വുമൺ ഇൻ ദി ഗാർഡൻ (Q681876)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ക്ലോദ് മോനെ വരച്ച ചിത്രം
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
വുമൺ ഇൻ ദി ഗാർഡൻ
ക്ലോദ് മോനെ വരച്ച ചിത്രം
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Woman in the Garden
  painting by Claude Monet, 1867
  • Jeanne-Marguerite Lecadre in the Garden

  പ്രസ്താവനകൾ

  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Claude Monet 022.jpg
  2,790 × 2,260; 4.27 എം.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  landscape art ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  catalog code ഇംഗ്ലീഷ്
  68
  catalog ഇംഗ്ലീഷ്
  Monet: Catalogue Raisonné ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Sainte-Adresse ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  dress ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  exhibition history ഇംഗ്ലീഷ്
  4th impressionist exhibition ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

  Google Knowledge Graph ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Salons ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q681876&oldid=1632681298" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്