कार्ल फ्राइडरिक गास (Q6722)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
German mathematician and physical scientistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
कार्ल फ्राइडरिक गास
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Carl Friedrich Gauss
  German mathematician and physical scientist
  • Gauss
  • Johann Carl Friedrich Gauss
  • Karl Gauss
  • C. F. Gauss

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Carl Friedrich Gauss.jpg
  ९१७ × १,१८०;७२४ KB
  media legendअंग्रेज़ी
  ''Carl Friedrich Gauß'', pictură de C. A. Jensen (रोमानियाई)
  retrat de C.A. Jensen (कातालान)
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  नागरिकताहिन्दी
  Confederation of the Rhineअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  German Confederationअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Carl Friedrich Gauß (जर्मन)
  ० उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Johann Carl Friedrich Gauss (जर्मन)
  ० उल्लेखः
  Johannअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Carlअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Friedrichअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gaußअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gaussअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ३० अप्रैल 1777Gregorian
  ६ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Allgemeine Deutsche Biographieअंग्रेज़ी
  कहा गयाहिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
  २२ अगस्त 2017
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Carl Friedrich Gauss
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Karl Friedrich Gauss
  ९ अक्तूबर 2017
  ब्रंजविकहिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  १० दिसम्बर 2014
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Гаусс Карл Фридрих
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  २८ सितम्बर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Allgemeine Deutsche Biographieअंग्रेज़ी
  २३ फरवरी 1855Gregorian
  ६ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Allgemeine Deutsche Biographieअंग्रेज़ी
  कहा गयाहिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
  २२ अगस्त 2017
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Carl Friedrich Gauss
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Karl Friedrich Gauss
  ९ अक्तूबर 2017
  place of burialअंग्रेज़ी
  Albanifriedhofअंग्रेज़ी
  51°31'54.509"N, 9°56'30.613"E
  ० उल्लेखः
  image of graveअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Friederica Wilhelmine Waldeckअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Johanna Osthoffअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Johanna Osthoffअंग्रेज़ी
  संतानहिन्दी
  Eugene Gaussअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Joseph Gaußअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Joseph Gaußअंग्रेज़ी
  Wilhelmine Gaussअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Wilhelmine Gaussअंग्रेज़ी
  Therese Gaussअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Therese Gaussअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  व्यवसायहिन्दी
  बीजगणितहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  प्रकाशिकीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  यांत्रिकीहिन्दी
  १ उल्लेखः
  भूगणितहिन्दी
  १ उल्लेखः
  University of Göttingenअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Göttingen Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Saint Petersburg Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hungarian Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Royal Prussian Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Academy of Sciences of Turinअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  influenced byअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Pour le Mérite for Sciences and Artsअंग्रेज़ी
  Fellow of the Royal Societyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Copley Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1838
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1853
  ० उल्लेखः
  Lalande Prizeअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1809
  University of Helmstedtअंग्रेज़ी
  doctoral thesisअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1799
  ० उल्लेखः
  University of Göttingenअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Braunschweig University of Technologyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  doctoral thesisअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1799
  doctoral advisorअंग्रेज़ी
  Johann Friedrich Pfaffअंग्रेज़ी
  doctoral advisorअंग्रेज़ी
  Johann Friedrich Pfaffअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1799
  University of Helmstedtअंग्रेज़ी
  doctoral thesisअंग्रेज़ी
  doctoral studentअंग्रेज़ी
  Friedrich Besselअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1810
  १ उल्लेखः
  Johann Franz Enckeअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  १ उल्लेखः
  Richard Dedekindअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1862
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Heinrich Christian Schumacherअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1806
  १ उल्लेखः
  Christian Ludwig Gerlingअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1812
  १ उल्लेखः
  Johann Benedict Listingअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1832
  १ उल्लेखः
  Karl Georg Christian von Staudtअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1822
  १ उल्लेखः
  Moritz Ludwig George Wichmannअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1843
  १ उल्लेखः
  studentअंग्रेज़ी
  Farkas Bolyaiअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  student ofअंग्रेज़ी
  Johann Christian Martin Bartelsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निवासहिन्दी
  Kingdom of Hanoverअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ब्रंजविकहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Germansअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  लूथरवादहिन्दी
  ० उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Carl Friedrich Gauß signature.svg
  ८४७ × ७५६;६८ KB
  ० उल्लेखः
  Johann Carl Friedrich Gauß
  १ उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Carl Friedrich Gauß
  ० उल्लेखः
  Carl Friedrich Gauß
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Гаусс Карл Фридрих
  page(s)अंग्रेज़ी
  144—145
  volumeअंग्रेज़ी
  6 : Газлифт — Гоголево
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Allgemeine Deutsche Biographieअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  Gauß, Karl Friedrich (ADB)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  1911 Encyclopædia Britannicaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  EB-11 / Gauss, Karl Friedrichअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Ottův slovník naučnýअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Mathematics Genealogy Project IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MacTutor id (biographies)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  zbMATH author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KNAW past member IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  क्वोराहिन्दी
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Academic Tree IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Google Doodleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MR Author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHL creator IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Gauss, Carl Friedrich, 1777-1855
  १ उल्लेखः
  २ जून 2018
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Isidore IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  CERL IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q6722&oldid=802619587" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः