हेबे कामार्हो (Q6105)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Brazilian recording artist, television host, singerअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
हेबे कामार्हो
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Hebe Camargo
  Brazilian recording artist, television host, singer
  • Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Hebe Camargo.jpg
  ७८८ × १,१३३;१७७ KB
  लिंगहिन्दी
  १ उल्लेखः
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Hebe Camargo (पुर्तगाली)
  १ उल्लेखः
  १० नवेम्बर् 2019
  birth nameअंग्रेज़ी
  Hebe Maria Monteiro de Camargo (पुर्तगाली)
  १ उल्लेखः
  १० नवेम्बर् 2019
  married nameअंग्रेज़ी
  Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani (पुर्तगाली)
  १ उल्लेखः
  १० नवेम्बर् 2019
  Hebeअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  1
  object has roleअंग्रेज़ी
  usual first nameअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १० नवेम्बर् 2019
  Mariaअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  2
  १ उल्लेखः
  १० नवेम्बर् 2019
  Monteiroअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  1
  १ उल्लेखः
  १० नवेम्बर् 2019
  de Camargoअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  2
  १ उल्लेखः
  १० नवेम्बर् 2019
  Ravagnaniअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  3
  object has roleअंग्रेज़ी
  married nameअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १० नवेम्बर् 2019
  जन्म तिथिहिन्दी
  ८ मार्च् 1929Gregorian
  २ उल्लेखाः
  टोबाटेहिन्दी
  १ उल्लेखः
  २९ सेप्टेम्बर् 2012
  २ उल्लेखाः
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Stella Monteiro de Camargo Reisअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Décio Capuanoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Lélio Ravagnaniअंग्रेज़ी
  2000
  end causeअंग्रेज़ी
  death of spouseअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  television presenterअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  गायकहिन्दी
  ० उल्लेखः
  socialiteअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  recording artistअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १० नवेम्बर् 2019
  धर्महिन्दी
  १ उल्लेखः
  voice typeअंग्रेज़ी
  mezzo-sopranoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  instrumentअंग्रेज़ी
  voiceअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hebe Camargo discographyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १० नवेम्बर् 2019
  Order of the Southern Crossअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Ordem do Mérito Culturalअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Latin Grammy Trustees Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2010
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Hebe Camargo
  ० उल्लेखः
  Category:Hebe Camargoअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः

  Identifiers

  १ उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Europeana entityअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १२ डिसेम्बर् 2019
  १ उल्लेखः
  २८ अक्टोबर् 2013
  १ उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q6105&oldid=1178293591" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्