રાણકી વાવ (Q7293002)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
પાટણ, ગુજરાતમાં આવેલી વાવ
 • રાણી કી વાવ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
રાણકી વાવ
પાટણ, ગુજરાતમાં આવેલી વાવ
 • રાણી કી વાવ
અંગ્રેજી
Rani ki vav
Stepwell in Patan, Gujarat, India

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  Rani ki vav 02.jpg
  ૪,૯૫૩ × ૩,૩૦૨; ૪.૬ MB
  Rani-ki-Vav (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  depicted byઅંગ્રેજી
  Indian one hundred rupees noteઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rani ki vav
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ASI Monument IDઅંગ્રેજી
  N-GJ-160
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ