Lev Tolstoy (Q7243)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
俄國作家 繁體中文
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Lev Tolstoy
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Leo Tolstoy
  Russian author (1828–1910)
  • Count Lev Nikolayevich Tolstoy
  • Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910
  • Tolstoĭ, Lev Nikolaevich, graf, 1828-1910
  • Lev Nikolayevich Tolstoĭ
  • Leo Tolstoi

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  BeWeB 英文
  檢索日期 繁體中文
  13 2 2021
  sèng-pia̍t 閩南語
  5 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2014
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  BeWeB 英文
  檢索日期 繁體中文
  13 2 2021
  tô͘ 閩南語
  L.N.Tolstoy Prokudin-Gorsky.jpg
  2,167 × 3,000; 2.3 MB
  時間點 繁體中文
  23 5 1908格里曆
  媒體說明 繁體中文
  Л. Н. Толстой в Ясной Поляне. Фото С. М. Прокудина-Горского. 23 мая 1908 года. (俄文)
  1 chăng-kō̤
  簽名 繁體中文
  Leo Tolstoy signature.svg
  585 × 119; 39 KB
  0 chăng-kō̤
  Толсто́й Лев Никола́евич (俄文)
  ISO 9:1995 繁體中文
  Lev Nikolaevič Tolstoj
  ALA-LC羅馬轉寫 中文 (已轉換拼寫)
  Lev Nikolaevich Tolstoĭ
  IPA 繁體中文
  ˈlʲef nʲɪkɐˈlajɪvʲɪtɕ tɐlˈstoj
  tho̍k-im 閩南語
  1 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
  利夫 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  Tolstoy 英文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  BeWeB 英文
  檢索日期 繁體中文
  13 2 2021
  Nikolayevich 英文
  0 chăng-kō̤
  貴族頭銜 繁體中文
  伯爵 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  化名 繁體中文
  Л. Н. Т.
  0 chăng-kō̤
  Л. Н.
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  chhut-sì 閩南語
  28 8 1828儒略曆
  資料出處狀態 繁體中文
  未指定曆法,假設為儒略曆 簡體中文 (已轉換拼寫)
  同時屬於儒略曆和格里曆的指定日期 簡體中文 (已轉換拼寫)
  5 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 3 2023
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  載於 繁體中文
  載於 繁體中文
  簡明文學百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  引文 繁體中文
  28.VIII (9.IX).1828 (俄文)
  載於 繁體中文
  引文 繁體中文
  ... was born on the 9th of September (August 28) 1828, ... (英文)
  1828
  1 chăng-kō̤
  chhut-sì-tē 閩南語
  圖拉省 繁體中文
  kok-ka 閩南語
  5 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  載於 繁體中文
  段落 繁體中文
  Толстой Лев Николаевич
  檢索日期 繁體中文
  28 9 2015
  載於 繁體中文
  簡明文學百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  kòe-sin 閩南語
  7 11 1910儒略曆
  資料出處狀態 繁體中文
  同時屬於儒略曆和格里曆的指定日期 簡體中文 (已轉換拼寫)
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  載於 繁體中文
  簡明文學百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  引文 繁體中文
  7(20).XI.1910 (俄文)
  10 11 1910格里曆
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  引文 繁體中文
  He died on the 10th of November 1910 at Astapovo, where he Death. was stricken with pneumonia when carrying out a sudden decision to leave Yasnaya Polyana and end his days in retirement. (英文)
  kòe-sin-tē 閩南語
  阿斯塔波沃 繁體中文
  梁贊省 中文 (已轉換拼寫)
  kok-ka 閩南語
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  死因 繁體中文
  Hì-iām 閩南語
  0 chăng-kō̤
  墓地 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  墓地圖片 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  lāu-pē 閩南語
  0 chăng-kō̤
  lāu-bú 閩南語
  0 chăng-kō̤
  兄弟姊妹 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  索菲亞·別爾斯 繁體中文
  始於 繁體中文
  23 9 1862格里曆
  終於 繁體中文
  20 11 1910格里曆
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Rodovid 英文
  kiáⁿ-jî 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Ilya Tolstoy 英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  系譜學 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  推斷依據 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  子女數目 繁體中文
  13
  0 chăng-kō̤
  chhin-chhek 閩南語
  0 chăng-kō̤
  親屬關係 繁體中文
  cha-bó͘-sun 閩南語
  0 chăng-kō̤
  親屬關係 繁體中文
  曾孫 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  親屬關係 繁體中文
  玄孫女 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  親屬關係 繁體中文
  玄孫女 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  彼得·奧爾戈維奇·托爾斯泰 中文 (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  玄孫 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  親屬關係 繁體中文
  玄孫 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  家族 繁體中文
  托爾斯泰家族 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  母語 繁體中文
  通曉語言 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  30 10 2018
  標題 繁體中文
  War and Peace (俄文)
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  A Letter to a Hindu (英文)
  作者 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  30 10 2018
  書寫語言 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  宣判罪名 繁體中文
  Īⁿ-toan 閩南語
  chit-gia̍p 閩南語
  5 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 6 2015
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  3 12 2020
  載於 繁體中文
  BeWeB 英文
  檢索日期 繁體中文
  13 2 2021
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  載於 繁體中文
  世界最佳文學欣賞 中文 (已轉換拼寫)
  Kio̍k-chok-ka 閩南語
  2 chăng-kō̤
  哲學家 繁體中文
  4 chăng-kō̤
  Sió-soat-ka 閩南語
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  教育學家 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  散文家 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  兒童文學作家 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  日記作者 Chinese (China) (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  世界語者 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  推斷依據 繁體中文
  Category:俄羅斯世界語者 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  24 6 2019
  工作領域 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  俄語維基文庫 繁體中文
  小說 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  僱主 繁體中文
  彼得堡科學院 繁體中文
  最早日期 繁體中文
  1873
  1 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  帝國喀山大學 繁體中文
  主修 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  學生 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  工作地點 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  1847
  1 chăng-kō̤
  1910
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  信仰或世界觀 繁體中文
  正教 繁體中文
  終於 繁體中文
  1901
  結束原因 繁體中文
  絕罰 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  托爾斯泰運動 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  作品列表 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  主要作品 繁體中文
  A Confession 英文
  2 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  天國在你們心中 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  什麼是藝術? 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  Boyhood 英文
  1 chăng-kō̤
  Childhood 英文
  1 chăng-kō̤
  哈吉•穆拉特 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  克萊采奏鳴曲 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  復活 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  哪裡有愛,哪裡就有上帝 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  Youth 英文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  文化運動 繁體中文
  現實主義文學 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  成員屬於 繁體中文
  塞爾維亞科學與藝術學院 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  3 2 1910儒略曆
  終於 繁體中文
  7 11 1910儒略曆
  主體角色 繁體中文
  通訊會員 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  彼得堡科學院 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  政治意識形態 繁體中文
  基督教無政府主義 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  和平主義 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  喬治主義 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  類型 繁體中文
  短篇小說 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  短篇小說 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  Hì-chhut 閩南語
  1 chăng-kō̤
  受影響自 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  African Spir 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  司湯達 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  喬治·艾略特 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Charles Dickens 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  亨利·喬治 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  勞倫斯·斯特恩 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  重大事件 繁體中文
  納粹焚書 繁體中文
  時間點 繁體中文
  1933
  主體角色 繁體中文
  被害人 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  提名或入圍獎項 繁體中文
  時間點 繁體中文
  1902
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1903
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1904
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1905
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1906
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1901
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1902
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1909
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  研究學科 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  紋章圖像 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  kì-chài tī 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  段落 繁體中文
  Толстой Лев Николаевич
  0 chăng-kō̤
  梅德維克 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  梅德維克 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2020
  簡明文學百科全書 中文 (已轉換拼寫)
   繁體中文
  7
   繁體中文
  548—566
  段落 繁體中文
  Толстой Л. Н.
  作者姓名字串 繁體中文
  В. Я. Лакшин
  0 chăng-kō̤
   繁體中文
  12
  頁碼 繁體中文
  44
  0 chăng-kō̤
  世界最佳文學欣賞 中文 (已轉換拼寫)
  納托爾百科全書 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Tolstoi, Count Leo
  0 chăng-kō̤
  館藏處 繁體中文
  泰特線上 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  Anna Karenina by Leo Tolstoy (英文)
  檢索日期 繁體中文
  7 9 2021
  相關分類 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  12 4 2020
  所據啟發法 繁體中文
  存檔在 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Tolstoi, Leo
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 8 2022
  共享資源圖庫 繁體中文
  Leo Tolstoy
  0 chăng-kō̤
  Leo Tolstoy
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Leo Tolstoy
  0 chăng-kō̤
  話題主模板 繁體中文
  Template:托爾斯泰 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:列夫·托爾斯泰 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  3 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  檢索日期 繁體中文
  21 3 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  BeWeB 英文
  檢索日期 繁體中文
  13 2 2021
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 7 2020
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  CANTIC ID 英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  LAC ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  RISM ID 英文
  0 chăng-kō̤
  3 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  BeWeB 英文
  檢索日期 繁體中文
  13 2 2021
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Tolstoj, Lev Nikolaevič
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  BeWeB 英文
  檢索日期 繁體中文
  13 2 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 3 2022
  ULAN編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910
  又名 繁體中文
  Tolstoĭ, Lev Nikolaevich, graf, 1828-1910
  客體表述為 繁體中文
  Lev Nikolayevich Tolstoĭ (variant of Tolstoĭ, Lev Nikolaevich, graf, 1828-1910)
  4 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  BeWeB 英文
  檢索日期 繁體中文
  13 2 2021
  Variants Толстой, Лев, граф, 1828-1910 Толстой, Лев Николаевич, граф, 1828-1910 Tolstoĭ, Lev Nikolaevich, graf, 1828-1910 Dōlsdōy, L. N., graf, 1828-1910 Ṭālsṭāy, graf, 1828-1910 Ṭālsṭāy, Liyō, graf, 1828-1910 Talstoĭ, Leŭ, graf, 1828-1910 Tʻo-erh-ssu-tʻai, graf, 1828-1910 Tʻo-erh-ssu-tʻai, Lieh-fu, graf, 1828-1910 Ṭôlasṭāya, Liyo, graf, 1828-1910 Толстой, Л. М., 1828-1910 Tolstoĭ, L. M., 1828-1910 Толстой, Л. Н. (Лев Николаевич), graf, 1828-1910 Tolstoĭ, L. N. (Lev Nikolaevich), graf, 1828-1910 Tolstoi, Leo N., graf, 1828-1910 Tolstoï, Léon, graf, 1828-1910 Tolstoï, Léon Nikolaevitch, graf, 1828-1910 Tolstoi, Leone, graf, 1828-1910 Tolstói, Lev, graf, 1828-1910 Tolstoi, Lew, graf, 1828-1910 Tolstoı̂, Lion, graf, 1828-1910 Tolstoi, Lyof N., graf, 1828-1910 Tolstoj, Lav Nikolajević, graf, 1828-1910 Tolstoj, Law, graf, 1828-1910 Tolstoj, Lev Nikolajevič, graf, 1828-1910 Tołstoj, Lew, graf, 1828-1910 Tołstoj, Lev, graf, 1828-1910 Tolstoy, L. N. (Leo N.), graf, 1828-1910 Tolstoy, Léon, graf, 1828-1910 Tolstoy, Lev, graf, 1828-1910 Tolsztoj, Lev, graf, 1828-1910 Ttolsŭttoi, graf, 1828-1910 Tūlstūy, Līf, graf, 1828-1910 Tuo'ersitai, graf, 1828-1910 Tuo'ersitai, Liefu, graf, 1828-1910 Талстой, Леў, graf, 1828-1910
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 3 2022
  主體名為 繁體中文
  Tolstoy, Leo, 1828-1910
  又名 繁體中文
  トルストイ, レフ
  1 chăng-kō̤
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  12 2 2023
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  RILM ID 英文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 10 2023
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  9 2 2015
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  斯洛伐克國家圖書館識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  IdRef識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  阿聯酋大學圖書館標識符 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  13 12 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  WorldCat識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Tolstoĭ, Lev Nikolaevich, graf, 1828-1910 (Tolstoy, Leo). Лев Николаевич Толстой
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  AllMovie個人編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  AlloCiné人物編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  亞馬遜作者編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Leo Tolstoy
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Leo Nikolaevich Tolstoy
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Count Leo Nikolayevich Tolstoy
  0 chăng-kō̤
  Angelicum ID 英文
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  トルストイ レオ
  又名 繁體中文
  Tolstoi, Lev
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  ArhivX LOD 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  BBC Things 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CCAB ID 英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  BeWeB 英文
  檢索日期 繁體中文
  13 2 2021
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2020
  0 chăng-kō̤
  Comic Vine編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CONOR.AL ID 英文
  0 chăng-kō̤
  CONOR.BG ID 英文
  0 chăng-kō̤
  CONOR.KS ID 英文
  0 chăng-kō̤
  CONOR.SR ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Tolstoj, Lev Nikolaevič
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  瑞士的外交文件標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  豆瓣影人編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Leo Tolstoy / Russian writer / Arts & Culture > Literature > Novels & Short Stories > Novelists > L-Z / Also known as: Count Lev Nikolayevich Tolstoy, Leo Tolstoi
  又名 繁體中文
  Count Lev Nikolayevich Tolstoy
  Leo Tolstoi
  作者姓名字串 繁體中文
  Gary Saul Morson
  0 chăng-kō̤
  Europeana實體 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  25 12 2019
  FactGrid項目編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  25 4 2016
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  建立者 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  Galiciana作者ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Goodreads作者編號 繁體中文
  時間點 繁體中文
  27 9 2020
  主體名為 繁體中文
  Leo Tolstoy
  訂閱者數量 繁體中文
  17,985
  0 chăng-kō̤
  Google塗鴉 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  gravsted.dk ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  ТОЛСТОЙ
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  HDS編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  13 8 2020
  IMDb識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  IMSLP編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  InPhO ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤