गेर्ड बिन्निग (Q76766)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
German physicistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
गेर्ड बिन्निग
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Gerd Binnig
  German physicist
  • Gerd Karl Binnig
  • Binnig

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Gerd Binnig sw.jpg
  ५३१ × ७०८;४३ KB
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  नागरिकताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Gerdअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  २० जुलै 1947
  ४ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Munzinger-Archivअंग्रेज़ी
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Gerd Binnig
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Gerd Binnig
  ९ अक्टोबर् 2017
  २ उल्लेखाः
  व्यवसायहिन्दी
  १ उल्लेखः
  आईबीएमहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Ludwig Maximilian University of Munichअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  National Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  subject has roleअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  NNDBअंग्रेज़ी
  Ludwig Maximilian University of Munichअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Goethe University Frankfurtअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1986
  withअंग्रेज़ी
  Ernst Ruskaअंग्रेज़ी
  prize moneyअंग्रेज़ी
  ५,००,००० स्वीडिश क्रोना
  Elliott Cresson Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1987
  ० उल्लेखः
  IBM Fellowअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bavarian Order of Meritअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1984
  १ उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1998
  ० उल्लेखः
  Gustav Hertz Prizeअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1983
  ० उल्लेखः
  National Inventors Hall of Fameअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Klung Wilhelmy Science Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1983
  ० उल्लेखः
  Kavli Prize in Nanoscienceअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2016
  2016
  withअंग्रेज़ी
  Christoph Gerberअंग्रेज़ी
  Calvin Quateअंग्रेज़ी
  affiliationअंग्रेज़ी
  IBM Research – Zurichअंग्रेज़ी
  award rationaleअंग्रेज़ी
  for the invention and realization of atomic force microscopy, a breakthrough in measurement technology and nanosculpting that continues to have a transformative impact on nanoscience and technology (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  Urania Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1991
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.czअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Erdős numberअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gerd Binnig
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  NUKAT IDअंग्रेज़ी
  IdRef IDअंग्रेज़ी
  WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Academic Tree IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNB person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DBLP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्टोबर् 2013
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Academy of Sciences member IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Inventors Hall of Fame IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel Laureate API IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel prize IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Physics History Network IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q76766&oldid=1212019260" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्