रेज़ी
  Category:Deaths in Connecticutअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  category of people buried hereअंग्रेज़ी
  Category:Burials in Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  category for films shot at this locationअंग्रेज़ी
  Category:Films shot in Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  geography of topicअंग्रेज़ी
  geography of Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  history of topicअंग्रेज़ी
  history of Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Dewey Decimal Classificationअंग्रेज़ी
  2--746
  ० उल्लेखः
  Wikimedia outlineअंग्रेज़ी
  outline of Connecticutअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Wolfram Language entity codeअंग्रेज़ी
  Entity["AdministrativeDivision", {"Connecticut", "UnitedStates"}]
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISO 3166-2 codeअंग्रेज़ी
  US-CT
  ० उल्लेखः
  OpenStreetMap आईडीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  DMOZ IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  GNIS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GeoNames IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  GeoNamesअंग्रेज़ी
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  TGN IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १३ जुलाई 2015
  NYT topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Legal Entity IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BBC Things IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  subredditअंग्रेज़ी
  number of subscribersअंग्रेज़ी
  २१,५९३
  १ उल्लेखः
  ६ मई 2018
  YSO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  US National Archives Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Catholic Encyclopedia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GACS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MeSH IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BabelNet IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  BabelNetअंग्रेज़ी
  PermIDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FIPS 5-2 alpha code (US states)अंग्रेज़ी
  CT
  ० उल्लेखः
  FIPS 5-2 numeric code (US states)अंग्रेज़ी
  09
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHL creator IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Connecticut.
  ० उल्लेखः
  C-SPAN organization IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  archINFORM ID (locations)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  ArchINFORMअंग्रेज़ी
  ५ अगस्त 2018
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q779&oldid=811404930" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः