Lev Tolstoy (Q7243)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
俄國作家 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Lev Tolstoy
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Leo Tolstoy
  Russian writer
  • Tolstoi
  • Tolstoy
  • Lev Nikolaevich, graf Tolstoĭ
  • Lev Nikolayevich, Count Tolstoy
  • Count Lev Tolstoy
  • Leo, graf Tolstoy
  • Lev, Count Tolstoy
  • Lev, graf Tolsztoj
  • Лев Николаевич,
  • c граф Толстой
  • Lew, graf Tolstoi
  • Lev Nikolaevich Tolstoy
  • Lev Tolstoy
  • Count Leo Tolstoy

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  圖片 繁體中文
  L.N.Tolstoy Prokudin-Gorsky.jpg
  2,167 × 3,000; 2.15 MB
  日期 繁體中文
  23 5 1908格里曆
  創作者 繁體中文
  媒體說明 繁體中文
  Л. Н. Толстой в Ясной Поляне. Фото С. М. Прокудина-Горского. 23 мая 1908 года. (俄文)
  1 chăng-kō̤
  Sèng-pia̍t 閩南語
  5 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2014
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  母語人名 繁體中文
  Лев Николаевич Толстой (俄文)
  1 chăng-kō̤
  出生姓名 繁體中文
  Lev Nikolaevich Tolstoy (俄文)
  0 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
  利夫 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  Tolstoy 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  貴族頭銜 繁體中文
  伯爵 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  化名 繁體中文
  Л.Н.Т.
  1 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  9 9 1828格里曆
  10 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  載於 繁體中文
  大學文檔系統 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  載於 繁體中文
  BD Gest' 英文
  命名為 繁體中文
  Léon Tolstoï
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lew (Leo) Nikolajewitsch Tolstoi
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lev Tolstoj
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lev Nikolaevič Tolstoj
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lev [Leo] (Nikolayevich), Count Tolstoy
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Lev Nikolajevič Tolstoj
  載於 繁體中文
  AlKindi 英文
  AlKindi ID 英文
  命名為 繁體中文
  Léon Nikolaïevitch Tolstoï
  28 8 1828儒略曆
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  chhut-sì-tē 閩南語
  4 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  20 11 1910格里曆
  11 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  載於 繁體中文
  大學文檔系統 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  載於 繁體中文
  BD Gest' 英文
  命名為 繁體中文
  Léon Tolstoï
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lew (Leo) Nikolajewitsch Tolstoi
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lev Tolstoj
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lev Nikolaevič Tolstoj
  載於 繁體中文
  網路推理小說資料庫 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Лев Толстой
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lev [Leo] (Nikolayevich), Count Tolstoy
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Lev Nikolajevič Tolstoj
  載於 繁體中文
  AlKindi 英文
  AlKindi ID 英文
  命名為 繁體中文
  Léon Nikolaïevitch Tolstoï
  7 11 1910儒略曆
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 2 2019
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  死因 繁體中文
  Hì-iām 閩南語
  0 chăng-kō̤
  墓地 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  墓地圖片 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  lāu-pē 閩南語
  0 chăng-kō̤
  lāu-bú 閩南語
  0 chăng-kō̤
  兄弟姊妹 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  索菲亞·別爾斯 繁體中文
  始於 繁體中文
  23 9 1862格里曆
  終於 繁體中文
  20 11 1910格里曆
  0 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Ilya Tolstoy 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  推斷依據 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  系譜學 中文 (已轉換拼寫)
  子女數目 繁體中文
  13
  0 chăng-kō̤
  chhin-chhek 閩南語
  親屬關係 繁體中文
  曾孫 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  家族 繁體中文
  托爾斯泰家族 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  母語 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  30 10 2018
  標題 繁體中文
  War and Peace (俄文)
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  A Letter to a Hindu (英文)
  作者 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  30 10 2018
  書寫語言 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  所犯罪名 繁體中文
  Īⁿ-toan 閩南語
  chit-gia̍p 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 6 2015
  Kio̍k-chok-ka 閩南語
  1 chăng-kō̤
  Sió-soat-ka 閩南語
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  教育學家 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  散文家 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  兒童文學作家 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  diarist 英文
  1 chăng-kō̤
  散文家 中文 (已轉換拼寫)
  世界語者 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  推斷依據 繁體中文
  Category:俄羅斯世界語者 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  24 6 2019
  工作領域 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  俄語維基文庫 繁體中文
  僱主 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  文化運動 繁體中文
  現實主義文學 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  所屬組織 繁體中文
  塞爾維亞科學與藝術學院 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  3 2 1910儒略曆
  終於 繁體中文
  7 11 1910儒略曆
  主體角色 繁體中文
  通訊會員 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  所屬研究領域 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  喀山國立大學 繁體中文
  主修 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  學生 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  工作地點 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  1847
  1 chăng-kō̤
  1910
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  種族 繁體中文
  信仰 繁體中文
  正教 繁體中文
  此聲明主題 繁體中文
  終於 繁體中文
  1901
  結束原因 繁體中文
  絕罰 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  托爾斯泰運動 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  簽名 繁體中文
  Leo Tolstoy signature.svg
  585 × 119; 39 KB
  0 chăng-kō̤
  作品列表 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  主要作品 繁體中文
  A Confession 英文
  2 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  1 chăng-kō̤
  What Is Art? 英文
  1 chăng-kō̤
  Boyhood 英文
  1 chăng-kō̤
  Childhood 英文
  1 chăng-kō̤
  Hadji Murat 英文
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  復活 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  希臘語維基百科 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  哪裡有愛,哪裡就有上帝 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  Youth 英文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 1 2019
  類型 繁體中文
  短篇小說 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  short novel 英文
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  Hì-chhut 閩南語
  1 chăng-kō̤
  影響自 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  African Spir 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  司湯達 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  喬治·艾略特 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Charles Dickens 閩南語
  0 chăng-kō̤
  貧困的哲學 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  亨利·喬治 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  勞倫斯·斯特恩 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  重大事件 繁體中文
  納粹焚書 繁體中文
  日期 繁體中文
  1933
  主體角色 繁體中文
  被害人 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  話語錄音 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  記載於 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  段落 繁體中文
  Толстой Лев Николаевич
  0 chăng-kō̤
  Medvik 英文
  命名為 繁體中文
  Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Medvik 英文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2020
  共享資源圖庫 繁體中文
  Лев Николаевич Толстой
  0 chăng-kō̤
  Leo Tolstoy
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Leo Tolstoy
  0 chăng-kō̤
  話題主模板 繁體中文
  Template:托爾斯泰 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:列夫·托爾斯泰 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  12 4 2020
  基於啟發法 繁體中文

  識別碼

  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 7 2020
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  加拿大國家圖書館暨檔案館 NCF ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  LAC ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  RISM ID 英文
  0 chăng-kō̤
  2 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  ULAN編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  CiNii 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  9 2 2015
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  亞馬遜作者頁面 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  Angelicum ID 英文
  0 chăng-kō̤
  ArhivX LOD 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  BHCL ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CCAB ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2020
  Comic Vine編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  DBNL編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  Europeana實體 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  25 12 2019
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  25 4 2016
  Find a Grave編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Freebase標識 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  日期 繁體中文
  27 9 2020
  命名為 繁體中文
  Leo Tolstoy
  訂閱者數量 繁體中文
  17,985
  0 chăng-kō̤
  Google塗鴉 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  gravsted.dk ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  HDS編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  ILI ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  IMSLP編碼 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  InPhO ID 英文
  0 chăng-kō̤
  IBDB人物索引碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  ISFDB作者索引碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  猶太百科全書編號(俄文) 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  洛杉磯書評網站作者ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  Larousse ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  LibriVox作者編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  0 chăng-kō̤
  NLI編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  BNR(羅馬尼亞)標識符 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  威爾士國家圖書館ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NLP序號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  檢索日期 繁體中文
  26 8 2015
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  作品數量 簡體中文 (已轉換拼寫)
  115
  命名為 繁體中文
  Tolstoj, Lev N.
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  古騰堡作者編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Quora主題編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Rodovid索引碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  RSL編碼(個人) 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  21 11 2019
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Treccani ID 英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2020
  BAV編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  法國Vikidia標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  KBpedia編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  KBpedia 英文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  13 8 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  AlKindi ID 英文
  0 chăng-kō̤
  CONOR.AL ID 英文
  0 chăng-kō̤
  CONOR.KS ID 英文
  0 chăng-kō̤
  CONOR.BG ID 英文
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi