ડેની ડેન્ઝોંગ્પા (Q575917)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian actorઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ડેની ડેન્ઝોંગ્પા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Danny Denzongpa
  Indian actor
  • Tshering Phintso Denzongpa

  વિધાનો

  डैनी डेन्जोंगपा (હિન્દી)
  ૧ સંદર્ભ
  Danny Denzongpa (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  Dannyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gawa Denzongpaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pema Denzongpaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rinzing Denzongpaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Sikkimeseઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Khuda Gawahઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Sanam Bewafaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Humઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Ghatak: Lethalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Barsaatઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Vijaypathઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Krantiveerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Devataઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Kanoon Kya Karegaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Birla Vidya Mandirઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1963
  ૧ સંદર્ભ
  Bhutiaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Danny Denzongpa
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી