अत्रिः (Q757727)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Hinduist mithological wise manअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
अत्रिः
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Atri
  Hinduist mithological wise man

   आचार्यदेशीयानि

   human who may be fictionalअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SAPTRISHIहिन्दी
   ० उल्लेखः
   चित्रहिन्दी
   Rama visits Atri.jpg
   ४७९ × ३०८;५६ KB
   ० उल्लेखः
   लिंगहिन्दी
   पुरुषहिन्दी
   ० उल्लेखः
   जन्म तिथिहिन्दी
   2. millennium BCE
   ० उल्लेखः
   2. millennium BCE
   ० उल्लेखः
   पिताहिन्दी
   ० उल्लेखः
   जीवन साथीहिन्दी
   अनसूयाहिन्दी
   ० उल्लेखः
   व्यवसायहिन्दी
   bardअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   eruditeअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   योगीहिन्दी
   ० उल्लेखः
   present in workअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   इससे अलगहिन्दी
   Atriअंग्रेज़ी
   criterion usedअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः

   Identifiers

   १ उल्लेखः
   २८ अक्तूबर 2013
    
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
         सम्पाद्यताम्
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q757727&oldid=701226283" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः