لی میان (Q6538971)

لە Wikidata
بۆ ڕێدۆزی بازبدە بۆ گەڕان بازبدە
Chinese chancellor ئینگلیزی
دەستکاری
زمان Label وەسف ھەروەھا ناسراوە بە
کوردی
لی میان
وەسفێک دیاری نەکراوە
  ئینگلیزی
  Li Mian
  Chinese chancellor

   ئاخاوتەکان

   Genealogy and Portraits of the Li Family.jpg
   ٤٬٢٠٠ لە ٢٬٤١٠؛ ٢٫٣٨ مێگابایت
   ١ ژێدەر
   stated in ئینگلیزی
   China Biographical Database ئینگلیزی
   ١ ژێدەر
   stated in ئینگلیزی
   China Biographical Database ئینگلیزی
   Mian ئینگلیزی
   ٠ ژێدەر
   Li ئینگلیزی
   ١ ژێدەر
   stated in ئینگلیزی
   China Biographical Database ئینگلیزی
   Li Zeyan ئینگلیزی
   ١ ژێدەر
   stated in ئینگلیزی
   China Biographical Database ئینگلیزی
   Li Zuan ئینگلیزی
   ١ ژێدەر
   stated in ئینگلیزی
   China Biographical Database ئینگلیزی
   Li Zhen ئینگلیزی
   ١ ژێدەر
   stated in ئینگلیزی
   China Biographical Database ئینگلیزی
   Li Wei ئینگلیزی
   ١ ژێدەر
   stated in ئینگلیزی
   China Biographical Database ئینگلیزی
   Li Yue ئینگلیزی
   ١ ژێدەر
   stated in ئینگلیزی
   China Biographical Database ئینگلیزی
   House of Li ئینگلیزی
   ٠ ژێدەر
   Chang'an County ئینگلیزی
   ١ ژێدەر
   stated in ئینگلیزی
   China Biographical Database ئینگلیزی
   Old Book of Tang ئینگلیزی
   ٠ ژێدەر
   New Book of Tang ئینگلیزی
   ٠ ژێدەر

   Identifiers

   CBDB ID ئینگلیزی
   ٠ ژێدەر
   ٠ ژێدەر
   ctext data entity ID ئینگلیزی
   ٠ ژێدەر
   Europeana entity ئینگلیزی
   ١ ژێدەر
   retrieved ئینگلیزی
   ١٢ کانوونی یەکەمی 2019
   Shanghai Library person ID ئینگلیزی
   ٠ ژێدەر
   Geni.com profile ID ئینگلیزی
   ٠ ژێدەر
    
   دەستکاری
   دەستکاری
    دەستکاری
     دەستکاری
      دەستکاری
      دەستکاری
       دەستکاری
        دەستکاری
         دەستکاری