Háng Hiê-dá̤ (Q7214)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
中國漢朝(西漢)皇帝 中文 (已轉換拼寫)
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Háng Hiê-dá̤
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Emperor Hui of Han
  emperor of the Han dynasty
  • Liu Ying
  • Hui Di

  Mièu-sŭk

  0 chăng-kō̤
  sèng-pia̍t 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  kok-che̍k 閩南語
  Se Hàn 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  劉盈 (繁體中文)
  0 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
   中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  諡號 繁體中文
  孝惠皇帝
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  chhut-sì 閩南語
  公元前 213
  最晚日期 繁體中文
  公元前 210
  1 chăng-kō̤
  chhut-sì-tē 閩南語
  Phài-koān 閩南語
  kok-ka 閩南語
  1 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  26 9 公元前 188
  1 chăng-kō̤
  kòe-sin-tē 閩南語
  Tiông-an 閩南語
  1 chăng-kō̤
  lāu-pē 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  lāu-bú 閩南語
  呂雉 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  兄弟姊妹 繁體中文
  劉如意 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  劉建 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  劉恢 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  劉長 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  劉友 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  劉肥 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  魯元公主 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  孝惠張皇后 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  0 chăng-kō̤
  西漢前少帝 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  劉太 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  劉朝 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  劉武 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  劉強 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  劉不疑 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  家族 繁體中文
  漢朝皇室 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  籍貫 繁體中文
  長安縣 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  chit-gia̍p 閩南語
  sovereign 英文
  1 chăng-kō̤
  擔任職務 繁體中文
  中國皇帝 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  23 6 公元前 195
  終於 繁體中文
  26 9 公元前 188
  取代對象 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  西漢前少帝 繁體中文
  屬於 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Thài-chú 閩南語
  始於 繁體中文
  公元前 202
  終於 繁體中文
  23 6 公元前 195
  0 chăng-kō̤
  族群 繁體中文
  棄用原因 繁體中文
  來源已知不可靠 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  kì-chài tī 閩南語
  Hàn Su 閩南語
  陳述主體項目 繁體中文
  漢書/卷002 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Emperor Hui of Han
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Rodovid索引碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi
        siŭ-gāi