ഹെർമാൻ ബർമീസ്റ്റർ (Q60969)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
German Argentine zoologist, entomologist, herpetologist, and botanistഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഹെർമാൻ ബർമീസ്റ്റർ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Hermann Burmeister
  German Argentine zoologist, entomologist, herpetologist, and botanist
  • Burmeister
  • Karl Hermann Konrad Burmeister
  • Karl Hermann Konrad von Burmeister
  • Burmeist.
  • Hermann Carl Conrad Burmeister

  പ്രസ്താവനകൾ

  Burmeister Harmann 1807-1892.png
  411 × 454; 93 കെ.ബി.
  1 സ്രോതസ്സ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Swedish Pomeraniaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Carlഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Hermannഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Conradഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Burmeisterഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  author citation (zoology)ഇംഗ്ലീഷ്
  Burmeister
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  15 ജനുവരി 1807Gregorian
  ornithologistഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  geographerഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  geologistഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  marine biologistഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  meteorologistഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  herpetologistഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  paleontologistഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  plant scienceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  University of Halle-Wittenbergഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  National University of Córdobaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Royal Prussian Academy of Sciencesഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Russian Academy of Sciencesഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Saint Petersburg Academy of Sciencesഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  University of Halle-Wittenbergഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  University of Greifswaldഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Hermann Burmeister
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Hermann Burmeister
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  section, verse, paragraph, or clauseഇംഗ്ലീഷ്
  Burmeister, Karl Hermann Konrad
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nordisk familjebokഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Allgemeine Deutsche Biographieഇംഗ്ലീഷ്
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Burmeister, Hermann (ADB)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  NUKAT (WarsawU) authorities IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  PTBNP IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  NKCR AUT IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  SELIBR IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  National Library of Israel IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Catalogus Professorum Halensisഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  CERL IDഇംഗ്ലീഷ്
  FAST IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BNE IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  National Library of Greece IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  SNAC Ark IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  openMLOL author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  SHARE Catalogue author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BNA authority IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  vtls001264550
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BIBSYS IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BHL creator IDഇംഗ്ലീഷ്
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Burmeister, Hermann, 1807-1892
  1 സ്രോതസ്സ്
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Burmeister, Karl Hermann Konrad
  1 സ്രോതസ്സ്
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Burmeister, Hermann
  1 സ്രോതസ്സ്
  NE.se IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  CONOR IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Entomologists of the World IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Harvard Index of Botanists IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q60969&oldid=940441745" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്