Mò̤ Dĕk-dŭng (Q5816)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
中國共產黨中央委員會主席繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Mò̤ Dĕk-dŭng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Mao Zedong
  Chairman of the Central Committee of the Communist Party of China
  • Mao Tse-tung
  • Chairman Mao
  • Chairman Mao Zedong
  • 毛泽东
  • Mao Ze Dong
  • Maozedong
  • Runzhi Mao
  • Yongzhi Mao
  • zi Runzhi
  • Tje-tung Mau
  • Zetong Mao
  • Er shi ba hua sheng
  • Tze-toeng Mau
  • Zhe Dong Mao
  • Tze-tung Mao
  • Desheng Li
  • Yung-chih Mao
  • Ce-tung Mao
  • Tsé Toung Mao
  • Erh shih pa hua sheng
  • Ze Dong Mao
  • Jun-chih Mao
  • Tsetung Mao
  • Te-sheng Li
  • Tse-tung Mao
  • Ershiba hua sheng
  • Zedong Mao
  • Tse Toung Mao
  • Mao

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  圖片繁體中文
  Mao Zedong 1963.jpg
  800 × 1,080; 166 KB
  0 chăng-kō̤
  Sèng-pia̍t閩南語
  3 chăng-kō̤
  VIAF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  4 11 2018
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  檢索日期繁體中文
  9 4 2014
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  kok-che̍k閩南語
  始於繁體中文
  1 10 1949
  終於繁體中文
  9 9 1976
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  1 1 1912格里曆
  終於繁體中文
  30 9 1949
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  26 12 1893格里曆
  終於繁體中文
  31 12 1911格里曆
  0 chăng-kō̤
  母語人名繁體中文
  毛澤東 (繁體中文)
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  毛泽东 (簡體中文)
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  出生姓名繁體中文
  毛澤東 (中文)
  0 chăng-kō̤
  Mao Zedong (英文)
  0 chăng-kō̤
  姓氏繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì閩南語
  26 12 1893格里曆
  6 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  1
  頁碼繁體中文
  19
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  載於繁體中文
  社交網絡及存檔內容中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  命名為繁體中文
  Mao Tsé-Tung
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  Find A Grave中文 (已轉換拼寫)
  Find a Grave編號繁體中文
  命名為繁體中文
  Mao Tse-Tung
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  InPhO ID英文
  命名為繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  chhut-sì-tē閩南語
  國家繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  1
  頁碼繁體中文
  19
  kòe-sin閩南語
  9 9 1976
  10 chăng-kō̤
  繁體中文
  32
  頁碼繁體中文
  767
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  16
  頁碼繁體中文
  625–626
  繁體中文
  1
  頁碼繁體中文
  9
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  GND編號繁體中文
  檢索日期繁體中文
  16 10 2015
  載於繁體中文
  社交網絡及存檔內容中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  命名為繁體中文
  Mao Tsé-Tung
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  Find A Grave中文 (已轉換拼寫)
  Find a Grave編號繁體中文
  命名為繁體中文
  Mao Tse-Tung
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  命名為繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  InPhO ID英文
  命名為繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  kòe-sin-tē閩南語
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  死亡方式繁體中文
  自然死亡繁體中文
  主條目繁體中文
  毛澤東逝世中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  死因繁體中文
  心臟病繁體中文
  0 chăng-kō̤
  墓地繁體中文
  始於繁體中文
  18 9 1976
  0 chăng-kō̤
  lāu-pē閩南語
  毛貽昌繁體中文
  0 chăng-kō̤
  lāu-bú閩南語
  文素勤繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  1
  頁碼繁體中文
  23
  兄弟姊妹繁體中文
  毛澤民繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  1
  頁碼繁體中文
  27
  毛澤覃繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  1
  頁碼繁體中文
  28
  配偶繁體中文
  羅一秀繁體中文
  始於繁體中文
  1908
  終於繁體中文
  11 2 1910格里曆
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  Dramatis Personae
  頁碼繁體中文
  635
  楊開慧繁體中文
  始於繁體中文
  1920
  終於繁體中文
  1930
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  Dramatis Personae
  頁碼繁體中文
  635
  賀子珍繁體中文
  始於繁體中文
  1928
  終於繁體中文
  1938
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  Dramatis Personae
  頁碼繁體中文
  635
  Kang Chheng閩南語
  始於繁體中文
  20 11 1938
  終於繁體中文
  9 9 1976
  0 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî閩南語
  毛岸英繁體中文
  3 chăng-kō̤
  繁體中文
  19
  頁碼繁體中文
  531
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  4
  頁碼繁體中文
  116
  繁體中文
  4
  頁碼繁體中文
  56
  毛岸青繁體中文
  3 chăng-kō̤
  繁體中文
  19
  頁碼繁體中文
  531
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  4
  頁碼繁體中文
  116
  繁體中文
  4
  頁碼繁體中文
  56
  毛岸龍繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  4
  頁碼繁體中文
  116
  楊月花繁體中文
  0 chăng-kō̤
  李敏繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  Dramatis Personae
  頁碼繁體中文
  635
  李訥繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  Dramatis Personae
  頁碼繁體中文
  635
  子女數目繁體中文
  10
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  BnF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  檢索日期繁體中文
  25 6 2015
  Si-jîn閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  藝術家聯合名錄中文 (已轉換拼寫)
  ULAN編碼繁體中文
  出版日期繁體中文
  26 4 2012
  檢索日期繁體中文
  14 5 2019
  0 chăng-kō̤
  哲學家繁體中文
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  僱主繁體中文
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  職務繁體中文
  始於繁體中文
  19 6 1945
  終於繁體中文
  9 9 1976
  取代對象繁體中文
  張聞天繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  23 8 1945
  終於繁體中文
  9 9 1976
  取代對象繁體中文
  無數值
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  21 9 1949
  終於繁體中文
  27 9 1954
  取代對象繁體中文
  無數值
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  始於繁體中文
  27 9 1954
  終於繁體中文
  27 4 1959
  後繼者繁體中文
  取代對象繁體中文
  無數值
  系列序號繁體中文
  1
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  國民參政會參政員中文 (已轉換拼寫)
  議會任期繁體中文
  第一屆國民參政會中文 (已轉換拼寫)
  第二屆國民參政會中文 (已轉換拼寫)
  第三屆國民參政會中文 (已轉換拼寫)
  第四屆國民參政會中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  文化運動繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Agrarismo英文
  0 chăng-kō̤
  就讀學校繁體中文
  東山學校中文 (已轉換拼寫)
  始於繁體中文
  1910
  終於繁體中文
  1911
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  1911
  終於繁體中文
  1911
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  1912
  終於繁體中文
  1912
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  1913
  終於繁體中文
  Lĕ̤k-nguŏk 1918格里曆
  0 chăng-kō̤
  信仰繁體中文
  Bû-sîn-lūn閩南語
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  0 chăng-kō̤
  簽名繁體中文
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  常用載具中文 (已轉換拼寫)
  ZIS-115英文
  0 chăng-kō̤
  醫療狀況繁體中文
  0 chăng-kō̤
  主要作品繁體中文
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  高度繁體中文
  175 Kong-hun
  0 chăng-kō̤
  共享資源圖庫繁體中文
  毛泽东
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  共享資源分類繁體中文
  Mao Zedong
  0 chăng-kō̤
  話題主分類繁體中文
  Category:毛澤東中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  GND編號繁體中文
  2 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  匯入自繁體中文
  VIAF編碼繁體中文
  3 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  匯入自繁體中文
  匯入自繁體中文
  NDL權威編碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  CALIS繁體中文
  0 chăng-kō̤
  3 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  匯入自繁體中文
  匯入自繁體中文
  NKCR AUT編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  ULAN編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  SUDOC權威編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  NTA編號Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  PTBNP識別碼Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  BNE編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Freebase標識繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  出版日期繁體中文
  28 10 2013
  BnF編碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  MusicBrainz閩南語
  0 chăng-kō̤
  NNDB中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  CONOR ID英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  Find a Grave編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Open Library編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  BAV編號Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  EGAXA ID英文
  0 chăng-kō̤
  ISNI繁體中文
  0 chăng-kō̤
  NUKAT索引碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  澳大利亞國家圖書館人員標識符簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  FAST編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  檢索日期繁體中文
  1 4 2016
  NLI編號Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  BIBSYS ID繁體中文
  0 chăng-kō̤
  IMDb編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  維基樹個人標識符中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  InPhO ID英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  DBNL編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Quora主題代碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  Quora中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  大英百科全書在線版中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  阿根廷國家圖書館權威ID簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  gravsted.dk ID繁體中文
  0 chăng-kō̤
  作品數量簡體中文 (已轉換拼寫)
  587
  1 chăng-kō̤
  Babelio 作者編號中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  SBN作者編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  中共政治菁英資料庫編號中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  混合和匹配中文 (已轉換拼寫)
  GTAA ID英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  圖書館資訊系統Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  出版日期繁體中文
  16 10 2015
  檢索日期繁體中文
  24 8 2018
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi