સુલેમાન પર્વત (Q750190)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
mountain in Kyrgyzstanઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સુલેમાન પર્વત
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Sulaiman-Too
  mountain in Kyrgyzstan
  • Sulayman Mountain
  • Sulamain-Too

  વિધાનો

  ૧ સંદર્ભ
  cultural landscapeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Osh 03-2016 img06 Sulayman Mountain.jpg
  ૫,૪૭૨ × ૩,૦૭૮; ૭.૩૩ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Kyrgyzstan Osh with Suleiman Hill.jpg
  ૨,૨૭૨ × ૧,૭૦૪; ૮૭૮ KB
  ૧ સંદર્ભ
  mountain rangeઅંગ્રેજી
  Tian Shanઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ

  40°31'46"N, 72°47'0"E
  ૧ સંદર્ભ
  ૧,૧૧૦ મીટર
  ૧ સંદર્ભ
  UNESCO World Heritage Siteઅંગ્રેજી
  Sulaiman-Too Sacred Mountain (અંગ્રેજી)
  Montagne sacrée de Sulaiman-Too (ફ્રેન્ચ)
  سولاميْن ـ تو الجبل المقدس (અરબી)
  Montaña Sagrada de Sulaimain-Too (સ્પેનિશ)
  スライマン‐トー聖山 (જાપાનીઝ)
  Heilige berg Sulaiman-Too (ડચ)
  (vi)અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  World Heritage List (અંગ્રેજી)
  Sulaiman-Too Sacred Mountain (અંગ્રેજી)
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧ માર્ચ 2019
  UNESCOઅંગ્રેજી
  ૧૧૨ હેક્ટર
  applies to partઅંગ્રેજી
  UNESCO World Heritage Siteઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  World Heritage List (અંગ્રેજી)
  Sulaiman-Too Sacred Mountain (અંગ્રેજી)
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧ માર્ચ 2019
  UNESCOઅંગ્રેજી
  Sulayman Mountain
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BabelNet IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BabelNetઅંગ્રેજી
  OSM relation IDઅંગ્રેજી
  applies to partઅંગ્રેજી
  UNESCO World Heritage Siteઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો