नेदरल्यान्ड (Q55)

Wikidata बठेइ
Jump to navigation Jump to search
constituent country of the Kingdom of the Netherlands in Europeअङ्ग्रेजी
सम्पादन गर्न्या
भाषा नामपत्र विवरण यस नामले पनि चिनिन्छ
डोटेली
नेदरल्यान्ड
कसैलै बिवरणलाई परिभाषित नगरया |
  अङ्ग्रेजी
  Netherlands
  constituent country of the Kingdom of the Netherlands in Europe
  • Holland
  • the Netherlands
  • NL
  • NED
  • Nederland
  • nl
  • 🇳🇱
  • Netherlands (after 1945)

  बयान

  उदाहरणनेपाली
  सुरु समयनेपाली
  १५ डिसेम्बर 1954
  ० सन्दर्भहरू
  constituent countryअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  को भागनेपाली
  Beneluxअङ्ग्रेजी
  १ reference
  English Wikivoyageअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  तस्वीरनेपाली
  Nijlânnermolen Workum.jpg
  ३,५३९ × २,६५४; ५०३ किलोबाइट
  ० सन्दर्भहरू
  स्थापनानेपाली
  १५ डिसेम्बर 1954
  has causeअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  life expectancyअङ्ग्रेजी
  ७७.८३६५९ वर्ष
  1999
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ७७.९८७८ वर्ष
  2000
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ७८.१९०२४ वर्ष
  2001
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ७८.२९२६८ वर्ष
  2002
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ७८.४९२६८ वर्ष
  2003
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ७९.०९५१२ वर्ष
  2004
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ७९.३४६३४ वर्ष
  2005
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ७९.६९७५६ वर्ष
  2006
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ८०.०९७५६ वर्ष
  2007
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ८०.२५१२२ वर्ष
  2008
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ८०.५४८७८ वर्ष
  2009
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ८०.७०२४४ वर्ष
  2010
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ८१.२०४८८ वर्ष
  2011
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ८१.१०४८८ वर्ष
  2012
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ८१.३०४८८ वर्ष
  2013
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ८१.७०७३२ वर्ष
  2014
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  ८१.५०९७६ वर्ष
  2015
  2016
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  UNESCO Institute for Statisticsअङ्ग्रेजी
  native labelअङ्ग्रेजी
  Koninkrijk der Nederlanden (डच)
  १ reference
  short nameअङ्ग्रेजी
  🇳🇱 (भाषिक सामग्री छैन)
  उदाहरणनेपाली
  emoji flag sequenceअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  demonymअङ्ग्रेजी
  Nederlander (डच)
  ० सन्दर्भहरू
  голландцы (रसियाली)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  нидерландцы (रसियाली)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  нидерландец (रसियाली)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  पुलिङ्गनेपाली
  ० सन्दर्भहरू
  нидерландка (रसियाली)
  ० सन्दर्भहरू
  голландец (रसियाली)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  पुलिङ्गनेपाली
  ० सन्दर्भहरू
  голландка (रसियाली)
  ० सन्दर्भहरू
  Nederlanner (पश्चिमी फ्रिसियन)
  ० सन्दर्भहरू
  neerlandés (स्पेनी)
  ० सन्दर्भहरू
  Neerlandés (स्पेनी)
  ० सन्दर्भहरू
  オランダ人 (जापानी)
  ० सन्दर्भहरू
  Ολλανδός (ग्रीक)
  ० सन्दर्भहरू
  Dutch (अङ्ग्रेजी)
  ० सन्दर्भहरू
  holland (हङ्गेरियाली)
  ० सन्दर्भहरू
  nederlandano (एस्पेरान्तो)
  ० सन्दर्भहरू
  Niederländer (जर्मन)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  पुलिङ्गनेपाली
  ० सन्दर्भहरू
  nederlænder (डेनिस)
  ० सन्दर्भहरू
  nederlender (नर्वेली बोकमाल)
  ० सन्दर्भहरू
  jan Netelan (Unsupported language)
  language of work or nameअङ्ग्रेजी
  Toki Ponaअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Nederlandano (इडो)
  ० सन्दर्भहरू
  Nedänan (भोलापिक)
  ० सन्दर्भहरू
  هولنديون (अरबी)
  ० सन्दर्भहरू
  голандець (युक्रेनी)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  पुलिङ्गनेपाली
  ० सन्दर्भहरू
  нідерландець (युक्रेनी)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  पुलिङ्गनेपाली
  ० सन्दर्भहरू
  голандка (युक्रेनी)
  ० सन्दर्भहरू
  нідерландка (युक्रेनी)
  ० सन्दर्भहरू
  голандці (युक्रेनी)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  нідерландці (युक्रेनी)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  הולנדי (हिब्रु)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  पुलिङ्गनेपाली
  ० सन्दर्भहरू
  הולנדית (हिब्रु)
  ० सन्दर्भहरू
  ওলন্দাজ (बंगाली)
  ० सन्दर्भहरू
  Nizozemec (स्लोभेनियाली)
  ० सन्दर्भहरू
  olandese (इटालेली)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  masculine singularअङ्ग्रेजी
  feminine singularअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  olandesi (इटालेली)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  masculine pluralअङ्ग्रेजी
  feminine pluralअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  הולנדים (हिब्रु)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  पुलिङ्गनेपाली
  ० सन्दर्भहरू
  הולנדיות (हिब्रु)
  ० सन्दर्भहरू
  neerlandès (क्याटालन)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  पुलिङ्गनेपाली
  ० सन्दर्भहरू
  neerlandesa (क्याटालन)
  ० सन्दर्भहरू
  neerlandesos (क्याटालन)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  nederlandes (लिङ्गुवा फ्राङ्का नोभा)
  ० सन्दर्भहरू
  Niederländerin (जर्मन)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  feminine singularअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Niederländerinnen (जर्मन)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  feminine pluralअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  neerlandés (अस्टुरियाली)
  १ reference
  applies to partअङ्ग्रेजी
  masculine singularअङ्ग्रेजी
  neerlandesa (अस्टुरियाली)
  १ reference
  applies to partअङ्ग्रेजी
  feminine singularअङ्ग्रेजी
  Néerlandais (फ्रान्सेली)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  masculine singularअङ्ग्रेजी
  masculine pluralअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Néerlandaise (फ्रान्सेली)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  feminine singularअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Néerlandaises (फ्रान्सेली)
  applies to partअङ्ग्रेजी
  feminine pluralअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Dutchअङ्ग्रेजी
  applies to partअङ्ग्रेजी
  Papiamentoअङ्ग्रेजी
  applies to partअङ्ग्रेजी
  Caribbean Netherlandsअङ्ग्रेजी
  applies to partअङ्ग्रेजी
  Caribbean Netherlandsअङ्ग्रेजी
  Wilhelmusअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  motto textअङ्ग्रेजी
  I will uphold (अङ्ग्रेजी)
  ० सन्दर्भहरू
  Ik zal handhaven (डच)
  literal translationअङ्ग्रेजी
  Cynhaliaf (वेल्श)
  ० सन्दर्भहरू
  Je maintiendrai (फ्रान्सेली)
  ० सन्दर्भहरू
  Ще удържа (बुल्गेरियाली)
  ० सन्दर्भहरू
  Cynhaliaf (वेल्श)
  ० सन्दर्भहरू
  महादेशनेपाली
  applies to partअङ्ग्रेजी
  European Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  applies to partअङ्ग्रेजी
  Caribbean Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  देशनेपाली
  Kingdom of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  राजधानीनेपाली
  de jureअङ्ग्रेजी
  १ reference
  stated inअङ्ग्रेजी
  Constitution of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  issueअङ्ग्रेजी
  1983
  2008
  chapterअङ्ग्रेजी
  2:32
  quoteअङ्ग्रेजी
  de hoofdstad Amsterdam (डच)
  Kingdom of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  १५ डिसेम्बर 1954
  ० सन्दर्भहरू
  located in or next to body of waterअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  IJsselmeerअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Markermeerअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Wadden Seaअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Caribbean Seaअङ्ग्रेजी
  applies to partअङ्ग्रेजी
  Caribbean Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  coordinates of easternmost pointअङ्ग्रेजी
  53°10'48"N, 7°13'48"E
  ० सन्दर्भहरू
  coordinates of northernmost pointअङ्ग्रेजी
  53°28'12"N, 6°45'0"E
  ० सन्दर्भहरू
  coordinates of southernmost pointअङ्ग्रेजी
  50°45'0"N, 5°55'12"E
  applies to partअङ्ग्रेजी
  European Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  12°1'26"N, 68°14'52"W
  applies to partअङ्ग्रेजी
  Caribbean Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  coordinates of westernmost pointअङ्ग्रेजी
  51°22'12"N, 3°22'12"E
  applies to partअङ्ग्रेजी
  European Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  12°17'2"N, 68°24'52"W
  applies to partअङ्ग्रेजी
  Caribbean Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  geoshapeअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Zuidplaspolderअङ्ग्रेजी
  elevation above sea levelअङ्ग्रेजी
  -६.७६ मिटर
  52°1'12.000"N, 4°36'52.999"E
  ० सन्दर्भहरू
  parliamentary monarchyअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  office held by head of stateअङ्ग्रेजी
  Monarch of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  पदमा आसिननेपाली
  Monarch of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  ३० अप्रिल 2013
  ० सन्दर्भहरू
  Beatrix of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  ३० अप्रिल 1980
  अन्त समयनेपाली
  ३० अप्रिल 2013
  ० सन्दर्भहरू
  Juliana of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  ४ सेप्टेम्बर 1948
  अन्त समयनेपाली
  ३० अप्रिल 1980
  ० सन्दर्भहरू
  Wilhelmina of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  २३ नोभेम्बर 1890Gregorian
  अन्त समयनेपाली
  ४ सेप्टेम्बर 1948
  William III of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  office held by head of governmentअङ्ग्रेजी
  Prime Minister of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Mark Rutteअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  १४ अक्टोबर 2010
  १ reference
  Jan Peter Balkenendeअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  २२ जुलाई 2002
  अन्त समयनेपाली
  १४ अक्टोबर 2010
  ० सन्दर्भहरू
  Wim Kokअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  २२ जुलाई 2002
  सुरु समयनेपाली
  २२ अगस्ट 1994
  ० सन्दर्भहरू
  Ruud Lubbersअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  २२ अगस्ट 1994
  सुरु समयनेपाली
  ४ नोभेम्बर 1982
  ० सन्दर्भहरू
  Dries van Agtअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  ४ नोभेम्बर 1982
  सुरु समयनेपाली
  १९ डिसेम्बर 1977
  ० सन्दर्भहरू
  Joop den Uylअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  १९ डिसेम्बर 1977
  सुरु समयनेपाली
  ११ मे 1973
  ० सन्दर्भहरू
  Barend Biesheuvelअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  ११ मे 1973
  सुरु समयनेपाली
  ६ जुलाई 1971
  ० सन्दर्भहरू
  Piet de Jongअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  ६ जुलाई 1971
  सुरु समयनेपाली
  ५ अप्रिल 1967
  ० सन्दर्भहरू
  Jelle Zijlstraअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  ५ अप्रिल 1967
  सुरु समयनेपाली
  २२ नोभेम्बर 1966
  ० सन्दर्भहरू
  Jo Calsअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  २२ नोभेम्बर 1966
  सुरु समयनेपाली
  १४ अप्रिल 1965
  ० सन्दर्भहरू
  Victor Marijnenअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  १४ अप्रिल 1965
  सुरु समयनेपाली
  २४ जुलाई 1963
  ० सन्दर्भहरू
  Jan de Quayअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  २४ जुलाई 1963
  सुरु समयनेपाली
  १९ मे 1959
  ० सन्दर्भहरू
  Louis Beelअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  १९ मे 1959
  सुरु समयनेपाली
  २२ डिसेम्बर 1958
  ० सन्दर्भहरू
  Willem Dreesअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  २२ डिसेम्बर 1958
  सुरु समयनेपाली
  ७ अगस्ट 1948
  ० सन्दर्भहरू
  Louis Beelअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  ७ अगस्ट 1948
  सुरु समयनेपाली
  ३ जुलाई 1946
  ० सन्दर्भहरू
  Wim Schermerhornअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  ३ जुलाई 1946
  सुरु समयनेपाली
  २४ जुन 1945
  ० सन्दर्भहरू
  Pieter Sjoerds Gerbrandyअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  २४ जुन 1945
  सुरु समयनेपाली
  ३ सेप्टेम्बर 1940
  ० सन्दर्भहरू
  Dirk Jan de Geerअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  ३ सेप्टेम्बर 1940
  सुरु समयनेपाली
  १० अगस्ट 1939
  ० सन्दर्भहरू
  Hendrikus Colijnअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  १० अगस्ट 1939
  सुरु समयनेपाली
  २६ मे 1933
  ० सन्दर्भहरू
  Charles Ruijs de Beerenbrouckअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  २६ मे 1933
  सुरु समयनेपाली
  १० अगस्ट 1929Gregorian
  ० सन्दर्भहरू
  Dirk Jan de Geerअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  १० अगस्ट 1929Gregorian
  सुरु समयनेपाली
  ८ मार्च 1926Gregorian
  ० सन्दर्भहरू
  Hendrikus Colijnअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  ८ मार्च 1926Gregorian
  सुरु समयनेपाली
  ४ अगस्ट 1925Gregorian
  ० सन्दर्भहरू
  Charles Ruijs de Beerenbrouckअङ्ग्रेजी
  अन्त समयनेपाली
  ४ अगस्ट 1925Gregorian
  सुरु समयनेपाली
  ९ सेप्टेम्बर 1918Gregorian
  ० सन्दर्भहरू
  executive bodyअङ्ग्रेजी
  Government of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  legislative bodyअङ्ग्रेजी
  States Generalअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  highest judicial authorityअङ्ग्रेजी
  Supreme Court of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  diplomatic relationअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  १ reference
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Germany–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  1871
  १ reference
  inferred fromअङ्ग्रेजी
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Netherlands–Ukraine relationsअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  १ अप्रिल 1992
  १ reference
  inferred fromअङ्ग्रेजी
  १ reference
  inferred fromअङ्ग्रेजी
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Belarus–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  १ reference
  inferred fromअङ्ग्रेजी
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Israel–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Netherlands–Turkey relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Denmark–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Netherlands–Slovenia relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Netherlands–Singapore relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  कोसोभोनेपाली
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Kosovo–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Belgium–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Albania–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Bulgaria–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Iran–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Morocco–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Malaysia–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Mexico–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Netherlands–Uruguay relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Netherlands–Pakistan relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Netherlands–Taiwan relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Netherlands–Russia relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Japan–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  China–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  statement is subject ofअङ्ग्रेजी
  Greece–Netherlands relationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  को सदस्यनेपाली
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  Beneluxअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  European Space Agencyअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  European Air Transport Commandअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Dutch Language Unionअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  European Southern Observatoryअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  1962
  ० सन्दर्भहरू
  सुरु समयनेपाली
  २५ जुन 1973
  ० सन्दर्भहरू
  Paris Clubअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  European Investment Bankअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Bank for International Settlementsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  CERNअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  European Economic Areaअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  Group of Tenअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  International Development Associationअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  International Energy Agencyअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  International Hydrographic Organizationअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  International Maritime Organizationअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  International Trade Union Confederationअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Interpolअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  International Olympic Committeeअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  International Organization for Migrationअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  Permanent Court of Arbitrationअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  युनेस्कोनेपाली
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  ० सन्दर्भहरू
  African Development Bankअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Asian Development Bankअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Multilateral Investment Guarantee Agencyअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Australia Groupअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Inter-American Development Bankअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  International Chamber of Commerceअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  National Education Associationअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Nuclear Suppliers Groupअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Zangger Committeeअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  European Coal and Steel Communityअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  1951
  अन्त समयनेपाली
  2002
  ० सन्दर्भहरू
  European Payments Unionअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  Eurocontrolअङ्ग्रेजी
  सुरु समयनेपाली
  1960
  ० सन्दर्भहरू
  Treaty on Open Skiesअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  युनेस्कोनेपाली
  सुरु समयनेपाली
  १ जनवरी 1947
  १ reference
  Group on Earth Observationsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  age of majorityअङ्ग्रेजी
  १८ years old
  marriageable ageअङ्ग्रेजी
  १८ years old
  applies to partअङ्ग्रेजी
  both gendersअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  retirement ageअङ्ग्रेजी
  ६७ years old
  ० सन्दर्भहरू
  compulsory education (minimum age)अङ्ग्रेजी
  years old
  compulsory education (maximum age)अङ्ग्रेजी
  १८ years old
  United Kingdom of the Netherlandsअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  participant ofअङ्ग्रेजी
  Pacific Warअङ्ग्रेजी
  ० सन्दर्भहरू
  जनसंख्यानेपाली
  १६,८२९,२८९
  २६ अगस्ट 2014
  १ reference
  retrievedअङ्ग्रेजी
  २६ अगस्ट 2014
  १६,७७९,५७५
  2013
  १ reference