મોખડાજી ગોહિલ (Q6895280)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ઘોઘા અને પીરમબેટના શાસક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મોખડાજી ગોહિલ
ઘોઘા અને પીરમબેટના શાસક
  અંગ્રેજી
  Mokhadaji Gohil
  Ruler of Ghogha

   વિધાનો

    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો