മാച്ചു പിക് ച്ചു (Q676203)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
16th-century Inca citadel in the Peruvian Andes and UNESCO World Heritage Siteഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മാച്ചു പിക് ച്ചു
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Ratomanocu
  16th-century Inca citadel in the Peruvian Andes and UNESCO World Heritage Site
  • Machu Pikchu

  പ്രസ്താവനകൾ

  ancient cityഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Historic Sanctuary of Machu Picchuഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  1450
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  cultureഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Hiram Bingham IIIഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  scanned file on Wikimedia Commonsഇംഗ്ലീഷ്
  Patrologia Latina Vol. 74.pdf
  1,013 × 1,590, 718 താളുകൾ; 87.64 എം.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  directionsഇംഗ്ലീഷ്
  Machu Picchu
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Machu Picchu
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Commons maps categoryഇംഗ്ലീഷ്
  Maps of Machu Picchu
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  NDL Auth IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  TripAdvisor IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  YSO IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Google Doodleഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q676203&oldid=945583660" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്