Lìng Sĕng (Q705872)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
中華民國國民政府主席 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Lìng Sĕng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Lin Sen
  Chairman of the National Government of China (1868-1943)

   Mièu-sŭk

   1 chăng-kō̤
   圖片 繁體中文
   Lin sen.jpg
   258 × 320; 17 KB
   0 chăng-kō̤
   Sèng-pia̍t 閩南語
   1 chăng-kō̤
   kok-che̍k 閩南語
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   姓氏 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   chhut-sì 閩南語
   16 3 1868格里曆
   1 chăng-kō̤
   chhut-sì-tē 閩南語
   1 chăng-kō̤
   kòe-sin 閩南語
   1 8 1943
   1 chăng-kō̤
   kòe-sin-tē 閩南語
   0 chăng-kō̤
   死亡方式 繁體中文
   意外 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   死因 繁體中文
   1 chăng-kō̤
   chit-gia̍p 閩南語
   0 chăng-kō̤
   擔任職務 繁體中文
   取代對象 繁體中文
   Ô͘ Hàn-bîn 閩南語
   1 chăng-kō̤
   所屬政黨 繁體中文
   中國同盟會 繁體中文
   1 chăng-kō̤
   共享資源分類 繁體中文
   Lin Sen

   識別碼

   1 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   7 4 2018
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   7 10 2018
   WorldCat識別碼 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   Freebase識別碼 繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   Freebase數據轉儲 繁體中文
   出版日期 繁體中文
   28 10 2013
   0 chăng-kō̤
    
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi
        siŭ-gāi
         siŭ-gāi