વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (Q605897)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતના ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં વિશ્વ ધરોહર સ્થળ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
ભારતના ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં વિશ્વ ધરોહર સ્થળ
  અંગ્રેજી
  Valley of Flowers National Park
  national park

   વિધાનો

   national parkઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   biosphere reserveઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Valley of flowers uttaranchal full view.JPG
   ૮૬૧ × ૬૪૬; ૧૧૦ KB
   ૧ સંદર્ભ
   IUCN protected areas categoryઅંગ્રેજી
   IUCN category II: National Parkઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (હિન્દી)
   ૦ સંદર્ભ
   Valley of Flowersઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ

   30°44'0"N, 79°38'0"E
   ૦ સંદર્ભ
   Valley of Flowers National Park
   ૦ સંદર્ભ
   (vii)અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   (x)અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   WDPA IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો