Liû Fèn (Q7220)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
中國漢朝(西漢)皇帝 中文 (已轉換拼寫)
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Liû Fèn
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Emperor Houshao of Han
  emperor of the Han dynasty
  • Liu Hong

  陳述

  0 參考文獻
  性別 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  國籍 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  名字 繁體中文
   繁體中文
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
   繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  出生日期 繁體中文
  Sâm-ngie̍t 公元前 196
  出生地 繁體中文
  死亡日期 繁體中文
  14 11 公元前 180
  死亡地 繁體中文
  死亡方式 繁體中文
  死刑 繁體中文
  父親 繁體中文
  0 參考文獻
  母親 繁體中文
  孝惠張皇后 繁體中文
  兄弟姊妹 繁體中文
  劉朝 繁體中文
  0 參考文獻
  劉不疑 繁體中文
  0 參考文獻
  劉太 繁體中文
  0 參考文獻
  劉強 繁體中文
  0 參考文獻
  劉武 繁體中文
  0 參考文獻
  西漢前少帝 繁體中文
  0 參考文獻
  配偶 繁體中文
  呂皇后 繁體中文
  家族 繁體中文
  漢朝皇室 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  職業 繁體中文
  君主 繁體中文
  0 參考文獻
  擔任職務 繁體中文
  中國皇帝 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  屬於 繁體中文
  始於 繁體中文
  15 6 公元前 184
  終於 繁體中文
  14 11 公元前 180
  取代對象 繁體中文
  西漢前少帝 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  漢文帝 繁體中文
  0 參考文獻
  學生 繁體中文
  徐岳 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  種族 繁體中文
  棄用原因 繁體中文
  來源已知不可靠 繁體中文
  1 參考文獻
  記載於 繁體中文
  漢書 繁體中文
  陳述主體項目 繁體中文
  漢書/卷003 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻

  識別碼

  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá
        phiên-siá
         phiên-siá