इबे (Q58024)

Wikidataबाट
Jump to navigation Jump to search
American multinational internet corporation that manages eBay.com अङ्ग्रेजी
सम्पादन
भाषा नामपत्र विवरण यस नामले पनि चिनिन्छ
नेपाली
इबे
कुनै विवरण परिभाषित छैन ।
  अङ्ग्रेजी
  eBay
  American multinational internet corporation that manages eBay.com
  • eBay Inc.

  विवरणहरू

  ० सन्दर्भहरू
  redistribution market अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  enterprise अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  EBay logo.svg
  ३०० × १२०; २ किलोबाइटहरू
  ० सन्दर्भहरू
  EBay former logo.svg
  १,५४३ × ६४२; ४ किलोबाइटहरू
  ० सन्दर्भहरू
  EBay headquarters 2018.jpg
  ५,१८४ × ३,४१६; ५.९७ मेगाबाइटहरू
  industry अङ्ग्रेजी
  e-commerce अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ३ सेप्टेम्बर 1995
  ० सन्दर्भहरू
  official name अङ्ग्रेजी
  eBay Inc. (अङ्ग्रेजी)
  सेप्टेम्बर 1997
  १ सन्दर्भ
  AuctionWeb (अङ्ग्रेजी)
  सेप्टेम्बर 1995
  सेप्टेम्बर 1997
  १ सन्दर्भ
  Pierre Omidyar अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  Jamie Iannone अङ्ग्रेजी
  २७ अप्रिल 2020
  १ सन्दर्भ
  retrieved अङ्ग्रेजी
  ४ जुलाई 2020
  १ सन्दर्भ
  retrieved अङ्ग्रेजी
  २४ जुलाई 2020
  John Donahoe अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  retrieved अङ्ग्रेजी
  २४ जुलाई 2020
  ३१ मार्च 2017
  Devin Wenig अङ्ग्रेजी
  जुलाई 2015
  सेप्टेम्बर 2019
  १ सन्दर्भ
  २५ सेप्टेम्बर 2019
  retrieved अङ्ग्रेजी
  २४ जुलाई 2020
  World's Online Marketplace. (अङ्ग्रेजी)
  ० सन्दर्भहरू
  Connecting buyers and sellers globally (अङ्ग्रेजी)
  ० सन्दर्भहरू
  Whatever it is, you can get it on eBay (अङ्ग्रेजी)
  ० सन्दर्भहरू
  Buy it, sell it, love it (अङ्ग्रेजी)
  ० सन्दर्भहरू
  Buy it New, Buy it Now (अङ्ग्रेजी)
  ० सन्दर्भहरू
  When it's on your mind, it's on eBay (अङ्ग्रेजी)
  ० सन्दर्भहरू
  Drei… zwei… eins… meins! (जर्मन)
  ० सन्दर्भहरू
  १ सन्दर्भ
  GRID ID अङ्ग्रेजी
  retrieved अङ्ग्रेजी
  ३० जुन 2020
  stated in अङ्ग्रेजी
  GRID अङ्ग्रेजी
  Linux Foundation अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  retrieved अङ्ग्रेजी
  ९ फेब्रुअरी 2019
  OpenAPI Initiative अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  retrieved अङ्ग्रेजी
  २२ अप्रिल 2019
  Internet Association अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  retrieved अङ्ग्रेजी
  ३१ मे 2019
  FIDO Alliance अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  reference URL अङ्ग्रेजी
  retrieved अङ्ग्रेजी
  २ जनवरी 2020
  OpenID Foundation अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  retrieved अङ्ग्रेजी
  ३ फेब्रुअरी 2021
  legal form अङ्ग्रेजी
  corporation अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  total assets अङ्ग्रेजी
  २३,८४७,०००,००० अमेरिकी डलर
  ३१ डिसेम्बर 2016
  १७,७८५,०००,००० अमेरिकी डलर
  ३१ डिसेम्बर 2015
  ४५,१३२,०००,००० अमेरिकी डलर
  ३१ डिसेम्बर 2014
  ४१,४८८,०००,००० अमेरिकी डलर
  ३१ डिसेम्बर 2013
  ३७,०७४,०००,००० अमेरिकी डलर
  ३१ डिसेम्बर 2012
  ८,९७९,०००,००० अमेरिकी डलर
  ८,५९२,०००,००० अमेरिकी डलर
  ८,७९०,०००,००० अमेरिकी डलर
  ८,२५७,०००,००० अमेरिकी डलर
  ७,३७१,०००,००० अमेरिकी डलर
  net profit अङ्ग्रेजी
  ७,२८५,०००,००० अमेरिकी डलर
  २,९४७,०००,००० अमेरिकी डलर
  −८६५,०००,००० अमेरिकी डलर
  २,०६७,०००,००० अमेरिकी डलर
  १,९३१,०००,००० अमेरिकी डलर
  २,३२५,०००,००० अमेरिकी डलर
  २,१९७,०००,००० अमेरिकी डलर
  २,४७६,०००,००० अमेरिकी डलर
  २,४५४,०००,००० अमेरिकी डलर
  २,१६५,०००,००० अमेरिकी डलर
  market capitalization अङ्ग्रेजी
  ७०,६००,०००,००० अमेरिकी डलर
  १ सन्दर्भ
  location of formation अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Pierre Omidyar अङ्ग्रेजी
  proportion अङ्ग्रेजी
  ०.०६५२
  २० मार्च 2017
  The Vanguard Group अङ्ग्रेजी
  proportion अङ्ग्रेजी
  ०.०६२१
  २० मार्च 2017
  ० सन्दर्भहरू
  BlackRock अङ्ग्रेजी
  proportion अङ्ग्रेजी
  ०.०५६१
  २० मार्च 2017
  ० सन्दर्भहरू
  subsidiary अङ्ग्रेजी
  eBay Korea अङ्ग्रेजी
  proportion अङ्ग्रेजी
  ०.९९९
  ० सन्दर्भहरू
  Ebay (Ireland) अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  StubHub अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  StumbleUpon अङ्ग्रेजी
  १३ अप्रिल 2009
  ० सन्दर्भहरू
  PayPal अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Skype Technologies अङ्ग्रेजी
  नोभेम्बर 2009
  सेप्टेम्बर 2005
  ० सन्दर्भहरू
  Marktplaats.nl अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  mobile.de अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  owner of अङ्ग्रेजी
  half.com अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Den Blå Avis अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  PayPal अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Shopping.com अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Epinions अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Gumtree अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  stock exchange अङ्ग्रेजी
  ३४,६००
  ० सन्दर्भहरू
  Pierre Omidyar अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  official app अङ्ग्रेजी
  eBay Android App अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  operating area अङ्ग्रेजी
  worldwide अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Alexa rank अङ्ग्रेजी
  ५४
  ० सन्दर्भहरू
  ४०
  ० सन्दर्भहरू
  ४२
  २० नोभेम्बर 2017
  WordLift URL अङ्ग्रेजी
  service status information URL अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ACM Classification Code (2012) अङ्ग्रेजी
  10011467
  ० सन्दर्भहरू
  EBay
  ० सन्दर्भहरू
  topic's main template अङ्ग्रेजी
  Template:EBay अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Category:EBay अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  eBay username अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  search formatter URL अङ्ग्रेजी
  https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=$1
  ० सन्दर्भहरू

  Identifiers

  Legal Entity Identifier अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ISNI अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  DOI अङ्ग्रेजी
  BIBSYS ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Library of Congress authority ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Libraries Australia ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  IdRef ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  WorldCat Identities ID अङ्ग्रेजी
  autonomous system number अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  British Museum person or institution ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Brockhaus Enzyklopädie online ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  CNA topic ID अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  EBAY latest news & coverage (अङ्ग्रेजी)
  retrieved अङ्ग्रेजी
  २ अप्रिल 2021
  Dagens Næringsliv topic ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Downdetector ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Encyclopædia Britannica Online ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  EU Transparency Register ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Facebook ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  १ सन्दर्भ
  stated in अङ्ग्रेजी
  Freebase Data Dumps अङ्ग्रेजी
  २८ अक्टोबर 2013
  French National Assembly Lobbyist ID अङ्ग्रेजी
  2050
  ० सन्दर्भहरू
  Giphy username अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Google Play Store app ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  GRID ID अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  stated in अङ्ग्रेजी
  GRID Release 2016-12-06 अङ्ग्रेजी
  Guardian topic ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Justia Patents company ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Know Your Meme ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  LittleSis organization ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Microsoft Academic ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  NE.se ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Pinterest username अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  PM20 folder ID अङ्ग्रेजी
  number of works अङ्ग्रेजी
  अज्ञात मिति
  number of works accessible online अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  stated in अङ्ग्रेजी
  20th Century Press Archives अङ्ग्रेजी
  Via P227 lookup with GND value from PM20 folder (अङ्ग्रेजी)
  Quora topic ID अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  stated in अङ्ग्रेजी
  Quora अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  Ringgold ID अङ्ग्रेजी
  १ सन्दर्भ
  DOI अङ्ग्रेजी
  ROR ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Store norske leksikon ID अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  ७२३,८१९
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  २९ जनवरी 2009
  १९ अप्रिल 2020
  १ सन्दर्भ
  retrieved अङ्ग्रेजी
  १० मे 2018
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  १४१,२०६
  २० अप्रिल 2009
  १९ अप्रिल 2020
  ० सन्दर्भहरू
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  ९०,५५८
  ६ डिसेम्बर 2011
  २५ अप्रिल 2020
  ० सन्दर्भहरू
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  १४,५०५
  २० अगष्ट 2013
  १९ अप्रिल 2020
  ० सन्दर्भहरू
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  १३,६८४
  १५ जुन 2009
  १९ अप्रिल 2020
  ० सन्दर्भहरू
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  ४,०७१
  ८ सेप्टेम्बर 2010
  १९ अप्रिल 2020
  ० सन्दर्भहरू
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  ११२,०७४
  ३ फेब्रुअरी 2008
  १९ अप्रिल 2020
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  ११,३०५
  २३ जुन 2009
  १९ अप्रिल 2020
  ० सन्दर्भहरू
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  १६,११५
  १४ मार्च 2009
  १९ अप्रिल 2020
  ० सन्दर्भहरू
  applies to jurisdiction अङ्ग्रेजी
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  १७,७२४
  ४ अप्रिल 2011
  १९ अप्रिल 2020
  ० सन्दर्भहरू
  applies to jurisdiction अङ्ग्रेजी
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  ३०,१०२
  २५ अगष्ट 2009
  १९ अप्रिल 2020
  ० सन्दर्भहरू
  applies to jurisdiction अङ्ग्रेजी
  Twitter user numeric ID अङ्ग्रेजी
  has quality अङ्ग्रेजी
  verified account अङ्ग्रेजी
  number of subscribers अङ्ग्रेजी
  २५,९६५
  १५ जुलाई 2008
  १९ अप्रिल 2020
  ० सन्दर्भहरू
  UK Parliament thesaurus ID अङ्ग्रेजी
  named as अङ्ग्रेजी
  eBay
  ० सन्दर्भहरू
  Wolfram Language entity code अङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
   
  सम्पादन
  सम्पादन
   सम्पादन
   सम्पादन
    सम्पादन
     सम्पादन
      सम्पादन
       सम्पादन
        सम्पादन
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q58024&oldid=1400480870" बाट अनुप्रेषित