Sák Déng-bĭng (Q715280)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
近代中國軍事人物,中華民國北洋政府代理總理 中文 (已轉換拼寫)
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Sák Déng-bĭng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Sa Zhenbing
  admiral (1859-1952)
  • Dingming

  Mièu-sŭk

  1 chăng-kō̤
  圖片 繁體中文
  Sak Deng-bing2.jpg
  4,000 × 5,610; 3.34 MB
  0 chăng-kō̤
  Sèng-pia̍t 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  姓氏 繁體中文
   繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  表字 繁體中文
  鼎銘
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  chhut-sì 閩南語
  30 3 1859格里曆
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Sa Zhenbing
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  chhut-sì-tē 閩南語
  0 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  10 4 1952
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Sa Zhenbing
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  kòe-sin-tē 閩南語
  1 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  薩福均 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  家族 繁體中文
  雁門薩氏 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  籍貫 繁體中文
  閩縣 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  chit-gia̍p 閩南語
  0 chăng-kō̤
  職務 繁體中文
  海軍部尚書 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  全國政協委員 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  黨籍 繁體中文
  皖系 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  軍銜 繁體中文
  海軍上將 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  記載於 繁體中文
  共享資源分類 繁體中文
  Sa Zhenbing
  1 chăng-kō̤

  識別碼

  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 8 2015
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Prabook ID 英文
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi
        siŭ-gāi
         siŭ-gāi