ചോഴ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ (Q695229)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ചോഴ ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദീശ്വരക്ഷേത്രം, ഗംഗൈകൊണ്ട ചോഴ പുരത്തെ ബൃഹദീശ്വരക്ഷേത്രം, ദാരാശുരത്തെ ഐരാവതേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നിവയാണ് ചോഴ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ.
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ചോഴ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ
ചോഴ ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദീശ്വരക്ഷേത്രം, ഗംഗൈകൊണ്ട ചോഴ പുരത്തെ ബൃഹദീശ്വരക്ഷേത്രം, ദാരാശുരത്തെ ഐരാവതേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നിവയാണ് ചോഴ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ.
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Chola Temples
  10th to 12th century Shaivism Hindu temples, a UNESCO world heritage site
  • Great Living Chola Temples
  • Thanjavur temples
  • Tanjavur temples

  പ്രസ്താവനകൾ

  historic siteഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Scenes from the three temples (ഇംഗ്ലീഷ്)
  1 സ്രോതസ്സ്

  10°46'59"N, 79°7'57"E
  1 സ്രോതസ്സ്
  has partഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Gangaikonda Cholapuramഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q695229&oldid=886362347" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്