કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર (Q752091)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
૧૩મી સદીનું સૂર્ય મંદિર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર
૧૩મી સદીનું સૂર્ય મંદિર
  અંગ્રેજી
  Konark Sun temple
  13th century Surya Temple and UNESCO world heritage site in Odisha, India
  • Good Black Pagoda
  • Konarak temple
  • Konarka temple
  • Surya Deula
  • Surya temple in Konarak

  વિધાનો

  Hindu templeઅંગ્રેજી
  ofઅંગ્રેજી
  solar deityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Konark Sun Temple Architecture9.jpg
  ૫,૧૮૪ × ૩,૪૫૬; ૧૨.૦૧ MB
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Konarkઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  19°53'14.798"N, 86°5'40.546"E
  ૧ સંદર્ભ
  constructionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kalinga architectureઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Monument of National Importanceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  plan view imageઅંગ્રેજી
  Plan of Sun Temple of Konark, Orissa, India - HU version.svg
  ૭૪૪ × ૧,૦૫૨; ૧૩૭ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Sun Temple, Konârak
  ૦ સંદર્ભ
  (i)અંગ્રેજી
  (iii)અંગ્રેજી
  (vi)અંગ્રેજી

  Identifiers

  ASI Monument IDઅંગ્રેજી
  N-OR-63
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો