પિંગળશી પાતાભાઈ નરેલા (Q55524441)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભાવનગર રજવાડાના રાજકવિ
 • પિંગળશી પાતાભાઈ ગઢવી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પિંગળશી પાતાભાઈ નરેલા
ભાવનગર રજવાડાના રાજકવિ
 • પિંગળશી પાતાભાઈ ગઢવી
અંગ્રેજી
Pinglshi Patabhai Narela
State Poet of Bhavnagar Princely State
 • Pingalshi Patabhai Gadhvi

વિધાનો

 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો