ഫലൂൺ മൈൻ (Q636194)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
mining communityഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഫലൂൺ മൈൻ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Great Copper Mountain
  mining community

   പ്രസ്താവനകൾ

   mining communityഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Falu koppargruva July 2017 01.jpg
   5,858 × 3,295; 18.03 എം.ബി.
   The Copper Mine in Falun, the Great Pit (ഇംഗ്ലീഷ്)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Falun Municipalityഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
   Falun och Kopparbergslagen
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   (ii)ഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun (ഇംഗ്ലീഷ്)
   (iii)ഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun (ഇംഗ്ലീഷ്)
   (v)ഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun (ഇംഗ്ലീഷ്)
   has partഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Stora Kopparberg churchഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Kristine churchഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Elsborgഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Gamla Herrgårdenഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Östanforsഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Linnés bröllopsstugaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

    
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q636194&oldid=712185718" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്