कार्ल फ्राइडरिक गास (Q6722)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
German mathematician and physicist आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
कार्ल फ्राइडरिक गास
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauss
  German mathematician and physicist
  • Johann Carl Friedrich Gauss
  • Karl Gauss
  • C. F. Gauss
  • Carl Friedrich Gauß
  • Gauß, Carl Friedrich
  • Gauss

  आचार्यदेशीयानि

  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  चित्र हिन्दी
  Carl Friedrich Gauss.jpg
  ९१७ × १,१८०;७२४ KB
  media legend आङ्ग्लभाषा
  ''Carl Friedrich Gauß'', pictură de C. A. Jensen (रोमानियाई)
  retrat de C.A. Jensen (कातालान)
  портрет роботи Крістіана Альбрехта Єнсена (यूक्रेनियाई)
  ० उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  ४ उल्लेखाः
  नागरिकता हिन्दी
  Confederation of the Rhine आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  German Confederation आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Carl Friedrich Gauß (जर्मनभाषा:)
  १ उल्लेखः
  birth name आङ्ग्लभाषा
  Johann Carl Friedrich Gauß (जर्मनभाषा:)
  १ उल्लेखः
  Johann आङ्ग्लभाषा
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  1
  १ उल्लेखः
  Carl आङ्ग्लभाषा
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  2
  १ उल्लेखः
  Friedrich आङ्ग्लभाषा
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  3
  १ उल्लेखः
  Gauß आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Gauss आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  ३० एप्रिल् 1777Gregorian
  ११ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Allgemeine Deutsche Biographie आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archive आङ्ग्लभाषा
  २२ आगस्ट् 2017
  कहा गया हिन्दी
  RKDartists आङ्ग्लभाषा
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauss
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Karl Friedrich Gauss
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauß
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauss
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauss
  कहा गया हिन्दी
  Proleksis Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauss
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  १ डिसेम्बर् 2020
  जन्म स्थान हिन्दी
  ब्रंजविक हिन्दी
  ४ उल्लेखाः
  १० डिसेम्बर् 2014
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Гаусс Карл Фридрих
  कहा गया हिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  २८ सेप्टेम्बर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Allgemeine Deutsche Biographie आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  १ डिसेम्बर् 2020
  २३ फेब्रवरी 1855Gregorian
  १२ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Allgemeine Deutsche Biographie आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archive आङ्ग्लभाषा
  २२ आगस्ट् 2017
  कहा गया हिन्दी
  RKDartists आङ्ग्लभाषा
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauss
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Karl Friedrich Gauss
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauß
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauss
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauss
  कहा गया हिन्दी
  Proleksis Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauss
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  १ डिसेम्बर् 2020
  गाटिंजेन हिन्दी
  ७ उल्लेखाः
  ३० डिसेम्बर् 2014
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Гаусс Карл Фридрих
  कहा गया हिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  २८ सेप्टेम्बर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Allgemeine Deutsche Biographie आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  १ डिसेम्बर् 2020
  Albanifriedhof आङ्ग्लभाषा

  51°31'54.509"N, 9°56'30.613"E
  १ उल्लेखः
  image of grave आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जीवन साथी हिन्दी
  Friederica Wilhelmine Waldeck आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Johanna Osthoff आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Johanna Osthoff आङ्ग्लभाषा
  संतान हिन्दी
  Eugene Gauss आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Joseph Gauß आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Joseph Gauß आङ्ग्लभाषा
  Wilhelmine Gauss आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Wilhelmine Gauss आङ्ग्लभाषा
  Therese Gauss आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Therese Gauss आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  writing language आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  व्यवसाय हिन्दी
  गणितज्ञ हिन्दी
  geophysicist आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  science writer आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  geodesist आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  statistician आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Category:German statisticians आङ्ग्लभाषा
  २४ जून् 2019
  बीजगणित हिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  प्रकाशिकी हिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  यांत्रिकी हिन्दी
  १ उल्लेखः
  भूगणित हिन्दी
  १ उल्लेखः
  का सदस्य हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Göttingen Academy of Sciences आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Saint Petersburg Academy of Sciences आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hungarian Academy of Sciences आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciences आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bavarian Academy of Sciences and Humanities आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Royal Prussian Academy of Sciences आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  २० जनवरी 1833Gregorian
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  १ डिसेम्बर् 2020
  मातृसंस्था हिन्दी
  University of Helmstedt आङ्ग्लभाषा
  academic thesis आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1799
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Technical University of Braunschweig आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  academic thesis आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1799
  doctoral advisor आङ्ग्लभाषा
  Johann Friedrich Pfaff आङ्ग्लभाषा
  doctoral advisor आङ्ग्लभाषा
  Johann Friedrich Pfaff आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1799
  मातृसंस्था हिन्दी
  University of Helmstedt आङ्ग्लभाषा
  academic thesis आङ्ग्लभाषा
  doctoral student आङ्ग्लभाषा
  Friedrich Bessel आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1810
  १ उल्लेखः
  Johann Franz Encke आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  अज्ञात मूल्य
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  ९ आगस्ट् 2018
  Richard Dedekind आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1862
  ० उल्लेखः
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1851
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  ५ सेप्टेम्बर् 2018
  Heinrich Christian Schumacher आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1806
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  ९ आगस्ट् 2018
  Christian Ludwig Gerling आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1812
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  ५ सेप्टेम्बर् 2018
  Johann Benedict Listing आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1832
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  ५ सेप्टेम्बर् 2018
  Karl Georg Christian von Staudt आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1822
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  १८ सेप्टेम्बर् 2018
  Moritz Ludwig George Wichmann आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1843
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  १८ सेप्टेम्बर् 2018
  Sophie Germain आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  Moritz Abraham Stern आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  Friedrich Wilhelm Spehr आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  Karl Heinrich Gräffe आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  Wilhelm Klinkerfues आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  student आङ्ग्लभाषा
  Farkas Bolyai आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  August Ferdinand Möbius आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Heinrich Christian Schumacher आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  Gustaf Svanberg आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Mathematics Genealogy Project आङ्ग्लभाषा
  Johann Christian Martin Bartels आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  निवास हिन्दी
  Kingdom of Hanover आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ब्रंजविक हिन्दी
  ० उल्लेखः
  जातीय समूह हिन्दी
  जर्मन लोग हिन्दी
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Czech Wikisource आङ्ग्लभाषा
  हस्ताक्षर हिन्दी
  Carl Friedrich Gauß signature.svg
  ८४७ × ७५६;६८ KB
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Gauss's law for gravity आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  गॉस (इकाई) हिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  archives at आङ्ग्लभाषा
  ETH Zurich University Archives आङ्ग्लभाषा
  inventory number आङ्ग्लभाषा
  CH-001807-7:Hs 784
  influenced by आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Pour le Mérite for Sciences and Arts आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Copley Medal आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1838
  award rationale आङ्ग्लभाषा
  For his inventions and mathematical researches in magnetism. (आङ्ग्लभाषा)
  १ उल्लेखः
  Bavarian Maximilian Order for Science and Art आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1853
  ० उल्लेखः
  Lalande Prize आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1809
  AAAS Fellow आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  pronunciation audio आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Гаусс Карл Фридрих
  page(s) आङ्ग्लभाषा
  144—145
  volume आङ्ग्लभाषा
  6 : Газлифт — Гоголево
  ० उल्लेखः
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Allgemeine Deutsche Biographie आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  Gauß, Karl Friedrich आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  EB-11 / Gauss, Karl Friedrich आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Ottův slovník naučný आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  The Nuttall Encyclopædia आङ्ग्लभाषा
  stated as आङ्ग्लभाषा
  Gauss, Karl Friedrich
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia project आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  copyright status as a creator आङ्ग्लभाषा
  copyrights on works have expired आङ्ग्लभाषा
  applies to jurisdiction आङ्ग्लभाषा
  worldwide आङ्ग्लभाषा
  determination method आङ्ग्लभाषा
  100 years after author's death आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Johann Carl Friedrich Gauß
  १ उल्लेखः
  Commons Creator page आङ्ग्लभाषा
  Carl Friedrich Gauß
  ० उल्लेखः
  Carl Friedrich Gauß
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Vatican Library VcBA ID आङ्ग्लभाषा
  BAnQ author ID आङ्ग्लभाषा
  BIBSYS ID आङ्ग्लभाषा
  National Library of Brazil ID आङ्ग्लभाषा
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  National Library of Chile ID आङ्ग्लभाषा
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Canadiana NCF ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ELNET ID आङ्ग्लभाषा
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Korea ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  LNB ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NSK ID आङ्ग्लभाषा
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  RERO ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  २५ सेप्टेम्बर् 2012
  २४ आगस्ट् 2018
  SELIBR ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  CONOR.SI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Slovak National Library ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Regensburg Classification आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academic Tree ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Accademia delle Scienze di Torino ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  American Academy in Rome ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ArhivX LOD आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BHCL ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  BHL creator ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Gauss, Carl Friedrich, 1777-1855
  १ उल्लेखः
  २ जून् 2018
  BIU Santé person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brilliant Wiki ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  British Museum person or institution ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CCAB ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CERL Thesaurus ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.SR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Corpus Corporum author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  De Agostini ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  DLL Catalog author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  edition humboldt digital ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Electronic Enlightenment ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  English Vikidia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  French Vikidia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  General Diamond Catalogue ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Google Doodle आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Interlingual Index ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  KNAW past member ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  LibraryThing author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MacTutor biography ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Mathematics Genealogy Project ID आङ्ग्लभाषा
  MR Author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Museo Galileo authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NicoNicoPedia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLP ID (unique) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library subject ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  openMLOL author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Poincaré Papers person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Quora topic ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  क्वोरा हिन्दी
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  The Latin Library author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Trading Card Database person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Uppsala University Alvin ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vatican Library ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Visuotinė lietuvių enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Wolfram Language entity code आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  zbMATH author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ZOBODAT person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WikiTree person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q6722&oldid=1404678830" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्