गेर्ड बिन्निग (Q76766)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
German physicist आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
गेर्ड बिन्निग
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Gerd Binnig
  German physicist
  • Gerd Karl Binnig
  • Binnig

  आचार्यदेशीयानि

  चित्र हिन्दी
  Gerd Binnig sw.jpg
  ५३१ × ७०८;४३ KB
  ० उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  २ उल्लेखाः
  नागरिकता हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Gerd आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १३ आगस्ट् 2015
  जन्म तिथि हिन्दी
  २० जुलै 1947
  ४ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Gerd Binnig
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Gerd Binnig
  ९ अक्टोबर् 2017
  जन्म स्थान हिन्दी
  २ उल्लेखाः
  १० डिसेम्बर् 2014
  व्यवसाय हिन्दी
  १ उल्लेखः
  आईबीएम हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Ludwig Maximilian University of Munich आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  का सदस्य हिन्दी
  National Academy of Sciences आङ्ग्लभाषा
  subject has role आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  NNDB आङ्ग्लभाषा
  मातृसंस्था हिन्दी
  Ludwig Maximilian University of Munich आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Goethe University Frankfurt आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ९ जुलै 2019
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Category:Goethe University Frankfurt alumni आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1986
  together with आङ्ग्लभाषा
  Ernst Ruska आङ्ग्लभाषा
  prize money आङ्ग्लभाषा
  ५,००,००० स्वीडिश क्रोना
  २ उल्लेखाः
  शीर्षक हिन्दी
  The Nobel Prize in Physics 1986 (आङ्ग्लभाषा)
  ३ फेब्रवरी 2021
  कहा गया हिन्दी
  nobelprize.org आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Table showing prize amounts (आङ्ग्लभाषा)
  ३ फेब्रवरी 2021
  एप्रिल् 2019
  Elliott Cresson Medal आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1987
  ० उल्लेखः
  IBM Fellow आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bavarian Order of Merit आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  King Faisal International Prize in Science आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1984
  १ उल्लेखः
  ४ जून् 2017
  King Faisal International Prize आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Professor Gerd Binnig (आङ्ग्लभाषा)
  Bavarian Maximilian Order for Science and Art आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1998
  ० उल्लेखः
  Gustav Hertz Prize आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1983
  ० उल्लेखः
  National Inventors Hall of Fame आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Klung Wilhelmy Science Award आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1983
  ० उल्लेखः
  Kavli Prize in Nanoscience आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2016
  2016
  together with आङ्ग्लभाषा
  Christoph Gerber आङ्ग्लभाषा
  Calvin Quate आङ्ग्लभाषा
  affiliation आङ्ग्लभाषा
  IBM Research – Zurich आङ्ग्लभाषा
  award rationale आङ्ग्लभाषा
  for the invention and realization of atomic force microscopy, a breakthrough in measurement technology and nanosculpting that continues to have a transformative impact on nanoscience and technology (आङ्ग्लभाषा)
  ० उल्लेखः
  Urania Medal आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1991
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Erdős number आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gerd Binnig
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Academic Tree ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BNB person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  DBLP author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Academy of Sciences member ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Inventors Hall of Fame ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nobel Laureate API ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nobel prize ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Physics History Network ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Visuotinė lietuvių enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q76766&oldid=1434490119" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्