एल्फ़्रेड हिचकॉक (Q7374)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
British film director and producer (1899-1980) आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
एल्फ़्रेड हिचकॉक
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  British film director and producer (1899-1980)
  • Alfred Joseph Hitchcock
  • Sir Alfred Hitchcock

  आचार्यदेशीयानि

  चित्र हिन्दी
  Hitchcock, Alfred 02.jpg
  १,६१६ × १,९४६;११२ KB
  media legend आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock (कातालान)
  Студийная фотография 1963 года (रष्यदेशीय भाषा:)
  १ उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  ४ उल्लेखाः
  Alfred Hitchcock (आङ्ग्लभाषा)
  १ उल्लेखः
  birth name आङ्ग्लभाषा
  Alfred Joseph Hitchcock (आङ्ग्लभाषा)
  ० उल्लेखः
  Alfred आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Joseph आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hitchcock आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  pseudonym आङ्ग्लभाषा
  Hitchcock
  १ उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  १३ आगस्ट् 1899Gregorian
  १९ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  RKDartists आङ्ग्लभाषा
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock (आङ्ग्लभाषा)
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Nationalencyklopedin आङ्ग्लभाषा
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Internet Speculative Fiction Database आङ्ग्लभाषा
  Internet Speculative Fiction Database author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  filmportal.de आङ्ग्लभाषा
  Filmportal ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sir Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Great Norwegian Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  कहा गया हिन्दी
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature आङ्ग्लभाषा
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature NILF ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  कहा गया हिन्दी
  GeneaStar आङ्ग्लभाषा
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  कहा गया हिन्दी
  Proleksis Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  कहा गया हिन्दी
  Croatian Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  कहा गया हिन्दी
  Babelio आङ्ग्लभाषा
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  जन्म स्थान हिन्दी
  Leytonstone आङ्ग्लभाषा
  २९ एप्रिल् 1980
  १८ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  RKDartists आङ्ग्लभाषा
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock (आङ्ग्लभाषा)
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Nationalencyklopedin आङ्ग्लभाषा
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Internet Speculative Fiction Database आङ्ग्लभाषा
  Internet Speculative Fiction Database author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  RKDartists आङ्ग्लभाषा
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  filmportal.de आङ्ग्लभाषा
  Filmportal ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sir Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Great Norwegian Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  कहा गया हिन्दी
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature आङ्ग्लभाषा
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature NILF ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  कहा गया हिन्दी
  GeneaStar आङ्ग्लभाषा
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  कहा गया हिन्दी
  Babelio आङ्ग्लभाषा
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock
  मौत का कारण हिन्दी
  natural causes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  kidney failure आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जीवन साथी हिन्दी
  Alma Reville आङ्ग्लभाषा
  २ डिसेम्बर् 1926Gregorian
  २९ एप्रिल् 1980
  end cause आङ्ग्लभाषा
  death of spouse आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  संतान हिन्दी
  Pat Hitchcock आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Pat Hitchcock आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  व्यवसाय हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  पटकथा लेखक हिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  television director आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Category:British television directors आङ्ग्लभाषा
  १७ जून् 2019
  छायाकार हिन्दी
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Category:British cinematographers आङ्ग्लभाषा
  २० जून् 2019
  मातृसंस्था हिन्दी
  १ उल्लेखः
  Tower Hamlets College आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Salesian College आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  निवास हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Leytonstone आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  work period (start) आङ्ग्लभाषा
  1921
  १ उल्लेखः
  जातीय समूह हिन्दी
  Irish migration to Great Britain आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  धर्म हिन्दी
  ० उल्लेखः
  list of works आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock bibliography आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  filmography आङ्ग्लभाषा
  Alfred Hitchcock filmography आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  North by Northwest आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock | Biography, Films, & Facts | Britannica (आङ्ग्लभाषा)
  The Man Who Knew Too Much आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock | Biography, Films, & Facts | Britannica (आङ्ग्लभाषा)
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock | Biography, Films, & Facts | Britannica (आङ्ग्लभाषा)
  The Lady Vanishes आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock | Biography, Films, & Facts | Britannica (आङ्ग्लभाषा)
  The 39 Steps आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock | Biography, Films, & Facts | Britannica (आङ्ग्लभाषा)
  Saboteur आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock | Biography, Films, & Facts | Britannica (आङ्ग्लभाषा)
  Torn Curtain आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock | Biography, Films, & Facts | Britannica (आङ्ग्लभाषा)
  Psycho आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock | Biography, Films, & Facts | Britannica (आङ्ग्लभाषा)
  Vertigo आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock | Biography, Films, & Facts | Britannica (आङ्ग्लभाषा)
  The Birds आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock | Biography, Films, & Facts | Britannica (आङ्ग्लभाषा)
  archives at आङ्ग्लभाषा
  Margaret Herrick Library आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Alfred Hitchcock papers, 1821 - 1979 (inclusive) (आङ्ग्लभाषा)
  शैली हिन्दी
  thriller आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  suspense आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  influenced by आङ्ग्लभाषा
  F. W. Murnau आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Oxford Dictionary of National Biography आङ्ग्लभाषा
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  AFI Life Achievement Award आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1979
  ० उल्लेखः
  Knight of the Legion of Honour आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BAFTA Academy Fellowship Award आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1971
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Full List of BAFTA Fellows (आङ्ग्लभाषा)
  २९ एप्रिल् 2020
  Edgar Award आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Officier des Arts et des Lettres‎ आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Silver Shell for Best Director आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Saturn Award आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Golden Globe Cecil B. DeMille Award आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1971
  ० उल्लेखः
  Irving G. Thalberg Memorial Award आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1967
  ० उल्लेखः
  Ordre des arts et des Lettres आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  nominated for आङ्ग्लभाषा
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  Psycho आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  33rd Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  Rear Window आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  27th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  Spellbound आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  18th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  Lifeboat आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  17th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Actor आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  Rebecca आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  13th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  commemorative plaque image आङ्ग्लभाषा
  Hitchcock walk of fame.jpg
  २,५६० × १,९२०;२.०१ MB
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Хичкок Алфред
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hitch: The Life and Times of Alfred Hitchcock आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Find the Director and Other Hitchcock Games आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hitchcock at the Source: The Auteur as Adapter आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Alfred Hitchcock
  ० उल्लेखः
  Alfred Hitchcock
  ० उल्लेखः
  Category:Alfred Hitchcock आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia project आङ्ग्लभाषा
  related category आङ्ग्लभाषा
  Category:Films directed by Alfred Hitchcock आङ्ग्लभाषा
  का हिन्दी
  film, directed by this person आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  copyright status as a creator आङ्ग्लभाषा
  works protected by copyrights आङ्ग्लभाषा
  applies to jurisdiction आङ्ग्लभाषा
  countries with 50 years pma or longer आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ११ एप्रिल् 2020
  based on heuristic आङ्ग्लभाषा
  50 years after author's death आङ्ग्लभाषा

  Identifiers

  २ उल्लेखाः
  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BAnQ author ID आङ्ग्लभाषा
  BIBSYS ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  १० मार्च् 2015
  National Library of Brazil ID आङ्ग्लभाषा
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  National Library of Chile ID आङ्ग्लभाषा
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Canadiana NCF ID आङ्ग्लभाषा
  Canadiana Authorities ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  DBC author ID आङ्ग्लभाषा
  Deutsche Biographie ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  EGAXA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ELNET ID आङ्ग्लभाषा
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SBN author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Union List of Artist Names ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Korea ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  LNB ID आङ्ग्लभाषा
  Lebanese National Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books) आङ्ग्लभाषा
  National Library of Russia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NSK ID आङ्ग्लभाषा
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  २५ सेप्टेम्बर् 2012
  २४ आगस्ट् 2018
  SELIBR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.SI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Awards Database nominee ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AKL Online artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Alexander Turnbull Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AllMovie person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AllMusic artist ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  AlloCiné person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  American Film Institute person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  American National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Artnet artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BBC Things ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BFI Filmography person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BiblioNet author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BVMC person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CCAB ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Ciné-Ressources person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Cinema.de ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CineMagia person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  cinematografo.it name or company ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CoBiS author ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  Comic Vine ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Crew United person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ČSFD person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Danish National Filmography person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  De Agostini ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Decine21 person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Deutsche Synchronkartei actor ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Douban movie celebrity ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  EDb person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Eiga.com person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  elCinema person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Eldoblaje original actor ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Elonet person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  FamilySearch person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Filmportal ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ एप्रिल् 2016
  FilmTv.it person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Filmweb.pl ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Google Doodle आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  GTAA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ILI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Internet Speculative Fiction Database author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ISzDb person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  KINENOTE person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Kinopoisk person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Klexikon article ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Krugosvet article आङ्ग्लभाषा
  Kvikmyndir person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Larousse ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Latvian National Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Les Archives du Spectacle Person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  LUMIERE director ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Metacritic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MNCARS artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MovieMeter director ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Movieplayer person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MUBI person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Museum of Modern Art artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Muziekweb performer ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MYmovies actor ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MYmovies director ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MYmovies name ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Portrait Gallery (London) person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature NILF ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLP ID (unique) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Media Database person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  openMLOL author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PM20 folder ID आङ्ग्लभाषा
  number of works आङ्ग्लभाषा
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible online आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Hitchcock, Alfred
  ० उल्लेखः
  PORT person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Prisma ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Pontificia Università della Santa Croce ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Quora topic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Rotten Tomatoes ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Scope.dk person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Songkick artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Swedish Film Database person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  The Encyclopedia of Science Fiction ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Mix'n'match आङ्ग्लभाषा
  The Numbers person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  TMDb person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Treccani ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Treccani's Enciclopedia Italiana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  TV Guide person ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  138983
  ० उल्लेखः
  TV Tropes identifier आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  TV.com ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  U.S. National Archives Identifier आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  UK National Archives ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Unifrance person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Autoritats UB आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2020
  Basque Vikidia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  English Vikidia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  French Vikidia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WikiTree person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IDU person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Virtual Study of Theatre Institute आङ्ग्लभाषा
  २८ आगस्ट् 2020
  IDU theatre name unique ID आङ्ग्लभाषा
  17115
  General Diamond Catalogue ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.BG ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.SR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SAPA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  KANTO ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Cinémathèque québécoise person ID आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Cinemathèque québécoise Linked Open Data आङ्ग्लभाषा
  १४ जनवरी 2021
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q7374&oldid=1342895176" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्