एल्फ़्रेड हिचकॉक (Q7374)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
British filmmakerअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
एल्फ़्रेड हिचकॉक
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  British filmmaker
  • Alfred Joseph Hitchcock
  • Sir Alfred Hitchcock

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Hitchcock, Alfred 02.jpg
  ८०२ × ८९०;२३१ KB
  media legendअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock (कातालान)
  लिंगहिन्दी
  Alfred Hitchcock (अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Alfred Joseph Hitchcock (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  Alfredअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Josephअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hitchcockअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  pseudonymअंग्रेज़ी
  Hitch
  १ उल्लेखः
  El maestro del suspense
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १३ अगस्त 1899Gregorian
  ९ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  २९ अप्रैल 1980
  १० उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्तूबर 2017
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  kidney failureअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Alma Revilleअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Pat Hitchcockअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Pat Hitchcockअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  व्यवसायहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  शैलीहिन्दी
  thrillerअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  suspenseअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  influenced byअंग्रेज़ी
  F. W. Murnauअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AFI Life Achievement Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1979
  ० उल्लेखः
  Knight of the Legion of Honourअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BAFTA Academy Fellowship Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1971
  ० उल्लेखः
  Edgar Awardअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Officier des Arts et des Lettres‎अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Ordre des arts et des lettresअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  OBEहिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Silver Shell for Best Directorअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Saturn Awardअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Golden Globe Cecil B. DeMille Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1971
  ० उल्लेखः
  Irving G. Thalberg Memorial Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1967
  ० उल्लेखः
  nominated forअंग्रेज़ी
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  Psychoअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  33rd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  Rear Windowअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  27th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  Spellboundअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  18th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  Lifeboatअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  17th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  Rebeccaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  13th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Tower Hamlets Collegeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Salesian College (London)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निवासहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Leytonstoneअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  work period (start)अंग्रेज़ी
  1921
  १ उल्लेखः
  Irish migration to Great Britainअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  ० उल्लेखः
  list of worksअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock bibliographyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  filmographyअंग्रेज़ी
  Alfred Hitchcock filmographyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  heightअंग्रेज़ी
  १७० शतिमान
  ० उल्लेखः
  commemorative plaque imageअंग्रेज़ी
  Hitchcock walk of fame.jpg
  २,५६० × १,९२०;२.०१ MB
  ० उल्लेखः
  Alfred Hitchcock
  ० उल्लेखः
  Alfred Hitchcock
  ० उल्लेखः
  Category:Alfred Hitchcockअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Krugosvetअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Хичкок Алфред
  ० उल्लेखः
  permanent duplicated itemअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Munzinger IBAअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BIBSYS idअंग्रेज़ी
  १० मार्च 2015
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Museum of Modern Art artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NILF author idअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMovie artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MovieMeter director IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SFDb person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Elonet person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Scope.dk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  DNF person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Kinopoisk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  Turner Classic Movies person IDअंग्रेज़ी
  elCinema person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KINENOTE person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Songkick artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Artnet artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMusic artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Google Doodleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Les Archives du Spectacle Person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  MNCARS artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  US National Archives Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LNB IDअंग्रेज़ी
  cinematografo name or company IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American National Biography IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  TMDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Encyclopedia of Science Fiction IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Open Media Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  Treccani IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Muziekweb performer IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q7374&oldid=810848023" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः