મહાદેવભાઇ દેસાઈ (Q772969)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય સ્વતંત્રતા કાર્યકર, લેખક અને મહાત્મા ગાંધીના અંગત સચિવ
  • મહાદેવભાઈ દેસાઈ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાદેવભાઇ દેસાઈ
ભારતીય સ્વતંત્રતા કાર્યકર, લેખક અને મહાત્મા ગાંધીના અંગત સચિવ
  • મહાદેવભાઈ દેસાઈ
અંગ્રેજી
Mahadev Desai
Indian independence activist, writer and Mahatma Gandhi's personal secretary
  • Mahadevbhai Desai

વિધાનો

Mahadev Desai and Gandhi 2 1939.jpg
૨૪૭ × ૩૨૦; ૪૯ KB
Mahadev Desai, à gauche, lisant à Gandhi une lettre du vice-roi à Birla House, Bombay, le 7 avril 1939 (ફ્રેન્ચ)
૦ સંદર્ભ
૧ જાન્યુઆરી 1892Gregorian
૦ સંદર્ભ
Mahadev Desai
૦ સંદર્ભ
Category:Mahadev Desaiઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
BNB person IDઅંગ્રેજી