റാണി കീ വാവ് (Q7293002)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Stepwell in Patan, Gujarat, Indiaഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
റാണി കീ വാവ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Rani ki vav
  Stepwell in Patan, Gujarat, India

   പ്രസ്താവനകൾ

   stepwellഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Rani ki vav 02.jpg
   4,953 × 3,302; 4.6 എം.ബി.
   Rani-ki-Vav (ഇംഗ്ലീഷ്)
   1 സ്രോതസ്സ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Patan Talukaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Patanഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
   Monument of National Importanceഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   depicted byഇംഗ്ലീഷ്
   Rani ki vav
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   ASI Monument IDഇംഗ്ലീഷ്
   N-GJ-160
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Stepwell Atlas IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
    
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q7293002&oldid=936313132" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്